Share: 
El Govern decreta l’estat d’alarma i adopta mesures urgents contra el COVID-19El Govern decreta l’estat d’alarma i adopta mesures urgents contra el COVID-19

El Govern decreta l’estat d’alarma i adopta mesures urgents contra el COVID-19. L’estat d’alarma prohibeix els desplaçaments excepte per a un nombre restringit de motius (que inclouen anar al centre de treball) i suspèn l’obertura al públic de comerços minoristes i de restauració entre d’altres (amb l’excepció dels comerços d’alimentació i de primera necessitat). Les mesures econòmiques més destacables es donen en l’àmbit sanitari, on s’ha acordat avançar 2.800 milions d’euros a les comunitats autònomes per reforçar els serveis sanitaris i transferir més de 1.000 milions d’euros al Ministeri de Sanitat. A més, es facilitarà l’ajornament del pagament d’impostos i el crèdit a pimes, i s’ampliaran les bonificacions a la S. S. per a alguns contractes fixos discontinus. El Govern va anunciar així mateix que aprovarà més mesures per donar suport a empreses i treballadors dimarts que ve, incloent-hi una agilització dels expedients d’acomiadament temporals (ERTO).

La inflació es va moderar 4 dècimes, fins al 0,7%, al febrer i la subjacent va pujar 1 dècima, fins a l’1,1%. La moderació de la inflació es va deure en la seva totalitat als preus energètics, específicament als carburants, que es van veure afectats per un petroli que va baixar un 9,7% intermensual. En els propers mesos, el COVID-19 i el preu del petroli constitueixen un biaix baixista en la inflació.

El preu de l’habitatge manté una dinàmica de moderació. El preu de transacció de l’habitatge va créixer un 3,6% interanual en el 4T 2019 (–0,6% intertrimestral), de manera que el creixement anual per al conjunt del 2019 es va situar en el 5,1% (6,7% el 2018). La moderació en el ritme de creixement dels preus en el 4T es va poder apreciar tant entre les compravendes d’habitatge nou, que van créixer un 5,3% interanual (1,3 p. p. menys que en el 3T), com entre les de segona mà, que van créixer un 3,4% interanual (1,0 p. p. per sota del registre del trimestre anterior). De cara als propers trimestres, atès el potencial impacte que el COVID-19 tindrà sobre l’economia, preveiem que els preus es continuïn moderant d’una forma una mica més pronunciada.

Share: