Andalusia

Resumen

L’economia andalusa presenta un bon comportament. Tot i que el 2023 el PIB andalús va créixer una mica per sota de la mitjana, un 2,0% (2,5% a Espanya), va recuperar els nivells previs a la pandèmia. El vigor del turisme va contrastar amb la frenada de les exportacions de béns per una menor demanda dels nostres socis comercials, i de l’agricultura i la indústria alimentària, molt afectades per la sequera.

Contingut disponible en
Imagen
Imatge
8.620.000
habitants (2023)
21.091 €
de PIB per capita (2022)
13,4%
del PIB d’Espanya (2022)
1,7%
creixement previst del PIB (2024)
Estructura i posició econòmica regional
  • Andalusia, amb poc més de 8,6 milions d’habitants, és la comunitat més gran en termes demogràfics i concentra el 17,8% del total.
  • El PIB de la comunitat (180.224 milions d’euros) suposa el 13,4% del PIB espanyol i la situa com la tercera amb més pes en el total.
  • El PIB per capita s’eleva a 21.091 euros, el més baix del país i un 25,1% inferior a la mitjana espanyola.
  • En termes d’especialització productiva, Andalusia destaca per un pes relatiu més alt de l’agricultura (6,2% del PIB, un dels percentatges més alts del país vs. el 2,6% de la mitjana) i els serveis públics (21,8% vs. el 17,8%), mentre que el pes de la indústria manufacturera (7,5%) és significativament inferior a la mitjana (12,5%). El pes del PIB turístic de la regió abans de la pandèmia s’estimava en un 12,5%.
  • Tot i que Andalusia ha augmentat notablement la seva capacitat exportadora l’última dècada, el pes de les exportacions de mercaderies al PIB encara és inferior a la mitjana espanyola (23,8% vs. un 28,9%). Les vendes a l’exterior ascendeixen a 38.537 milions d’euros (2023), el 10% de les exportacions espanyoles: destaca la venda d’aliments (35% del total), sobretot fruites, llegums i olis; combustibles (17,3%) i productes químics (9,5%). Andalusia exporta el 54% dels olis del país, el 33% de les fruites i els llegums, i el 35% dels minerals.

Taula d’indicadors estructurals

     

1992

2002

2012

 

2022

PIB per capita

Euros

 

7.443

13.574

16.461

 

21.091

100 = Espanya

 

76,0

75,0

74,7

 

74,9

Població

Milers d’habitants

 

7.030

7.491

8.388

 

8.575

Creixement mitjà anual en el decenni (%)

 

0,7

0,6

1,1

 

0,2

% sobre el total d’Espanya

 

17,9

17,9

18,0

 

17,8

% de població > 65 anys

 

12,1

14,7

15,5

 

18,3

Pes de les exportacions de béns sobre el PIB

%

 

10,3

18,3

 

23,8

 

 
Situació macroeconòmica

L’economia andalusa presenta un bon comportament. Tot i que el 2023 el PIB andalús va créixer una mica per sota de la mitjana, un 2,0% (2,5% a Espanya), va recuperar els nivells previs a la pandèmia. El vigor del turisme va contrastar amb la frenada de les exportacions de béns per una menor demanda dels nostres socis comercials, i de l’agricultura i la indústria alimentària, molt afectades per la sequera.

Les nostres previsions per al 2024 apunten cap a una pèrdua de dinamisme de l’economia andalusa, amb un augment del PIB de l’1,7% (1,9% a Espanya). L’activitat patirà el llast de la debilitat de la indústria, afectada encara per l’encariment de costos. Els possibles efectes de les tensions geopolítiques, la transmissió i l’impacte de la política monetària, i la persistència de la sequera són factors que condicionaran l’escenari.

PIB

Última actualització: 13 març 2024 - 09:55

L’ocupació a Andalusia està tenint una evolució una mica menys dinàmica que al conjunt del país. Després de tancar el 2023 amb un creixement mitjà de l’afiliació del 2,1% (2,7% a Espanya), el mes de gener d’aquest any el ritme s’ha moderat fins a l’1,5% interanual (vs. 2,6%), marcat per l’alça en l’hostaleria, la construcció i l’educació, en contrast amb la destrucció d’ocupació al sector públic. El volum total se situa un 8,0% per sobre del mes de gener del 2019 (9,5% a Espanya). L’aspecte menys positiu és que la taxa d’atur (17,6% en el 4T 2023) és la més alta del país: tot i que millora els registres anteriors a la pandèmia (20,8% en el 4T 2019), supera en gairebé 6 punts la mitjana espanyola.

L’índex de comerç al detall (en volum) s’ha encaminat el 2023 i ha crescut un 6,7%, una mica menys que la mitjana (7,5%), però suficient per recuperar els nivells del 2019 (+0,5% vs. +3,0% al conjunt del país).

Després del fort creixement del 2022, gràcies als sectors energètics (hi ha dues refineries a la regió), la producció industrial va patir una intensa caiguda el 2023, llastada pel debilitament de la demanda global: després d’un retrocés del 4,0 % (–0,8% a Espanya), és una de les regions més allunyades dels nivells del 2019 (–7,3% vs. un –1,2%).

Les exportacions andaluses es van deteriorar considerablement el 2023, afectades per una menor demanda i per la correcció dels preus dels derivats del petroli, i van anotar un descens del 10,3% (–1,4% a Espanya): destaquen els retrocessos dels productes energètics, productes químics i aliments (en especial, olis, fruites, llegums i cereals). En qualsevol cas, les exportacions superen en un 21,3% els nivells del 2019 (+31,9% en la mitjana nacional).

El sector turístic andalús depèn menys del turista internacional que altres regions: les pernoctacions hoteleres d’estrangers suposaven (abans de la pandèmia) al voltant del 53% del total (65% a Espanya). Les pernoctacions totals (nacionals i estrangers) en establiments turístics van tancar el 2023 amb un augment del 8,5% (7,2% de mitjana), xifra que supera lleugerament els nivells del 2019 (+1,5% vs. +2,1% a Espanya).

Exportacions de mercaderies

Última actualització: 13 març 2024 - 09:55

Pernoctacions de turistes

Última actualització: 13 març 2024 - 09:55

Taula d’indicadors

   

Mitjana 2008-2013

Mitjana 2014-2019

2020

2021

2022

2023

2024

Última dada

Activitat i preus

PIB real*
(% var. interanual)

–2,2

2,6

–10,9

6,2

5,2

2,0

––

2023

–1,8

2,8

–11,2

6,4

5,8

2,5

––

Comerç al detall
(% var. acumulada anual)

–5,5

2,4

–7,1

2,5

–1,1

6,7

––

desembre-23

–4,6

2,3

–5,6

2,6

–1

7,5

––

Índex de producció industrial
(% var. acumulada anual)

–6,8

1,3

–11,8

5,0

4,3

–4,0

––

desembre-23

–5,3

1,8

–9,2

7,1

2,4

–0,8

––

Índex d’activitat de serveis
(% var. acumulada anual)

–5,7

4,4

–13,5

14,5

17,5

6,4

––

desembre-23

–4,6

5,1

–15,6

15,8

19,9

2,4

––

Índex de preus al consum
(% var. interanual)

1,6

0,7

–0,2

3,1

8,7

3,9

3,8

gener-24

1,7

0,7

–0,3

3,1

8,4

3,5

3,4

                   

Mercat laboral

Afiliats a la Seguretat Social
(% var. interanual)

–3,0

3,1

–2,4

3,3

3,6

2,1

1,5

gener-24

–3,1

3,2

–2,1

2,5

3,9

2,7

2,6

Afiliats no afectats per ERTO
(% var. interanual)

–3,0

3,1

–8,7

7,1

6,3

2,6

1,6

gener-24

–3,1

3,2

–9,2

7,3

7,3

3,4

3,1

Taxa d’atur
(% pobl. activa)

28,6

27,5

22,3

21,7

19,0

18,2

––

4T 2023

20,2

18,8

15,5

14,8

12,9

12,1

––

Taxa d’atur de menors de 25 anys
(% pobl. activa < 25)

50,8

52,8

49,6

44,7

35,4

39,4

––

4T 2023

42,5

42,5

38,3

44,7

23,9

27,2

––

                   

Sector públic

Dèficit públic
(% del PIB)

–2,9

–0,8

0,0

–0,1

–0,8

–0,1

––

3T 2023

–2,7

–0,9

–0,2

0

–1,1

–0,1

––

Deute públic autonòmic
(% del PIB)

9,8

21,4

24,2

22,9

21,1

19,6

––

3T 2023

12,3

24,1

27,2

25,6

23,6

22,3

––

                   

Mercat immobiliari

Preu habitatge
(% var. interanual)

–6,3

3,9

2,3

4,6

8,9

5,8

––

3T 2023

–8,1

5,3

2,1

3,7

7,4

4,5

––

Compravenda d’habitatge
(% var. acumulada anual)

–11,8

9,4

–16,6

41,3

14,1

–11,3

––

desembre-23

–10,8

9,7

–16,9

34,8

14,8

–9,7

––

                   

Sector exterior i turisme

Exportacions de béns
(% var. acumulada anual)

9,2

3,6

–12,2

23,9

24,3

–10,3

––

desembre-23

4,6

3,9

–9,4

20,1

22,9

–1,4

––

Pernoctacions turístiques
(% var. acumulada anual)

–0,2

4,6

–66,6

75,0

59,9

8,5

––

desembre-23

0,7

3,0

–69,2

78,3

73,3

7,2

––

Nota: * La dada del PIB del 2023 és una estimació elaborada per CaixaBank Research.

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE, Banc d’Espanya, MITRAMISS, Ministeri d’Hisenda i de DataComex.

Comparativa regional

A continuació s'inclouen un seguit de gràfics comparatius dels principals indicadors de les diferents comunitats.

Comparativa CA

Última actualització: 08 maig 2024 - 09:00

 

 

 

Etiquetas: