Share: 
Els indicadors de sentiment empresarial apunten que el bon ritme d’activitat de la zona de l’euro es manté en el 1T 2018Els indicadors de sentiment empresarial apunten que el bon ritme d’activitat de la zona de l’euro es manté en el 1T 2018Els indicadors de sentiment empresarial apunten que el bon ritme d’activitat de la zona de l’euro es manté en el 1T 2018Els indicadors de sentiment empresarial apunten que el bon ritme d’activitat de la zona de l’euro es manté en el 1T 2018

Els indicadors de sentiment empresarial apunten que el bon ritme d’activitat de la zona de l’euro es manté en el 1T 2018. Concretament, l’índex PMI compost es va situar en els 57,1 punts en el primer trimestre de l’any, un registre similar al del trimestre anterior (57,2). A França, l’índex es va situar 1,4 punts per sota del registre del 4T 2017. No obstant això, els 57,7 punts actuals segueixen situant el PMI francès en una zona còmodament expansiva (molt per sobre dels 50 punts). En general, els bons registres apunten a una continuació del bon ritme de creixement a la zona de l’euro en el 1T 2018.

La confiança del consumidor a la zona de l’euro es conserva en nivells elevats. Al març, l’índex de confiança del consumidor elaborat per la Comissió Europea va mantenir el mateix registre que el mes anterior (0,1 punts). Aquesta dada es troba molt per sobre de la mitjana de 2017 (–2,5) i suggereix que el consum privat es manté com un dels pilars de l’expansió econòmica de la zona de l’euro en el 1T 2018.

Continua la millora del saldo per compte corrent de la zona de l’euro. Així, en l’acumulat de 12 mesos fins al gener de 2018, el superàvit es va situar en el 3,6% del PIB, 3 dècimes per sobre de la dada registrada en el mateix període de l’any anterior. Aquesta millora es va deure a un major superàvit de la balança de serveis i un menor dèficit de rendes que van més que compensar el deteriorament en el superàvit de la balança de béns. De cara als propers mesos, preveiem que aquesta millora tingui continuïtat recolzada en la millora de les perspectives de creixement globals (i malgrat els moviments proteccionistes recents llançats pel president nord-americà).

Economia portuguesa

Els indicadors econòmics apunten a un creixement vigorós a principis d’any, encara que una mica menor que el 2017. En concret, l’indicador d’activitat econòmica de gener va avançar un 2,8% interanual. Es tracta d’un registre significatiu, tot i situar-se 0,1 p. p. per sota del de desembre, en part, a causa de l’alentiment del volum de negoci en la indústria. Per la seva banda, l’indicador de clima econòmic es va estabilitzar en els 1,9 punts al febrer per tercer mes consecutiu.

El mercat immobiliari va mostrar un gran dinamisme el 2017. Així, el preu de l’habitatge (segons l’índex de preus IPH) va augmentar un 9,2% en la mitjana de l’any passat (7,1% el 2016). En l’últim trimestre de l’any, la taxa de variació interanual va ser del 10,5%, la més gran en tot l’any. Per la seva banda, el 2017, el total de compravendes ha estat el més elevat dels últims nou anys (153.300).

La contracció del crèdit al sector privat no financer es va moderar de nou al gener (–1,8% interanual). El crèdit al consum va accelerar el ritme de creixement (12,6% interanual), mentre que el crèdit a l’habitatge es va alentir lleugerament (–2,0% interanual). D’altra banda, la contracció del crèdit de les societats no financeres va millorar notablement, fins al –2,7% interanual, enfront del –5,2 de desembre de 2017.

Share: