El preu de l’habitatge va en augment

Contingut disponible en
Anna Campos
7 de setembre de 2016

El sector immobiliari continua vent en popa. Així ho reflecteixen les dades més recents publicades sobre el sector: les compravendes d’habitatges van créixer el 14,7% al juny en l’acumulat de 12 mesos i el preu de l’habitatge es va incrementar el 2,4% en el 1T 2016 en termes inter­­anuals.1 De la mateixa manera, l’activitat avança a bon rit­­me, com ho evidencien els visats d’inici d’obra, que man­­tenen un ritme de creixement de dos dígits des de fa 15 mesos,2 tot i que encara representen una desena part dels visats registrats el 2003.

La recuperació econòmica, que comporta increments de la renda disponible i de la riquesa de les famílies i una ma­­jor confiança dels consumidors, i el manteniment d’unes condicions financeres favorables continuaran im­­pulsant les compravendes en els propers anys. Aquesta evolució, combinada amb la recuperació de l’oferta, encara incipient, pressionarà a l’alça el preu de l’habitatge. En particular, estimem que el creixement del preu de l’ha­­bitatge rondarà el 3% enguany i augmentarà fins al 5,5% el 2018.

Aquestes previsions poden semblar elevades després de l’ajust patit pel sector, però cal recordar que el sector im­­mobiliari és eminentment cíclic. Una anàlisi de les fases ex­­pansives dels últims cicles immobiliaris a Espanya mostra que, de mitjana, s’han registrat taxes de creixement del preu real superiors al 5% durant 6 anys consecutius (vegeu el primer gràfic). Al mateix temps, aquest creixement esperat del preu en els propers anys és conservador si es compara amb l’evolució que ha experimentat en països que també han patit recentment una correcció severa, com Irlanda, els EUA i el Regne Unit (vegeu el se­­­gon gràfic).

Atès que esperem que aquest increment del preu de l’habitatge es produeixi en un entorn econòmic favorable, estimem que, per al conjunt de la població, l’ac­­ces­­si­­bi­­litat a l’habitatge es mantindrà en cotes similars a les ac­­tuals. El tercer gràfic mostra com s’espera que evolucionin els dos indicadors de referència: la ràtio entre el preu de l’habitatge i la renda bruta disponible per llar i la ràtio entre l’import de les quotes hipotecàries requerides per finançar un immoble en el primer any i la renda anual disponible d’una llar mitjana. Després de la important cor­­recció d’aquests indicadors des del màxim del 2007, esperem que, en els propers anys, iniciïn una suau tendència alcista. No obstant això, la millora continuada de la renda disponible de les llars mantindrà l’accessibilitat de l’ha­­bitatge molt per sota dels màxims observats entre el 2006 i el 2008.

1. Preu de l’habitatge publicat pel Ministeri de Foment basat en el valor de taxació.

2. Creixement acumulat de 12 mesos.

Anna Campos
Etiquetes:
    cim09_16_f7_01_cat_fmt.png
    cim09_16_f7_02_cat_ejei_fmt.png
    cim09_16_f7_03_cat_prev_fmt.png