Estats Units

Resumen

Els temors sobre una possible recessió de l’economia nord-americana s’han accentuat els últims mesos, un risc que s’ha evidenciat amb la segona caiguda consecutiva al PIB del 2T.

Contingut disponible en
Imagen
Imatge
Perspectives

 

Previsions

 

Mitjana
11-15

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Creixement del PIB (%)

2,1

1,7

2,3

2,9

2,3

-3,4

5,7

1,6

1,1

Inflació IPC (%)*

1,7

1,3

2,1

2,4

1,8

1,2

4,7

8,0

3,4

Saldo fiscal (% del PIB)

-7,2

-5,4

-4,3

-6,2

-6,4

-15,4

-11,8

-4,8

-4,0

Deute públic (% del PIB)

102

107

105

107

109

133

129

126

124

Tipus d’interès de referència (%)*

0,3

0,5

1,1

2,0

2,3

0,5

0,3

3,5

3,0

Tipus de canvi (USD/EUR)*

1,3

1,1

1,1

1,2

1,1

1,1

1,2

1,0

1,1

Saldo corrent (% del PIB)

-2,4

-2,2

-1,9

-2,1

-2,2

-2,8

-3,6

-3,5

-3,2

Deute extern (% del PIB)

97

95

96

95

95

99

97

99

100

Nota: * Mitjana anual.

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de BEA, BLS, FMI i Oxford Economics (via Refinitiv).

  • Els temors sobre una possible recessió de l’economia nord-americana s’han accentuat els últims mesos, un risc que s’ha evidenciat amb la segona caiguda consecutiva al PIB del 2T. Novament, la contribució negativa de la variació d’existències, un component molt volàtil i que hauria de contribuir en positiu els propers trimestres, va afectar molt la mala evolució del PIB. Per contra, el consum privat, el component amb més pes i que presenta una inèrcia important, va continuar mostrant-se resilient. En la mateixa línia, alguns dels indicadors mensuals que segueix l’organisme americà per determinar si els EUA han entrat en recessió mostren que l’economia, tot i que s’està desaccelerant de manera considerable, no es troba encara en recessió.
  • En el conjunt dels anys 2022 i 2023, l’economia nord-americana creixerà de manera moderada. En concret, al voltant de l’1,5% i l’1,0%, respectivament. El cicle ràpid de pujades en els tipus d’interès iniciat per la Fed, la pèrdua de poder adquisitiu de les famílies com a conseqüència de l’elevada inflació i de la fi dels programes d’ajudes públiques i, en general, la major incertesa són factors que debiliten l’activitat. Tot i així, el consum privat mantindrà part de la resiliència demostrada fins al moment, gràcies a l’estalvi acumulat durant 2020-2021, la recuperació del mercat laboral i una posició financera relativament sòlida de les famílies. Cal remarcar que, tot i que no pensem que l’economia nord-americana entri en recessió, en cas que finalment ho faci, segurament serà una recessió no gaire profunda ni perllongada.

Pel que fa a la política monetària, amb les pujades de tipus d’interès que s’han produït fins a l’estiu, els tipus ja es troben en la zona restrictiva (oficial a l’interval 3,00%-3,25%). Els mercats financers anticipen una continuïtat en les pujades fins al principi del 2023, en què se situaran al voltant del 4,5%, i l’inici d’un cicle de baixades a partir del 2S. A CaixaBank Research, anticipem que la Fed podria començar a ajustar els tipus a la baixa al final del 2023.

Riscos

Els riscos sobre l’economia continuen sent significatius i giren al voltant de:

  • L’evolució de la pandèmia, amb noves variants que s’escapen de la immunització. Alhora, això dificultaria la resolució dels problemes a les cadenes de subministraments globals, en especial davant la política de COVID zero a la Xina.
  • Les pressions inflacionistes i el fort viratge monetari per part de la Fed a partir d’aquestes tensions suposen un risc per al creixement econòmic nord-americà.
  • La crisi energètica, com a conseqüència de la guerra a Ucraïna. Això afectaria els EUA a través de tensions inflacionistes més grans i també a través dels efectes sobre la forta desacceleració de la UE i del Regne Unit (principals socis comercials i d’inversió dels EUA).
Etiquetas