Tendències de fons

Demografia

How does demographics affect economic growth, the reallocation of the model of production, the labour market and productivity?

Tendències de fons

Condicions macrofinanceres

Quins factors determinaran l'evolució dels tipus d'interès, de l'sentiment inversor i de les condicions macrofinancieras en general?

España: compraventa de viviendas

Última actualització: 06 novembre 2019 - 12:17