Direcció d'Estudis

Oriol Aspachs

Director d'Estudis

Unitat de Mercats Financers

Adrià Morron Salmeron

Economista sènior

Gabriel Ramos

Assistent d’investigació

Unitat d'Economia internacional

Clàudia Canals

Economista sènior

Javier García Arenas

Economista sènior

Àlex Ruiz

Economista

Pablo Pastor y Camarasa

Assistent d'investigació

Unitat d'Economia espanyola

Jordi Singla

Economista

Lukas Schaefer

Assistent d'investigació

Unitat d'Anàlisi sectorial

Judit Montoriol-Garriga

Economista sènior

Alberto Graziano

Data scientist

Ana Brás

Research assistant

Comunicació

Direcció d’Estratègia bancaria

Sandra Jódar Rosell

Directora d'Estratègia bancària

Roser Ferrer

Economista