Share: 
Els indicadors d’activitat anticipen un creixement robust en el 2TEls indicadors d’activitat anticipen un creixement robust en el 2TEls indicadors d’activitat anticipen un creixement robust en el 2T

Els indicadors d’activitat anticipen un creixement robust en el 2T. Pel costat de l’oferta, l’índex de la xifra de negocis empresarial, que representa el 50% de les activitats incloses en el PIB, va avançar un notable 8,1% interanual a l’abril. Pel costat de la demanda, les vendes al detall van créixer un 2,4% interanual al maig i auguren una millora en el consum privat en el 2T.

La inflació es modera 4 dècimes al juny, fins a l’1,5%, pel menor augment del preu dels carburants i de l’electricitat en termes interanuals.

El saldo per compte corrent es va situar en el +1,7% del PIB a l’abril, 19.123 milions d’euros (acumulat de 12 mesos), per sobre dels 17.661 milions d’abril de 2016, davant la millora del superàvit de serveis. En aquest sentit, al maig van arribar 7,9 milions de turistes internacionals, la qual cosa suposa un augment de l’11,7% respecte al mes de maig de 2016.

El dèficit consolidat de les Administracions públiques va ser del 0,4% del PIB el 1T 2017. Això representa un ajust de 0,3 p. p. respecte al 1T 2016 (ajust d’1,2 p. p. previst per al conjunt de 2017). El dèficit de l’Estat, per la seva banda, del que ja es disposen dades fins al maig, va disminuir fins al 1,4% del PIB (2,1% el maig de 2016).

El crèdit bancari continua recuperant-se. La nova concessió de crèdit a les llars per a la compra d’habitatge va avançar al maig un 16,8% interanual en l’acumulat de l’any, el que reflecteix la recuperació de la demanda del sector immobiliari. Per la seva banda, el nou crèdit al consum es va desaccelerar lleugerament fins al 17,7% interanual acumulat, i el crèdit a empreses va millorar notablement amb un avanç del 7,9% (crèdit que majoritàriament flueix cap a les pimes).

La taxa d’estalvi de les llars es va situar en el 7,0% de la renda bruta disponible en el 1T 2017. Aquest registre, 7 dècimes per sota del de l’any anterior, s’explica per un creixement de la renda bruta disponible (2,2%) inferior al creixement del consum de les llars (3,5%). Preveiem que en els pròxims trimestres el consum privat continuï avançant amb força, animat per la creació d’ocupació i les bones condicions de finançament.

Share: