Share: 
La taxa de morositat baixa per sota del 9%

La taxa de morositat baixa per sota del 9%. El saldo de crèdit dubtós va disminuir al març fins als 111.764 milions d’euros i acumula un retrocés del 43% des del nivell màxim assolit el gener de 2014. D’acord amb això, la taxa de morositat va seguir la seva tendència descendent i es va situar en el 8,8%. En els propers mesos, la millora de l’economia i la venda de carteres d’actius dubtosos seguiran afavorint la reducció d’aquesta taxa.

El deute del conjunt de les Administracions públiques es va situar en el 100,1% del PIB en el 1T 2017 (el mateix registre que en el 1T 2016). Al mes de març, el deute públic es va incrementar en 11.160 milions d’euros, fins a assolir un total d’1.129.378 milions. L’elevat nivell de deute assenyala la importància de continuar amb els esforços de consolidació fiscal.

Share: