Adria Morron CaixaBank Research

Adrià Morron Salmeron

Lead economist

Adrià és lead economist al Departament d'Economies i Mercats Internacionals. Doctor en Economia per la Universitat Pompeu Fabra i Màster en Economia per la Barcelona GSE. Abans d'incorporar-se a CaixaBank, va treballar com a ajudant d'investigació i com a professor de seminaris a la Universitat Pompeu Fabra. Les seves àrees d'estudi comprenen els mercats laborals i la macroeconomia, amb especial èmfasi en la política monetària. És coordinador del l'Informe Mensual.