Share: 
Els indicadors d’activitat anticipen un creixement robust en el tram final del 2017Els indicadors d’activitat anticipen un creixement robust en el tram final del 2017

Els indicadors d’activitat anticipen un creixement robust en el tram final del 2017. Pel costat de l’oferta, van destacar positivament els indicadors del sector manufacturer, mentre que els del sector serveis van mantenir un bon ritme d’avanç, però sense accelerar. Pel costat de la demanda, les vendes al detall van repuntar al novembre (2,0% interanual) després del sotrac d’octubre.

La inflació es modera 5 dècimes al desembre, fins a l’1,2%, a causa de la desacceleració del preu dels carburants. Al gener, la inflació continuarà baixant per l’efecte de base del preu de l’electricitat.

El turisme es recupera al novembre. En concret, Espanya va rebre 4,4 milions de turistes estrangers, un augment del 7,4% respecte al novembre del 2016. Això representa una notable millora després de la dada feble d’octubre, el creixement interanual del qual va ser de l’1,8%.

Les dades d’execució pressupostària reflecteixen un notable ajust en els comptes públics. El dèficit consolidat de les Administracions públiques va ser de l’1,5% del PIB en el 3T 2017, fet que implica un ajust d’1,2 p. p. respecte al 3T 2016 i fa probable el compliment de l’objectiu de dèficit el 2017 (del 3,1% del PIB).

La taxa d’estalvi de les llars continua baixant. En concret, s’ha situat en el 6,1% en el 3T 2017 a causa d’un avanç més vigorós del consum (4,2% interanual) que de la renda bruta disponible de les llars (1,9% interanual).

Bona evolució del crèdit bancari i de la morositat. El desglossament del crèdit per segments del 3T 2017 va mostrar que el saldo de crèdit al consum va avançar a bon ritme (14,4% interanual). D’altra banda, tot i que el saldo de crèdit a la resta de segments encara va exhibir descensos, aquests són cada vegada menors. Per la seva banda, la taxa de morositat va continuar baixant en pràcticament tots els segments.

Share: