Share: 
Also available in:
Weekly Economic PulseEuropean economy
Els índexs de sentiment de la zona de l’euro remunten lleugerament, tot i que encara se situen en cotes moderadesEls índexs de sentiment de la zona de l’euro remunten lleugerament, tot i que encara se situen en cotes moderadesEls índexs de sentiment de la zona de l’euro remunten lleugerament, tot i que encara se situen en cotes moderadesEls índexs de sentiment de la zona de l’euro remunten lleugerament, tot i que encara se situen en cotes moderades

Els índexs de sentiment de la zona de l’euro remunten lleugerament, tot i que encara se situen en cotes moderades. En concret, l’índex PMI compost de la zona de l’euro es va emplaçar al febrer en els 51,4 punts (51,0 punts al gener). Es tracta d’un repunt modest, però que reverteix la tendència a la baixa dels últims mesos (cinc mesos consecutius amb caigudes). Amb tot, l’índex manufacturer va caure fins als 49,2 punts, el mínim en gairebé sis anys, i per sota dels 50 punts (límit que separa la zona expansiva de la recessiva). Per la seva banda, l’índex de confiança del consumidor a la zona de l’euro va mostrar una millora continguda i es va emplaçar als –7,4 punts al febrer (–7,9 punts al gener). Aquestes dades suggereixen que el creixement de l’economia europea es mantindrà en cotes moderades la primera meitat de l’any.

El superàvit per compte corrent de la zona de l’euro va tancar 2018 lleugerament a la baixa. Així, en el global de l’any, es va registrar un superàvit corrent del 3,0% del PIB, 2 dècimes per sota de la dada registrada el 2017. Aquesta caiguda va ser deguda, en gran mesura, al menor superàvit de la balança de béns, que en els últims mesos ha patit una feble evolució de les exportacions. De cara als propers mesos, preveiem que el saldo corrent continuï reduint-se, encara que de forma gradual, a causa d’un dinamisme menor de la demanda global.

Economia portuguesa

El procés de despalanquejament del sector privat va continuar al 2018. Així, la ràtio d’endeutament de les empreses es va situar en el 128,4% del PIB el 2018, el que representa una reducció de 7,2 p. p. respecte a l’any anterior. Per la seva banda, l’endeutament de les famílies també va disminuir, encara que de forma menys accentuada, fins al 70,6% del PIB (–1,8 p. p. respecte al 2017). Això reflecteix les dinàmiques de la cartera creditícia del sector bancari, amb una major contracció en crèdit a empreses (–4,6% anual), un avanç robust en crèdit al consum (+10,5% interanual) i una recuperació gradual en el crèdit hipotecari (–1,7% anual).

La balança corrent va empitjorar el 2018. En concret, el saldo de la balança corrent i de capital s’ha situat en el +0,4% del PIB, 1 p. p. per sota del registre del 2017. Aquesta evolució va ser deguda al deteriorament del saldo per compte corrent (–0,6% del PIB el 2018 davant del +0,5% el 2017), ja que el saldo de capital va millorar lleugerament en l’any (1,1% del PIB enfront del 0,9% el 2017). Més en detall, el deteriorament corrent va ser conseqüència de l’increment del dèficit comercial de béns (del –6,2% del PIB el 2017 al –7,3% del PIB el 2018). Això reflecteix, d’una banda, factors extraordinaris que van afectar negativament les exportacions (vagues i tancament de la refineria) i, d’altra, el fort avanç de les importacions de béns d’equipament i intermedis. Per la seva banda, la millora en el superàvit de serveis (del 8,0% del PIB el 2017 al 8,3% el 2018) va ser insuficient per compensar el mal resultat en béns.

Les dades d’activitat econòmica mantenen la tendència a la baixa dels últims mesos. Així, l’indicador d’activitat econòmica es va estabilitzar en el 2,1% al desembre (per sota de la mitjana dels últims cinc anys, del 2,2%), fet que reflecteix una desacceleració de l’activitat en la construcció, una contracció en la indústria i una acceleració en els serveis. Per la seva banda, l’indicador de clima econòmic es va reduir al 2,1% al gener, 0,1 p. p. menys que al novembre, la qual cosa apunta a l’empitjorament del sentiment en tots els sectors, excepte en els serveis.

Share: