Oriol Aspachs

Director d'Economia Espanyola

Oriol és el director d'Economia espanyola a CaixaBank Research. Doctor en Economia per la London School of Economics i Màster en Economia i Finances pel Centre d'Estudis Monetaris i Financers (CEMFI), abans d'incorporar-se a CaixaBank va treballar com a professor ajudant a la London School of Economics, com a ajudant d'investigació al Departament d'Estabilitat Financera del Banc d'Anglaterra i al Financial Markets Group. Les seves àrees d'estudi comprenen la política monetària, el sector immobiliari, l'estabilitat financera i la regulació bancària.