El sector turístic espanyol, en una posició de privilegi

2S 2022

L’anàlisi de la situació de la indústria turística fa que tinguem unes perspectives relativament positives per al 2023, no obstant això, l’escenari macroeconòmic es presenta com un risc per a l’evolució de l’activitat turística en els propers trimestres.

Contingut disponible en
contenedor