El sector turístic, en una posició de privilegi

El sector turístic ha tancat la temporada d’estiu d’enguany en molt bona forma. Les arribades de turistes internacionals s’han apropat molt als registres del 2019, un any que va ser extremadament positiu per al sector. A més a més, el turisme domèstic ha continuat mostrant unes xifres molt bones.

Contingut disponible en
01
  • El sector turístic ha tancat la temporada d’estiu d’enguany en molt bona forma. Les arribades de turistes internacionals s’han apropat molt als registres del 2019, un any que va ser extremadament positiu per al sector. A més a més, el turisme domèstic ha continuat mostrant unes xifres molt bones. No obstant això, l’escenari macroeconòmic es presenta com un risc per a l’evolució de l’activitat turística en els propers trimestres. L’entorn d’inflació elevada comporta una pèrdua de poder adquisitiu dels consumidors europeus. A més a més, els elevats preus de l’energia i l’enduriment de les condicions macrofinanceres pressionen sobre una bona part del teixit empresarial de la UE.
  • Malgrat tot això, l’anàlisi de la situació de la indústria turística fa que tinguem unes perspectives relativament positives per al 2023. El sector parteix d’una posició de privilegi, a causa de la seva baixa exposició als costos energètics (amb prou feines destina el 3% dels ingressos a sufragar-los). A més a més, ha adoptat alces de preus el 2022 en resposta a la fortalesa de la demanda, la qual cosa ha permès defensar els marges i preparar-se per si els increments de costos persisteixen durant el 2023. D’altra banda, la demanda turística es mostra resilient i presenta encara un marge de creixement en relació amb el nivell assolit el 2022. Per tot plegat, les nostres previsions per al 2023 són de creixement de l’activitat turística. En concret, esperem que el PIB turístic se situï ja el 2,3% per damunt del nivell del 2019, després de tancar el 2022 amb l’1,8% per sota.
  • A més a més, en aquest informe, elaborem una anàlisi del sector de l’hoteleria utilitzant les dades internes de CaixaBank. Segons les dades oficials, les xifres de facturació de l’hoteleria s’han recuperat amb molta força durant l’any 2022. No obstant això, les xifres agregades podrien estar amagant una part de la realitat del sector de l’hoteleria, caracteritzat per una enorme diversitat. Gràcies a la mostra de comerços d’hoteleria amb TPV de CaixaBank, hem pogut avaluar la velocitat de recuperació del sector durant el 2022 i hem pogut quantificar la proporció de negocis que continuen arrossegant dificultats i quines són les seves característiques. A més a més, confirmem que, enguany, l’àmplia majoria de l’hoteleria ha gaudit d’una evolució molt positiva.
  • Finalment, dediquem una atenció especial a entendre l’episodi de saturació del transport aeri que s’ha viscut als aeroports del nord d’Europa durant els mesos d’estiu. Arran de la nostra anàlisi, estimem que la recuperació de les arribades de turistes de la UE es va veure limitada l’estiu passat, en especial pel que fa als turistes britànics, alemanys i dels Països Baixos. En aquest sentit, de cara al 2023, esperem que els factors que expliquen la saturació s’ajustin, la qual cosa serà una palanca de creixement addicional per al sector turístic espanyol.
Etiquetas: