Share: 
Also available in:
Weekly Economic PulseFinancial markets
El BCE decidirà a l’octubre sobre el nou rumb de la política monetàriaEl BCE decidirà a l’octubre sobre el nou rumb de la política monetària

El BCE decidirà a l’octubre sobre el nou rumb de la política monetària. A la reunió de setembre, i després de la millora de l’escenari macroeconòmic de la zona de l’euro, el BCE va començar a analitzar el redisseny de la política monetària per al 2018. Draghi va indicar que possiblement la decisió es prengui a l’octubre i tot apunta que consistirà en una reducció molt gradual de l'estímul al llarg de 2018. Així, la institució va mantenir sense canvis els tipus d’interès de referència i el programa de compres d’actius (QE), per al qual es va remarcar la intenció de seguir amb les compres netes de 60.000 milions mensuals fins al desembre de 2017. A més, el BCE va reforçar l’expectativa que els tipus de referència es mantinguin en els nivells actuals, almenys fins que acabi el QE. Finalment, tot i la major confiança en les perspectives econòmiques, el banc central va mostrar preocupació per l’apreciació sostinguda de l’euro en els últims mesos.

Continuen les entrades de capitals en els mercats emergents. Les economies emergents van anotar a l’agost entrades netes de capital estranger per valor de 15.800 milions de dòlars (fluxos de cartera, segons estimacions de l’IIF). Amb aquest, ja són nou mesos consecutius amb entrades de capitals en els emergents.

Share: