Share: 
Forta caiguda del PIB d’Alemanya en el 1T 2020Forta caiguda del PIB d’Alemanya en el 1T 2020

Forta caiguda del PIB d’Alemanya en el 1T 2020: –2,2% intertrimestral i –2,3% interanual. Tot i que es tracta d’una contracció important de l’activitat econòmica, l’impacte del coronavirus ha estat menor en l’economia alemanya que a la resta dels grans països de la zona de l’euro. Així, per exemple, recordem que a França la caiguda del PIB va ser del 5,8% intertrimestral. Aquesta menor afectació es deu, en bona part, a unes mesures de contenció menys estrictes.

La COVID-19 també impacta de forma notable en l’economia britànica. En el 1T, el PIB del Regne Unit va retrocedir un 2,0% respecte al trimestre anterior (–1,6% interanual). Es tracta d’una contracció més gran de l’esperada i que apunta a una caiguda de l’activitat en la segona quinzena de març al voltant del 13,0%, tot i que les mesures de distanciament social van ser en aquest període molt més suaus que en les principals economies de la zona de l’euro. Aquesta dada suggereix que, amb l’enduriment de les mesures de distanciament social i el confinament de la població des de finals de març, l’impacte econòmic de la pandèmia en el 2T serà considerablement més elevat al del 1T.

Economia portuguesa

Forta caiguda de l’activitat econòmica en el primer trimestre de l’any. El PIB es va contraure un 3,9% intertrimestral en el 1T 2020 (2,4% en termes interanuals). Es tracta d’una contracció intertrimestral superior a les donades durant la crisi financera i per sobre també de l’escenari previst per CaixaBank Research. D’aquesta xifra es pot inferir que durant les dues últimes setmanes de març, quan es va iniciar l’estat d’alarma a Portugal i les mesures de confinament van ser màximes, la caiguda de l’activitat va ser del 25% aproximadament. De cara al 2T, preveiem descensos superiors als del 1T, ja que es veuran afectades per les restriccions de mobilitat més setmanes. En aquest sentit, les dades publicades suggereixen que la taxa de contracció per al còmput anual del 2020 pot ser superior al 8,1% (la nostra més recent estimació publicada).

Caiguda històrica de l’activitat turística al març. El nombre de turistes va baixar un 62,3% interanual en el mes de març (–61,9% de turistes residents i –62,6% de turistes internacionals). Es tracta d’una tendència que tindrà continuïtat en els propers mesos davant les restriccions a la mobilitat imposades per la majoria dels països i que afectarà fortament l’economia portuguesa, ja que el turisme representa el 15% del PIB.

Share: