Principat d'Astúries

Resumen

Astúries va ser la regió menys dinàmica el 2022,amb un creixement estimat del PIB del 4,4%, davant del 5,5% de l’economia espanyola. L’efecte rebot després de la crisi pandèmica va ser menys intens que en altres regions, a causa del menor pes del turisme en la seva estructura productiva. A més, es va veure afectada pels problemes de subministraments als mercats internacionals, l’encariment de l’energia, que va afectar molt negativament la seva indústria siderometal·lúrgica, i la debilitat del seu sector ramader. 

Contingut disponible en
Imagen
Imatge
1.000.000
habitants (2021)
23.235 €
de PIB per capita (2021)
1,9%
del PIB d'Espanya (2021)
1,1%
creixement previst del PIB (2023)
Estructura i posició econòmica regional
  • En termes de PIB, Astúries representa l’1,9% del total del país (23.441 milions d’euros) i és la cinquena regió més petita.
  • Amb una mica més d’un milió d’habitants, aporta el 2,1% de la població total d’Espanya. És la quarta regió menys poblada i la més envellida, ja que el 27,0% de la població té més de 65 anys (el 20,1% de mitjana nacional).
  • El PIB per capita asturià (23.235 euros) és gairebé un 9,0% inferior a la mitjana espanyola. Els darrers anys ha perdut posicions a causa de l’escàs dinamisme de la seva economia, cosa que s’ha contrarestat parcialment per la pèrdua de població.
  • La seva estructura productiva destaca per un major pes relatiu de la construcció (un 6,2% vs. el 5,6% de mitjana espanyola) i la indústria, tant manufacturera (15,1% vs. 12,8%) com, sobretot, extractiva (8,3% vs. 4,2%). En canvi, presenta un pes inferior en el comerç, el transport, l’hostaleria i l’oci (23,8% vs. 26,2%) i els serveis lligats a la indústria (25,8% vs. 29,2%) i a l’agricultura (1,3% vs. 2,9%).
  • El pes de les exportacions de béns sobre el PIB regional és una mica inferior a la mitjana espanyola (22,1% vs. 26,2%), si bé ha anotat un fort augment en els darrers anys. El valor de les exportacions asturianes el 2022 va pujar a 6.177 milions d’euros, és a dir, l’1,6% de les exportacions espanyoles. Els principals sectors exportadors de la regió són el ferro i l’acer i altres metalls no ferrosos (un 22,4% i 21,0% del total, respectivament).

Taula d'indicadors estructurals

 

   

1991

2001

2011

 

2021

PIB per capita

Euros

 

7.793

14.487

20.812

 

23.235

100 = Espanya

 

85,6

84,2

91,4

 

91,1

Població

Milers d'habitants

 

1.093

1.063

1.074

 

1.006

Creixement mitjà anual en el decenni (%)

 

–0,3

–0,3

0,1

 

–0,7

% sobre el total d'Espanya

 

2,8

2,6

2,3

 

2,1

% de població > 65 anys

 

17,2

22,0

22,7

 

27,0

Pes de les exportacions de béns sobre el PIB

%

 

10,2

16,8

 

22,1

 

 
Situació macroeconómica

Astúries va ser la regió menys dinàmica el 2022,amb un creixement estimat del PIB del 4,4%, davant del 5,5% de l’economia espanyola. L’efecte rebot després de la crisi pandèmica va ser menys intens que en altres regions, a causa del menor pes del turisme en la seva estructura productiva. A més, es va veure afectada pels problemes de subministraments als mercats internacionals, l’encariment de l’energia, que va afectar molt negativament la seva indústria siderometal·lúrgica, i la debilitat del seu sector ramader.

Des de CaixaBank Research preveiem un creixement del PIB per al 2023 de l’1,1%, una mica per sota de la mitjana (1,3%). Tot i que les menors pressions de costos a la indústria i la correcció dels problemes de subministrament afavoriran l’activitat, la seva dependència de sectors intensius en energia continuarà llastant el creixement. Alhora, la construcció mantindrà un camí descendent, condicionat per l’encariment de les matèries primeres i els retards en l’execució d’obra pública.

PIB

Última actualització: 22 maig 2023 - 10:48

El mercat laboral d’Astúries està mostrant una evolució més feble que la mitjana, amb un augment dels afiliats d’un 2,1% el 2022 (vs. 3,9%) i un 1,0% interanual el març d’aquest any (vs. 2,7%), de manera que el volum total supera en un 3,0% els nivells del març del 2019 (un 7,0% a Espanya): la creació d’ocupació l’últim any es concentra en les activitats professionals, la informació i les comunicacions, en contrast amb la destrucció en el comerç i les activitats administratives. Per la seva banda, la taxa d’atur en el 4T 2022 es va situar en el 14,4%, una de les més altes del país (un 12,9% de mitjana) i que supera els registres anteriors a la COVID (un 13,1% en el 4T 2019).

El consum no està tenint un bon comportament a la regió: les vendes al detall (en volum), afectades per les tensions inflacionistes, van caure el 2022 un 5,0%, la segona caiguda més gran del país (un –1,0% de mitjana), mentre que les dades al començament del 2023 apunten a una certa recuperació: fins al febrer creixen un 3,3% interanual (vs. 5,7%), si bé continuen molt allunyades dels nivells del 2019 (4,5% vs. +0,5%).

La indústria asturiana s’està veient molt afectada per la debilitat de les branques de béns intermedis, especialment el sector metal·lúrgic. L’IPI va retrocedir el 2022 un 0,5%, en contrast amb el creixement del 2,4% al conjunt del país, mentre que el començament del 2023 ha estat força pitjor, amb una caiguda del 7,7% interanual fins al febrer (vs. +0,2%); d’aquesta manera, segueix lluny dels nivells prepandèmia: un 7,9% per sota del registre del mateix període del 2019 (un –3,5% per a Espanya).

Les exportacions de béns van créixer el 2022 una mica per sota de la mitjana espanyola (19,1% vs. 22,9%), amb el suport del dinamisme de les vendes de productes energètics (carbó) –en part per un efecte preu– i semimanufactures (ferro, acer i productes químics). A més, després de créixer un 17,3% interanual al gener (16,2% a Espanya), superen els nivells del 2019 en un 39,8%,
7 punts més que al conjunt del país.

Afiliats a la Seguretat Social

Última actualització: 22 maig 2023 - 10:49

Producció industrial

Última actualització: 22 maig 2023 - 11:36

Taula d'indicadors

 

 

Mitjana 2008-2013

Mitjana 2014-2019

2020

2021

2022

2023

Bretxa amb l’any 2019 (últ. dada)

Última dada

Activitat i preus

PIB real*
(% var. interanual)

–2,5

1,8

–11,0

5,5

4,4

––

–1,9

2022

–1,8

2,8

–11,3

5,5

5,5

––

–1,3

Comerç al detall
(% var. acumulada anual)

–4,5

0,7

–3,0

–0,8

–5,0

3,3

–4,8

febrer-23

–4,6

2,3

–5,6

2,6

–1,0

5,7

0,3

Índex de producció industrial
(% var. acumulada anual)

–4,5

2,1

–13,9

15,9

–0,5

–7,7

0,1

febrer-23

–5,3

1,8

–9,2

7,1

2,4

0,2

–0,7

Índex d’activitat de serveis
(% var. acumulada anual)

–5,1

4,1

–12,3

14,7

15,4

9,6

17,4

gener-23

–4,6

5,1

–15,6

15,8

19,9

12,9

19,7

Índex de preus al consum
(% var. interanual)

1,7

0,6

–0,5

3,0

8,4

6,1

14,4

febrer-23

1,7

0,7

–0,3

3,1

8,4

6,0

14,9

                   

Mercat laboral

Afiliats a la Seguretat Social
(% var. interanual)

–3,3

1,4

–2,1

1,6

2,1

1,0

3,0

març-23

–3,1

3,2

–2,1

2,5

3,9

2,7

7,0

Afiliats no afectats per ERTO
(% var. interanual)

–3,3

1,4

–8,3

5,8

5,5

2,3

4,9

març-23

–3,1

3,2

–9,2

7,3

7,3

3,8

8,0

Taxa d’atur
(% pobl. activa)

16,9

16,6

14,1

12,5

12,6

––

 

4T 2022

20,2

18,8

15,5

14,8

12,9

––

 

Taxa d'atur de menors de 25 anys
(% pob. activa < 25)

40,8

40,0

35,7

29,0

36,4

––

 

4T 2022

42,5

42,5

38,3

44,7

23,9

––

 
                   

Sector públic

Dèficit públic
(% del PIB)

–2,4

–0,7

1,1

1,0

–0,7

––

 

2022

–2,7

–0,9

–0,2

–0,1

–1,1

––

 

Deute públic autonòmic
(% del PIB)

7,8

18,4

20,9

18,6

16,4

––

 

4T 2022

12,3

24,1

27,2

25,9

23,9

––

 
                   

Mercat immobiliari

Preu habitatge
(% var. interanual)

–7,0

2,3

3,2

4,2

6,2

––

13,1

4T 2022

–8,1

5,3

2,1

3,7

7,4

––

13,8

Compravenda d'habitatge
(% var. acumulada anual)

–18,1

11,2

–8,5

23,3

20,3

13,6

29,8

gener-23

–10,8

9,7

–16,9

34,8

14,7

6,6

16,9

                   

Sector exterior i turisme

Exportacions de béns
(% var. acumulada anual)

3,9

4,7

–18,9

32,6

19,1

17,3

39,8

gener-23

4,6

3,9

–9,4

20,1

22,9

16,2

32,8

Pernoctacions turístiques
(% var. acumulada anual)

–1,5

5,4

–38,9

38,0

21,8

12,2

20,0

febrer-2023

0,7

3,0

–69,2

78,3

73,3

29,0

2,8

Nota: * La dada de PIB del 2022 de les comunitats autònomes és una estimació elaborada per CaixaBank Research.

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE, Banc d’Espanya, MITRAMISS, Ministeri d’Hisenda i DataComex.

Comparativa regional

A continuació s'inclouen un seguit de gràfics comparatius dels principals indicadors de les diferents comunitats.

Comparativa CA

Última actualització: 29 novembre 2023 - 09:05

 

 

 

Etiquetas: