Condicions macrofinanceres

Quins factors determinaran l'evolució dels tipus d'interès, de l'sentiment inversor i de les condicions macrofinancieras en general?

Gráfico y periódico. Photo by Markus Spiske on Unsplash