Share: 
Els indicadors de sentiment empresarial de la zona de l’euro aixequen el peu de l’accelerador a l’inici del 3TEls indicadors de sentiment empresarial de la zona de l’euro aixequen el peu de l’accelerador a l’inici del 3TEls indicadors de sentiment empresarial de la zona de l’euro aixequen el peu de l’accelerador a l’inici del 3T

Els indicadors de sentiment empresarial de la zona de l’euro aixequen el peu de l’accelerador a l’inici del 3T. Així, al juliol l’índex PMI compost de la zona de l’euro va baixar fins als 54,3 punts (54,9 punts al juny), encara que es va mantenir en una còmoda zona expansiva (per sobre dels 50 punts). Tot apunta que les tensions comercials van llastrar el sentiment empresarial de la zona de l’euro i van contribuir al descens d’aquest indicador.

La confiança del consumidor mostra de nou la seva fortalesa. En particular, l’índex de confiança del consumidor de la zona de l’euro es va mantenir per segon mes consecutiu en els -0,6 punts, clarament per sobre de la mitjana de 2017 (-2,5 punts). Aquest registre confirma el dinamisme del consum privat a la zona de l’euro i la puixança de la demanda interna.

L’activitat creditícia manté el dinamisme. Segons l’enquesta de préstecs bancaris del BCE per al 2T 2018, el crèdit a la zona de l’euro va seguir creixent de forma generalitzada en tots els segments. Així mateix, tant llars com empreses es van beneficiar d’una millora de les condicions d’accés al crèdit, gràcies a les majors pressions competitives en el sector i a la disminució de la percepció del risc. De cara al 3T, s’espera que la demanda creditícia segueixi augmentant i que la millora de les condicions d’accés al crèdit continuï.

El creixement de l’economia francesa al 2T decep. Tot i que s’esperava un repunt en el ritme de creixement, el PIB va créixer només un 0,2% intertrimestral (1,7% interanual) el 2T, el mateix registre que en el trimestre anterior. L’atonia del consum privat, arrossegat per diverses vagues que han afectat el país en el 2T, s’apunta com un dels factors principals que explicarien aquesta dada. No obstant això, de cara a la segona meitat de l’any, esperem que el creixement de l’economia francesa repunti amb força, de la mà de la recuperació del consum privat i d’unes bones perspectives per a la inversió.

Economia portuguesa

Els comptes públics mostren una evolució positiva. Així, el dèficit fiscal del conjunt de les Administracions públiques (en termes de caixa) es va situar en els 2.616 milions d’euros en l’acumulat de gener a juny, fet que suposa una reducció del dèficit del 18% respecte a l’acumulat de la primera meitat de 2017. La millora del saldo fiscal s’explica per un creixement dels ingressos (2,5%) superior al de la despesa pública (1,3%). La recuperació de l’activitat econòmica i la del mercat de treball van contribuir a la millora dels comptes públics en els primers sis mesos de l’any, principalment a través de la recaptació d’impostos indirectes (va destacar la contribució de l’IVA) i de les contribucions socials.

Share: