Política monetària

Hong Kong: trencar o no amb el dòlar nord-americà

Contingut disponible en

La confluència de tres factors ha suscitat el temor a una possible ruptura del règim canviari (peg) que ancora el dòlar de Hong Kong (HKD) amb el dòlar nord-americà (USD): l'inici de la pujada de tipus d'interès de la Reserva Federal dels EUA (Fed), l'alentiment econòmic de la Xina i l'augment de l'aversió al risc dels inversors internacionals. Per bé que hi ha tendències a llarg termini que indiquen que el peg amb l'USD s'hauria de trencar, sembla que el seu manteniment està assegurat a curt i mitjà termini.

L'HKD és una divisa lligada al dòlar des del 1983 mitjan­­çant un Currency Board. Això significa que s'assegura la convertibilitat dels bitllets d'HKD per bitllets d'USD a una cotització de 7,8 HKD per USD (±0,05), gràcies a un dels majors estocs de reserves de divises (359.000 milions d'USD). Més enllà de l'ampli matalàs de reserves, un sector financer sanejat, el bon estat de les finances públiques i un compte corrent amb superàvit són condicions internes que avalen el peg a curt termini. No obstant això, du­­rant les primeres setmanes del 2016, amb la intensificació de les turbulències financeres als mercats xinesos i amb la depreciació del renminbi (RMB), es van produir sortides de capitals des de Hong Kong que van apropar la cotització de l'HKD al límit feble de la seva banda (vegeu el gràfic).

Durant més de tres dècades, el sistema canviari fix ha es­­tat de gran utilitat per a l'economia de Hong Kong i ha facilitat el desplegament del singular i reeixit model de desenvolupament de la seva economia, centrada en els sectors financer i de serveis comercials. També ha contribuït a la modernització de la Xina, ja que Hong Kong s'ha es­­tablert com la principal porta de les relacions que el gegant asiàtic manté amb la resta del món (una bona part dels fluxos comercials i de capitals des de i cap a la Xina con­­tinental passen per aquesta petita regió). En definitiva, l'ancoratge de l'HKD amb l'USD ha propiciat que Hong Kong s'hagi convertit en un centre financer i comercial de referència mundial. El peatge de perdre l'autonomia mo­­netària, supeditada a la Fed, ha estat assumible.

No obstant això, les creixents relacions amb la Xina continental canvien la dinàmica econòmica i financera de Hong Kong. En particular, la rellevància ascendent de l'RMB de­­sa­­­fia la supremacia de l'USD en l'economia, en les finances i en el comerç de Hong Kong. A tall d'exemple, mentre que, el 2009, les liquidacions comercials en la moneda xinesa eren insignificants, s'estima que, el 2015, van superar els 6.000 milions d'RMB (gairebé 900 milions d'USD). De les 1.752 empreses cotitzades al Hong Kong Stock Exchange al final del 2014, 876 provenien de la Xina continental i representaven gairebé el 60% de la capitalització del mercat. Al novembre del 2014, es va establir una connexió entre les borses de Hong Kong i de Xangai (Shan­­ghai-Hong Kong Stock Connect) que permet el flux de capitals entre els dos mercats (dins d'unes quotes establertes pel gegant asiàtic).1

Aquesta tendència a una major sincronia de Hong Kong amb la Xina continental en detriment dels EUA ha tingut repercussions a nivell econòmic. Entre el 2011 i el 2014, mentre la Xina mostrava un pols econòmic sòlid i la Fed aplicava la seva política monetària ultraexpansiva (traduïda en un tipus d'interès oficial proper al zero a Hong Kong), es van observar altes taxes d'inflació (del 4,5%, de mitjana anual, enfront de taxes del 2% uns anys abans) i un fort increment dels preus immobiliaris (de més del 100% des del 2010). Així, la conveniència o no de modificar el règim canviari de Hong Kong és i continuarà sent un debat obert, tot i que plantejat a llarg termini. Atesa la integració creixent de les dues economies, un canvi que apropi l'HKD a l'RMB serà beneficiós. No obstant això, abans serà necessari que la Xina completi i consolidi la integració en el sistema financer internacional, rebaixant les restriccions als fluxos de capital, encara elevades, modernitzant el sistema financer i augmentant la flexibilitat del tipus de canvi i la convertibilitat de la divisa.

A curt termini, l'opció més avantatjosa és que es mantingui el peg, fonamentalment per dos motius. En primer lloc, l'USD encara és la principal divisa en les transaccions co­­mercials i financeres a Hong Kong, de manera que trencar el vincle ara seria molt desestabilitzador per a l'economia. En segon lloc, els processos liberalitzadors que du a terme la Xina poden generar turbulències significatives, de manera que li convé disposar d'un hub financer i comercial que el món considera estable.

1. Vegeu «Xangai-Hong Kong stock connect: connectant amb la borsa xinesa», a l'IM01/2015.

Etiquetes
Xina
Divises
documents-10180-2801456-c1603_IM_F3_01_CAT_fmt.png