Cantàbria

Resumen

Segons les estimacions de CaixaBank Research, el PIB de Cantàbria va créixer el 2023 un 1,8%, per sota de l’economia espanyola (2,4%), llastat pel deteriorament de l’activitat industrial, en un context de menor demanda per part dels principals socis comercials. En canvi, va destacar el bon comportament dels serveis i de la construcció arran de l’empenta de l’obra pública.

Contingut disponible en
Imagen
Imatge
588.253
habitants (2022)
26.167 €
de PIB per capita (2022)
1,1%
del PIB d’Espanya (2022)
1,4%
creixement previst del PIB (2024)
Estructura i posició econòmica regional
  • En termes de PIB, Cantàbria és la segona regió més petita del país, amb 15.355 milions d’euros, l’1,1% del total nacional.
  • Amb poc més de 588.000 habitants (l’1,2% del total d’Espanya), també ocupa el penúltim lloc del rànquing en termes demogràfics.
  • El seu PIB per capita se situa en 26.167 euros, un 7,1% menys que la mitjana espanyola. En els últims anys s’ha allunyat de la mitjana, a causa, sobretot, del dèbil creixement econòmic, en un context de lleuger retrocés demogràfic.
  • Quant a la seva estructura productiva, destaca un pes relatiu més gran de la construcció (un 6,3% vs. el 5,4% de la mitjana espanyola), l’Administració pública (18,9% vs. 17,8%) i, sobretot, la indústria manufacturera (18,3% vs. 12,5%). En canvi, és inferior la participació del comerç, el transport, l’hostaleria i l’oci (25,3% vs. 28,4%) i de l’agricultura (1,2% vs. 2,6%).
  • És una regió amb escassa orientació exportadora: malgrat el fort avanç dels últims anys, el pes de les exportacions de béns sobre el PIB regional és del 22,9%, 6 punts per sota de la mitjana espanyola. L’any 2022, Cantàbria va exportar béns per valor de 3.510 milions d’euros, cosa que suposa el 0,9% de les exportacions espanyoles. Els sectors exportadors principals són el ferro i l’acer (16,8% del total), els productes químics (15,7%) i els aparells elèctrics (12,1%).

Taula d'indicadors estructurals

     

1992

2002

2012

 

2022

PIB per capita

Euros

 

8.966

17.076

20.583

 

26.167

100 = Espanya

 

91,6

94,4

93,4

 

92,9

Població

Milers d'habitants

 

530

542

590

 

588

Creixement mitjà anual en el decenni (%)

 

0,2

0,2

0,9

 

0,0

% sobre el total d'Espanya

 

1,3

1,3

1,3

 

1,2

% de població > 65 anys

 

16,1

19,1

19,4

 

23,4

Pes de les exportacions de béns sobre el PIB

%

 

16,6

22,3

 

22,9%

 

 
Situació macroeconòmica

Segons les estimacions de CaixaBank Research, el PIB de Cantàbria va créixer el 2023 un 1,8%, per sota de l’economia espanyola (2,4%), llastat pel deteriorament de l’activitat industrial, en un context de menor demanda per part dels principals socis comercials. En canvi, va destacar el bon comportament dels serveis i de la construcció arran de l’empenta de l’obra pública.

De cara al 2024, les nostres previsions apunten a un creixement del PIB càntabre de l’1,4%, una taxa similar a la mitjana nacional. Preveiem una recuperació de la indústria, a mesura que s’acceleri la implementació dels fons NGEU, i de la despesa de les famílies, gràcies a la millora de la seva renda real i a una posició financera relativament sanejada. No obstant això, aquest escenari està subjecte a una elevada incertesa, associada a la transmissió i a l’impacte de la política monetària o l’aparició de xocs d’oferta derivats de les tensions geopolítiques.

PIB

Última actualització: 25 gener 2024 - 09:42

El mercat laboral de Cantàbria està mostrant menys dinamisme que el conjunt del país: l’afiliació va créixer un 1,4% interanual el desembre del 2023 (vs. 2,7% a Espanya), de manera que la xifra d’afiliats superava en un 3,6% els nivells del tancament del 2019 (vs. 7,4%); en l’últim any, destaca la creació d’ocupació en informació i comunicacions, activitats professionals i sanitat, en contrast amb la destrucció d’ocupació en agricultura i construcció. Pel que fa a la taxa d’atur, en el 4T 2023 se situava al 7,5%, la segona més baixa del país i molt per sota tant de la mitjana nacional (11,8%) com del registre del 4T 2019 (11,2%).

Quant al consum, les vendes al detall (en volum) van mostrar un comportament el 2023 una mica més modest que al conjunt d’Espanya, amb un creixement fins al novembre del 6,7% interanual (vs. 7,7%), de manera que els nivells actuals superen en un 4,6% els nivells del 2019 (+3,0% al conjunt del país).

El sector industrial càntabre ha tingut un comportament molt dèbil. Després del retrocés anotat el 2022, la producció industrial va aprofundir el seu deteriorament el gener-novembre de l’any passat, arrossegada per l’evolució dels béns de consum durador i els intermedis –la principal branca de la indústria càntabra–, amb una caiguda del 5,6% interanual, la segona més intensa del país (–0,6% de mitjana), i es manté molt allunyada dels nivells prepandèmia (–6,9% respecte al 2019 vs. 1,2% per a Espanya).

Les exportacions de béns de la regió estan evolucionant pitjor que al conjunt del país: el 2023 (amb dades fins al novembre) es van reduir un 3,6% interanual (–0,7% a Espanya); respecte al mateix període del 2019, la dada és positiva (+27,0%), tot i que pitjor que a nivell nacional (+32,1%). L’any passat va contrastar el vigor de les vendes d’alimentació (sobretot olis, tabac i productes pesquers) i automoció amb el fort retrocés de les semimanufactures (especialment el ferro, l’acer i els productes químics).

Afiliats a la Seguretat Social

Última actualització: 25 gener 2024 - 09:51

Índex de producció industrial

Última actualització: 25 gener 2024 - 10:10

Taula d'indicadors

   

Mitjana 2008-2013

Mitjana 2014-2019

2020

2021

2022

2023

Bretxa amb l’any 2019 (últ. dada)

Última dada

Activitat i preus

PIB real*
(% var. interanual)

–2,4

2,3

–10,3

6,9

4,8

1,8

2,2

2023

–1,8

2,8

–11,2

6,4

5,8

2,4

2,4

Comerç al detall
(% var. acumulada anual)

–4,4

1,4

–3,9

2,9

–0,6

6,7

7,0

novembre-23

–4,6

2,3

–5,6

2,6

–1,0

7,7

4,8

Índex de producció industrial
(% var. acumulada anual)

–2,6

2,1

–9,3

10,6

–1,3

–5,6

–4,2

novembre-23

–5,3

1,8

–9,2

7,1

2,4

–0,6

2,9

Índex d’activitat de serveis
(% var. acumulada anual)

–4,1

6,0

–11,3

14,2

13,9

4,7

25,9

novembre-23

–4,6

5,1

–15,6

15,8

19,9

2,7

24,5

Índex de preus al consum
(% var. interanual)

1,9

0,6

–0,3

3,3

8,3

3,3

15,4

desembre-23

1,7

0,7

–0,3

3,1

8,4

3,1

15,5

                   

Mercat laboral

Afiliats a la Seguretat Social
(% var. interanual)

–3,1

2,2

–1,7

2,3

2,1

1,4

3,6

desembre-23

–3,1

3,2

–2,1

2,5

3,9

2,7

7,4

Afiliats no afectats per ERTO
(% var. interanual)

–3,1

2,2

–7,3

6,2

4,8

1,9

4,7

desembre-23

–3,1

3,2

–9,2

7,3

7,3

3,2

8,4

Taxa d’atur
(% pobl. activa)

14,4

14,4

12,2

11,5

9,4

7,5

4T 2023

20,2

18,8

15,5

14,8

12,9

11,8

Taxa d’atur de menors de 25 anys
(% pobl. activa < 25)

36,0

37,6

42,3

28,0

25,8

22,0

4T 2023

42,5

42,5

38,3

44,7

23,9

28,4

                   

Sector públic

Dèficit públic
(% del PIB)

–3,2

–1,1

0,4

0,9

–0,6

0,1

3T 2023

–2,7

–0,9

–0,2

0,0

–1,1

–0,1

Deute públic autonòmic
(% del PIB)

9,4

21,7

26,0

24,4

21,9

19,7

3T 2023

12,3

24,1

27,2

25,6

23,6

22,3

                   

Mercat immobiliari

Preu habitatge
(% var. interanual)

–9,2

3,7

1,2

5,5

9,7

5,9

25,5

3T 2023

–8,1

5,3

2,1

3,7

7,4

4,5

19,1

Compravenda d’habitatge
(% var. acumulada anual)

–15,7

9,7

–11,7

37,6

13,9

–8,1

47,7

novembre-23

–10,8

9,7

–16,9

34,8

14,8

–9,3

20,5

                   

Sector exterior i turisme

Exportacions de béns
(% var. acumulada anual)

0,4

0,6

–5,5

19,8

18,3

–3,6

35,6

novembre-23

4,6

3,9

–9,4

20,1

22,9

–0,7

40,9

Pernoctacions turístiques
(% var. acumulada anual)

–1,2

5,2

–44,3

33,8

35,0

5,1

–11,9

novembre-23

0,7

3,0

–69,2

78,3

73,3

7,1

4,4

Notes: * La dada de PIB de 2023 és una estimació elaborada per CaixaBank Research.

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE, Banc d’Espanya, MITRAMISS, Ministeri d’Hisenda i de DataComex.

Comparativa regional

A continuació s'inclouen un seguit de gràfics comparatius dels principals indicadors de les diferents comunitats.

Comparativa CA

Última actualització: 18 juny 2024 - 10:00

 

 

 

 

Etiquetas: