Share: 
La creació d’ocupació es desaccelera en el 2T 2019La creació d’ocupació es desaccelera en el 2T 2019

La creació d’ocupació es desaccelera en el 2T 2019. El ritme de creació d’ocupació es va reduir fins al 2,4% interanual (3,2% en el 1T 2019). En concret, el nombre d’ocupats va augmentar en 461.000 persones en l’acumulat dels últims quatre trimestres, de tal manera que el total d’ocupats es va situar en els 19,8 milions. D’altra banda, el nombre d’aturats va disminuir en 260.000 persones en el 2T 2019, una reducció menor a la observada en els segons trimestres dels últims anys, tot i que cal remarcar que això va ser a causa del fort augment de la població activa. De tota manera, la taxa d’atur es va situar en el 14,0% (15,3% en el 2T 2018), la menor taxa en un segon trimestre des del 2T 2008.

El saldo comercial de béns s’estabilitza, amb un dèficit del 2,8% del PIB al maig (acumulat de 12 mesos), un registre una mica millor que els de l’abril i el març del 2019, però pitjor que un any enrere. La nota positiva és el millor to relatiu de les exportacions no energètiques, que van avançar un 1,7% interanual al maig (en l’acumulat de 12 mesos), la qual cosa va estabilitzar el ritme de creixement en cotes moderades després de la desacceleració que va tenir lloc el 2018.

La morositat continua disminuint. Al maig, la taxa de morositat es va situar 0,6 dècimes per sota del registre del mes anterior, fins al 5,64%. Aquesta dada representa una caiguda d’1 p. p. de la mora en els últims 12 mesos. D’ara endavant, preveiem que la morositat continuarà disminuint, tot i que a un ritme una mica més gradual.

Share: