Share: 
Prossegueix el deteriorament del sentiment econòmic global en el 2TProssegueix el deteriorament del sentiment econòmic global en el 2T

Prossegueix el deteriorament del sentiment econòmic global en el 2T. En concret, l’indicador compost global PMI va caure fins als 51,2 punts al maig (52,1 a l’abril), davant d’un deteriorament tant de l’índex de serveis com del de manufactures. Aquest últim, de fet, es va situar lleugerament per sota del límit dels 50 punts (valor que separa la zona expansiva de la recessiva), clarament en un nivell que denota feblesa en l’activitat econòmica.

Els indicadors de sentiment econòmic dels EUA continuen apuntant a avanços en el 2T, tot i que més moderats. Així, al maig, els índexs de sentiment empresarial (ISM), tant de manufactures com de serveis, es van emplaçar en una còmoda zona expansiva (per sobre del límit dels 50 punts). En concret, l’índex de serveis va augmentar fins als 56,9 punts, mentre que el seu homòleg de manufactures va caure fins als 52,1 punts (–0,7 punts respecte a l’abril). En aquest últim cas, la diferència respecte als nivells de l’any passat és evident (58,5 punts en la mitjana del 2018) i reforça l’escenari de desacceleració prevista al llarg del 2019.

Share: