Share: 
El Govern pacta l’extensió dels ERTO per força major fins al 30 de juny i obre la porta a possibles pròrroguesEl Govern pacta l’extensió dels ERTO per força major fins al 30 de juny i obre la porta a possibles pròrrogues

El Govern pacta l’extensió dels ERTO per força major fins al 30 de juny i obre la porta a possibles pròrrogues si persisteixen les restriccions en l’activitat. L’exoneració de quotes a la Seguretat Social (S. S.) es manté (total o del 75% per a empreses de més de 50 treballadors). Així mateix, crea l’ERTO per força major parcial per a les empreses que recuperin parcialment l’activitat. Aquest ERTO inclou una exoneració parcial de quotes a la S. S. superior per als treballadors que es reincorporen que per a la resta, la qual cosa incentiva la tornada a l’activitat. D’altra banda, el reial decret llei revisa la condicionalitat de manteniment de l’ocupació de 6 mesos per a sectors que puguin estar afectats per una alta estacionalitat i s’eximeix en el cas d’empreses en risc d’entrar en concurs de creditors o en el cas de contractes temporals que acaben, entre d’altres.

La inflació va caure a l’abril fins al –0,7% (0,0% al març), mentre que la subjacent es va mantenir en l’1,1%. La forta moderació de la inflació general va ser conseqüència de la baixada dels preus energètics, tant de l’electricitat com dels carburants. Per la seva banda, els components subjacents es van mantenir estables, amb una lleu baixada en l’índex de preus dels serveis compensada per la pujada d’aliments elaborats. En els propers mesos, els béns energètics i els serveis continuaran exercint una pressió a la baixa sobre l’índex de preus al consum.

Forta aturada de l’activitat en el mercat immobiliari. Al març, les compravendes d’habitatge van caure un 18,6% interanual, una forta caiguda que va situar el total de transaccions en l’acumulat de 12 mesos per sota de les 500.000. Si tenim en compte que l’estat d’alarma va ocupar 18 dels 31 dies del mes, l’impacte de les mesures estrictes de confinament es podria xifrar en una caiguda de les compravendes lleugerament superior al 30% en els dies afectats.

Share: