Adria Morron CaixaBank Research

Adrià Morron Salmeron

Lead economist

Adrià és lead economist en la Unitat de Mercats financers de la Direcció d’Estudis. Doctor en Economia per la Universitat Pompeu Fabra i Màster en Economia per la Barcelona GSE. Abans d'incorporar-se a CaixaBank, va treballar com a ajudant d'investigació i com a professor de seminaris a la Universitat Pompeu Fabra. Les seves àrees d'estudi comprenen els mercats laborals i la macroeconomia, amb especial èmfasi en la política monetària. És coordinador del l'Informe Mensual, el Financial Markets Daily Report i del Spain's Macroeconomic & Financial Outlook.