Share: 
Continua la bona marxa de l’economia nord-americanaContinua la bona marxa de l’economia nord-americana

Continua la bona marxa de l’economia nord-americana. En l’àmbit laboral, a l’agost, es van crear 156.000 llocs de treball. Tot i que es tracta d’un registre una mica menor que en mesos anteriors, és una dada significativa atesa la maduresa del cicle en què es troben els EUA. La taxa d’atur es va mantenir pràcticament invariable, en el 4,4%, i els salaris van avançar un 2,5%. En la mateixa línia, l’índex de confiança del consumidor elaborat pel Conference Board va avançar notablement fins als 122,9 punts, molt per sobre de la mitjana dels últims cinc anys (96,9); l’índex de sentiment empresarial (ISM) de manufactures va avançar fins a situar-se en 58,8 punts, en una còmoda zona expansiva, i el creixement del PIB del 2T 2017 es va revisar lleugerament a l’alça: 0,8% intertrimestral (2,2% interanual).

L’Índia aixeca el peu de l’accelerador mentre el Brasil surt tèbiament de la recessió. En el 2T, el PIB de l’Índia va créixer un 5,7% interanual, per sota del 6,1% del trimestre precedent i del previst. Amb aquest, ja són cinc trimestres consecutius en desacceleració. Una de les causes de la pèrdua de ritme econòmic ha estat la introducció del nou impost sobre el consum (GST), que va entrar en vigor l’1 de juliol. Brasil, per la seva banda, va sumar en aquest 2T el seu segon trimestre consecutiu d’avanç intertrimestral (en termes interanuals el creixement va ser del 0,3%, enfront del –0,4% anterior).

Share: