Share: 
Also available in:
Weekly Economic PulseEuropean economy
La demanda externa, rere la desacceleració de la zona de l’euroLa demanda externa, rere la desacceleració de la zona de l’euro

La demanda externa, rere la desacceleració de la zona de l’euro. Així, segons la nova estimació realitzada per Eurostat, el PIB de la zona de l’euro va avançar un 0,2% intertrimestral en el 2T 2019, i un 1,2% en termes interanuals. Per components, la demanda interna va contribuir en 1,1 p. p. al creixement interanual del 2T (1,4 p. p. descomptant la contribució negativa de les existències), una mica per sota del 1T (1,3 p. p.). En canvi, la demanda externa va tornar a flaquejar i la seva contribució al creixement interanual va ser nul·la (com en el 1T), afectada per la desacceleració de les exportacions. De cara al 3T, els indicadors d’activitat apunten que l’alentiment de la zona de l’euro continuarà a causa de la prolongació de la contracció manufacturera i els problemes del sector exterior, que estan llastant de manera intensa l’economia alemanya.

Nou retard del brexit a la vista. La Cambra dels Comuns va aprovar una llei per forçar una extensió de l’article 50 (i retardar el brexit fins al gener del 2020) si l’acord de sortida amb la UE continua sense ratificar-se abans del 19 d’octubre. Així, un brexit dur quedaria bloquejat, almenys a curt termini. No obstant això, tot i que també es va rebutjar la convocatòria d’eleccions anticipades per a l’octubre, esperem que es convoquin al llarg dels propers mesos. En aquest sentit, un nou Parlament amb majoria pro-brexit podria donar suport a una futura sortida sense acord.

Economia portuguesa

El deute públic va disminuir lleugerament al juliol fins a situar-se en els 251.000 milions d’euros, 200 milions menys que al juny. La caiguda en els costos de finançament del país explica bona part d’aquesta reducció, ja que l’Estat realitza una gestió activa dels venciments, amb una disminució del deute a curt superior a l’increment en el deute a llarg. Per la seva banda, el dèficit pressupostari fins al juliol es va situar en el 0,4% del PIB, fet que suposa una clara millora respecte al dèficit del 2,3% d’un any enrere. Aquesta millora es va deure a un augment dels ingressos molt superior al de les despeses (del 6,5% i 1,6% interanual, respectivament). Sens dubte, aquest esforç de consolidació pressupostari també donarà suport a la reducció del deute públic, que en l’actualitat se situa en el 122,1% del PIB.

Share: