Oriol Carreras CaixaBank Research

Oriol Carreras Baquer

Economista sènior

Oriol és economista al departament d'Economia Espanyola. Doctor en Economia per la London School of Economics (LSE) i Màster en Economia i Finances pel Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI). Abans d'incorporar-se a CaixaBank va treballar com a economista especialitzat en el Regne Unit i el sud d'Europa al National Institute of Economic and Social Research (NIESR) i com a professor ajudant a l'LSE. Les seves àrees d'estudi comprenen la macroeconomia, amb èmfasi en la política fiscal, i s'especialitza en la modelització de les previsions del creixement econòmic espanyol.