Mar Bisquert

Mar Bisquert Perles

Data scientist

Mar és data scientist a la Direcció d’Estratègia Bancària. Llicenciada en Física i doctora en Teledetecció, després d’uns anys de postdoctorat es va incorporar a l’equip de data scientists de KDP (joint venture d’AIA i CaixaBank), on va treballar dos anys com a consultora externa de CaixaBank, abans de formar part de CaixaBank Research.