Anàlisi dels grans temes que marcaran l’agenda econòmica a curt termini i que seran clau per entendre l’evolució de l’entorn econòmic i financer a Espanya i al món.