Indicadors i previsions


Gràfics


Taules


PREVISIONS

Mitjana de l’últim mes del període, llevat que s’indiqui el contrari

Mercats financers

Mitjana
2000-2007

Mitjana
2008-2015

2016

2017

2018

2019

2020

TIPUS D’INTERÈS

Dòlar

Fed funds

3,43

0,48

0,64

1,39

2,50

3,00

3,25

Líbor 3 mesos

3,62

0,69

0,98

1,61

2,79

3,20

3,20

Líbor 12 mesos

3,86

1,18

1,67

2,05

3,08

3,35

3,25

Deute públic 2 anys

3,70

0,72

1,18

1,84

2,68

3,10

3,00

Deute públic 10 anys

4,70

2,70

2,49

2,41

2,83

3,30

3,20

Euro

Depo BCE

2,05

0,50

–0,40

–0,40

–0,40

–0,20

0,25

Refi BCE

3,05

1,13

0,00

0,00

0,00

0,25

0,75

Eonia

3,12

0,77

–0,35

–0,34

–0,36

–0,10

0,40

Euríbor 1 mes

3,18

0,93

–0,37

–0,37

–0,37

–0,08

0,42

Euríbor 3 mesos

3,24

1,13

–0,32

–0,33

–0,31

–0,04

0,44

Euríbor 6 mesos

3,29

1,30

–0,22

–0,27

–0,24

0,12

0,62

Euríbor 12 mesos

3,40

1,51

–0,08

–0,19

–0,13

0,27

0,79

Alemanya

Deute públic 2 anys

3,41

0,85

–0,76

–0,69

–0,60

–0,05

0,73

Deute públic 10 anys

4,30

2,21

0,29

0,35

0,25

1,05

1,88

Espanya

Deute públic 3 anys

3,62

2,59

–0,13

–0,04

–0,02

0,64

1,37

Deute públic 5 anys

3,91

3,16

0,30

0,31

0,36

1,08

1,78

Deute públic 10 anys

4,42

4,13

1,43

1,46

1,42

2,05

2,68

Prima de risc

11

192

114

110

117

100

80

Portugal

Deute públic 3 anys

3,68

4,85

0,76

–0,05

–0,18

0,71

1,63

Deute públic 5 anys

3,96

5,42

2,05

0,46

0,47

1,30

2,15

Deute públic 10 anys

4,49

5,90

3,75

1,84

1,72

2,35

3,03

Prima de risc

19

369

346

149

147

130

115

TIPUS DE CANVI

EUR/USD (dòlars per euro)

1,13

1,33

1,05

1,18

1,14

1,23

1,24

EUR/JPY (iens per euro)

129,50

127,13

122,41

133,70

127,89

129,15

131,44

USD/JPY (iens per dòlar)

115,34

96,09

116,06

113,02

112,38

105,00

106,00

EUR/GBP (lliures per euro)

0,66

0,83

0,85

0,88

0,90

0,86

0,85

USD/GBP (lliures per dòlar)

0,59

0,62

0,80

0,75

0,79

0,70

0,69

PETROLI

Brent ($/barril)

42,32

90,70

54,92

64,09

57,67

67,00

66,00

Brent (euros/barril)

36,35

67,78

52,10

54,17

50,68

54,47

53,23

Previsions

Baixa Excel