Descobreix la nova publicació de CaixaBank Research: una síntesi de la situació i de les perspectives econòmiques de les comunitats autònomes d’Espanya, mitjançant el seguiment de diferents indicadors (PIB, ocupació, producció industrial, exportacions) i de dades internes de consum. Les economies d’Andalusia, Catalunya, la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i les Illes Balears inauguren la col·lecció, que anirem actualitzant pròximament al nostre web.