Share: 
El mercat laboral dels EUA continua reportant bones dadesEl mercat laboral dels EUA continua reportant bones dades

El mercat laboral dels EUA continua reportant bones dades. Al març es van crear 98.000 llocs de treball. Tot i que es tracta d’un registre menor que el de mesos anteriors, és una dada significativa, especialment, atesa la maduresa del cicle en què es troba l’economia nord-americana. De fet, Janet Yellen va situar en uns 100.000 llocs la creació mensual d’equilibri sota plena ocupació. Així mateix, la taxa d’atur va baixar lleugerament fins al 4,5%, i els salaris van avançar un considerable 2,7% interanual. D’altra banda, els índexs de sentiment empresarial (ISM) es van mantenir en una còmoda zona expansiva al mes de març. En aquest context, no és estrany que la Fed tornés a augmentar el tipus d’interès al març.

Lleu millora en els indicadors de sentiment del Japó, tot i que les perspectives segueixen febles. Així, l’índex de sentiment empresarial (Tankan) del 1T va millorar de manera generalitzada per a tots els tipus d’empreses. En particular, l’índex per a les grans empreses manufactureres es va situar en els 12 punts (mitjana de 7,0 punts el 2016). Per la seva banda, l’índex per a les grans empreses de serveis va pujar fins als 20 punts, el primer augment des de mitjan de 2015. Amb tot, els indicadors que mesuren les perspectives futures han empitjorat lleugerament.

Dades mixtes en el sentiment empresarial de la Xina, tot i que encara en zona expansiva. Així, l’índex de sentiment empresarial de manufactures (PMI), elaborat per l’Oficina Nacional d’Estadística xinesa, va pujar al març i va arribar als 51,8 punts (51,6 al febrer). Per contra, l’índex de manufactures elaborat per Caixin va baixar lleugerament fins als 51,2 punts (51,7 al febrer).

Rússia accelera al final de 2016. El creixement del PIB es va situar en el 0,3% interanual en el 4T, netament per sobre del que s’esperava. En el còmput anual de 2016, la caiguda del PIB es va situar en un 0,2%, una millora clara respecte al –2,8% del 2015. La reactivació econòmica s’està basant en un menor deteriorament de la demanda interna que es combina amb una aportació del sector exterior molt positiva. Per als propers trimestres, s’espera que la demanda interna consolidi el seu creixement al mateix temps que la demanda externa mantingui una contribució positiva.

Share: