Sergio Diaz

Sergio Díaz

Economista

Sergio és economista al Departament d’Economia Espanyola de la Direcció d’Estudis a CaixaBank. Llicenciat en Economia per la Universitat Autònoma de Madrid i Màster (diploma d’Estudis Avançats) en Economia Aplicada per la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED), abans d’incorporar-se a CaixaBank va treballar com a analista a l’Institut d’Estudis Econòmics i a Bankia. Les àrees d’estudi que comprèn són la macroeconomia, l’economia regional i l’anàlisi sectorial.