Pedro Álvarez

Pedro Álvarez Ondina

Economista

Pedro Álvarez és economista al departament d’Economia Espanyola. Màster en Economia Aplicada per la Universitat d’Oviedo, després d’especialitzar-se en l’estudi de les crisis financeres i els sistemes d’alerta precoç, va iniciar la carrera professional al Banc Interamericà de Desenvolupament als EUA. Abans d’incorporar-se a l’equip de CaixaBank Research, acumulava més de 15 anys d’experiència en l’anàlisi de la conjuntura econòmica a altres entitats financeres. Actualment, les àrees d’estudi comprenen l’anàlisi macroeconòmica de l’economia espanyola, amb un èmfasi especial en l’anàlisi sectorial.