ICIE 2017: resultats principals

Contingut disponible en

La internacionalització s’ha convertit en una aposta clau per a nombroses empreses espanyoles, i, per facilitar-la, CaixaBank ha desenvolupat l’ICIE:1 un índex que valora qüestions clau en un procés d’internacionalització i que permet comparar els punts forts i febles de cada mercat, així com la seva evolució al llarg del temps.2

Un any més, els països de l’Europa Occidental són els que presenten les condicions més favorables per a la internacionalització de les empreses espanyoles. Aquest és un resultat que es manté al llarg dels anys, i és que, a més de la proximitat geogràfica, els països europeus destaquen en tots els pilars analitzats. Una valoració positiva a la qual s’uneix un context econòmic molt favorable. Després d’uns anys en què la recuperació econòmica no acabava d’agafar embranzida, els principals països europeus van tancar el 2017 amb un creixement clarament superior a l’esperat i encaren el 2018 amb unes perspectives favorables.

Al vell continent, cal destacar que, malgrat el brexit, el Reg­­ne Unit es manté al capdavant de l’ICIE. Malgrat que la incertesa continua sent molt elevada, després d’assolir un acord preliminar per als termes de sortida al final del 2017, tot fa pensar que els dos blocs també seran capaços d’a­­s­solir un pacte sobre el període de transició entre l’estatus actual i el futur, quelcom imprescindible perquè la sortida del Regne Unit de la UE sigui ordenada i se’n minimitzi l’im­­­­pacte econòmic.3

Amèrica es manté com la segona regió en què és més fàcil la internacionalització de les empreses espanyoles. Entre els països llatinoamericans, Mèxic se situa en una posició relativament elevada de la classificació. Però, com en el cas del Regne Unit, la incertesa sobre les negociacions per redissenyar el NAFTA és significativa. I, malgrat que creiem que s’acabarà imposant una dinàmica constructiva que permetrà la renovació del tractat, ja que els elevats vincles entre els tres països nord-americans així ho aconsella, no es poden descartar escenaris menys optimistes. D’altra ban­­da, cal remarcar que les empreses espanyoles han man­­tingut una presència sòlida al Brasil malgrat la profun­­da recessió que ha experimentat, un fet rellevant que l’ICIE valora de forma molt positiva i al qual s’afegeix la incipient recuperació econòmica.

La regió de l’Europa de l’Est i l’Àsia Central s’erigeix com la tercera zona amb una major facilitat per a la internacionalització de les empreses espanyoles, gairebé empatada amb Amèrica. Polònia i Turquia encapçalen la llista, gràcies, sobretot, al pilar de l’atractiu comercial, que reflecteix la bona acollida que tenen els béns i els serveis espanyols en aquests països. Així i tot, el deteriorament recent de la situació política a Turquia és un element que ja s’ha co­­men­­çat a notar a l’ICIE 2017. En particular, el pilar d’es­­ta­­bi­­litat institucional i macroeconòmica ha disminuït de forma significativa en relació amb l’any passat.

El Sud-est Asiàtic i Pacífic és la quarta regió en termes de facilitat d’internacionalització, més distanciada ja de les anteriors. Sens dubte, la llunyania de la regió és, per a les empreses espanyoles, un element que juga en contra seva, al qual cal afegir el poder adquisitiu a molts països de la zona, encara baix, i la menor facilitat per fer negocis. En positiu, destaca la Xina, que se situa en una posició re­­la­­tivament elevada del rànquing. En aquest cas, però, els riscos macroeconòmics, relacionats amb el creixent deute corporatiu, també són un aspecte rellevant que cal tenir pre­­sent, malgrat que, a mitjà i a llarg termini, el po­­ten­­cial de creixement del país és un atractiu clar per a les empreses espanyoles.

Els països àrabs i africans se situen en posicions més endarrerides en la classificació de facilitat per a la internacionalització. No obstant això, en aquestes regions, també destaquen països que poden ser molt atractius per a les empreses espanyoles, en particular en sectors amb taxes de creixement elevades, com les infraestructures, els recursos naturals o les telecomunicacions.

 

1. Índex CaixaBank per a la Internacionalització Empresarial.

2. Per a una descripció detallada de l’índex, vegeu el Focus «Com decidir on internacionalitzar la seva empresa: ICIE 2017», a l’IM12/2017, així com la pàgina web https://www.caixabankresearch.com/ca/index-dinternacionalitzacio.

3. Per a una anàlisi més detallada de les negociacions sobre el brexit, vegeu el Focus «Quina serà la futura relació entre la UE i el Regne Unit?», en aquest Informe Mensual.

 

Etiquetes
Espanya
Sector exterior
im_1801_f3_01_ca_fmt.png
im_1801_f3_02_ca_fmt.png