Share: 
El clima de confiança a la zona de l’euro es manté en nivells elevatsEl clima de confiança a la zona de l’euro es manté en nivells elevatsEl clima de confiança a la zona de l’euro es manté en nivells elevats

El clima de confiança a la zona de l’euro es manté en nivells elevats. Concretament, l’índex de sentiment econòmic (ESI) per al conjunt de la zona de l’euro es va situar en els 113,9 punts en el 1T 2018, un registre molt similar al del trimestre anterior i clarament per sobre de la mitjana del 2017 (110,7 punts). Així, aquesta bona dada s’afegeix a altres indicadors positius, que suggereixen que el ritme de creixement a la zona de l’euro es va mantenir robust en el primer trimestre de l’any.

Economia portuguesa

El dèficit públic es va situar en el 0,9% del PIB el 2017, excloent-hi l’operació de recapitalització de l’entitat bancària Caixa Geral de Dipòsits, que va representar un 2,0% del PIB. D’aquesta manera, el dèficit es va situar 0,5 p. p. per sota de l’objectiu del Govern (–1,4% del PIB) i constitueix una millora substancial pel que fa al dèficit del 2016 (2,0%). La remarcable evolució dels comptes públics va estar recolzada per una recaptació fiscal superior al que s’esperava, unida a una contenció significativa de la despesa.

La taxa d’estalvi de les llars va ser del 5,4% de la seva renda bruta disponible el 2017, 0,5 p. p. menys que el 2016. Aquest retrocés de la taxa d’estalvi s’explica per un creixement del consum superior al de la renda disponible. De manera més general, però, la capacitat de finançament de l’economia va millorar el 2017 fins a l’1,4% del PIB, 0,4 p. p. més que l’any anterior. Aquesta millora es va deure, en bona part, a l’augment de la capacitat de finançament del sector financer.

El Banc de Portugal manté les previsions de creixement del PIB del país per al 2018-2020. De mitjana, el PIB s’espera que creixi un 2,0% anual en aquest període, amb contribucions positives tant de la demanda interna com de l’externa. Destaca el major vigor esperat de la inversió i del sector exterior. D’altra banda, la institució va rebaixar la previsió d’inflació fins a l’1,2% en la mitjana de 2018 (abans, 1,5%).

Share: