Coneix-nos

Conoce CaixaBank Research
Què fem a CaixaBank Research?

La missió de CaixaBank Research, conegut tradicionalment com el el Servei d’Estudis, és crear i divulgar coneixement dins i fora de l’entitat a partir de la recerca i l’anàlisi econòmica, afegint valor al procés de presa de decisions de CaixaBank, donant suport a la direcció i a les unitats de negoci, i contribuint al debat públic i a la difusió de l’economia en la societat. 

A través dels seus estudis, estimula el debat i l’intercanvi d’experiències entre tots els sectors de la societat i  afavoreix la divulgació dels grans temes de l’entorn socioeconòmic del nostre temps, situant-los a l’abast del major nombre possible de persones.

L'equip de CaixaBank Research

L'equip de CaixaBank Research, dirigit per Enric Fernández, Economista en cap de CaixaBank, s'estructura en dos grans departaments:

 • Estratègia bancària 
  • Analitza l'entorn regulatori i competitiu en què CaixaBank desenvolupa el negoci bancari i en què altres empreses parti-cipades per CaixaBank duen a terme les seves activitats.
  • Dóna suport a l'alta direcció en el disseny, coordinació i seguiment del Pla Estratègic del Grup CaixaBank. 
 • Estudis 
  • Du a terme un seguiment de la conjuntura econòmica internacional, portuguesa i espanyola mitjançant l'estudi en pro-funditat de les tendències estructurals i l'anàlisi dels riscos específics i sistèmics; proporciona previsions macroeconòmi-ques i financeres a diferents horitzons temporals, i analitza tant països individuals (desenvolupats o emergents) com aspectes transversals, tot dedicant una atenció especial a Espanya i el seu paper en el marc de l'economia de la zona de l'euro.
  • Aprofundeix en el coneixement sectorial de l’economia mitjançant la utilització del big data que ens proporciona la base de dades corporativa.
  • Analitza l'evolució i les perspectives dels principals mercats financers internacionals; n'identifica els factors determinants, en particular els relacionats amb l'entorn macroeconòmic i amb l'activitat bancària; fa previsions sobre un ampli ventall de variables financeres i n'examina els riscos, en especial sobre l'estabilitat financera..