Catalunya

L’economia catalana es va contraure un 11,4% el 2020 a causa de l’efecte de la crisi sanitària causada per la COVID-19. Aquest descens va ser superior al del conjunt de l’economia espanyola (–10,8%). Una de les causes d’aquest descens més gran és que el sector turístic, el més castigat per les restriccions a la mobilitat, té un pes destacable a Catalunya i, al seu torn, és molt dependent del turisme internacional.

Contingut disponible en
4 d'octubre de 2021
Cataluña
7.652.000
habitants (2019)
31.119 €
de PIB per capita (2019)
19,0%
del PIB d’Espanya (2019)
4,8%
creixement previst del PIB (2021)
Estructura i posició econòmica regional
  • Catalunya és la segona comunitat autònoma amb més PIB, amb un pes sobre el PIB nacional del 19,0%.
  • Té una població de 7,7 milions d’habitants, el 16,2% de la població espanyola, de manera que és la segona comunitat pel que fa a volum, després d’Andalusia.
  • El PIB per capita és de 31.119 euros i se situa en un 17,8% per sobre de la mitjana espanyola.
  • Presenta un teixit productiu molt diversificat, si bé en especialització productiva destaca per un pes relatiu més gran de la indústria manufacturera (16,2% vs. 12,3% de la mitjana espanyola) i de comerç, transport, hostaleria i oci (29,3% vs. 28%).
  • Catalunya té una elevada orientació exportadora i és la comunitat autònoma amb més volum d’exportacions de béns, que assoleixen un pes en el PIB regional del 31%. El 2020, les exportacions catalanes van ser de 66.265 milions d’euros, el 25% de les exportacions espanyoles. Els principals sectors exportadors són l’automoció (12,7% del total), els productes farmacèutics (9,5%), les matèries plàstiques i les seves manufactures (7,1%).
  • És la primera comunitat per ingressos per turisme internacional, amb 21.319 milions d’euros el 2019, el 23,2% del total nacional.

Taula d'indicadors estructurals

     

1989

1999

2009

 

2019

PIB per capita

Euros

 

8.999

17.928

26.874

 

31.119

100 = Espanya

 

121,1

122,6

116,5

 

117,8

Població

Milers d'habitants

 

6.065

6.283

7.463

 

7.652

Creixement mitjà anual
en el decenni (%)

 

0,3

0,4

1,7

 

0,3

% sobre el total d'Espanya

 

15,6

15,5

16,1

 

16,2

% de població > 65 anys

 

4,7

5,2

4,4

 

5,0

Pes de les exportacions de béns sobre el PIB

%  

...

24,6

20,7

 

31,2

   
Situació macroeconòmica

L’economia catalana es va contraure un 11,4% el 2020 a causa de l’efecte de la crisi sanitària causada per la COVID-19. Aquest descens va ser superior al del conjunt de l’economia espanyola (–10,8%). Una de les causes d’aquest descens més gran és que el sector turístic, el més castigat per les restriccions a la mobilitat, té un pes destacable a Catalunya i, al seu torn, és molt dependent del turisme internacional.

Per al 2021, les nostres previsions apunten a un creixement del PIB de Catalunya del 4,8%, que el situaria un 7,1% per sota del nivell pre-COVID. La feblesa del turisme internacional ha moderat el ritme de recuperació el primer semestre de l’any, tot i la vigorosa reactivació de les exportacions. Esperem un fort repunt de l’activitat durant la segona meitat del 2021 per l’efecte de la demanda embassada, la recuperació del turisme nacional i de la UE i, en menor grau, per l’execució dels primers fons NGEU.

PIB

Última actualització: 28 setembre 2021 - 15:48

L’ocupació a la regió ha acusat l’efecte de la pandèmia més que la mitjana espanyola. Tot i això, la dinàmica observada els últims mesos és molt positiva. A l’agost, la xifra d’afiliats se situava un 0,3% per sobre del nivell d’agost de 2019, si bé l’ocupació no afectada per ERTO encara es troba un 1,8% per sota del mateix mes del 2019. La xifra de treballadors en ERTO s’ha reduït fins als 53.671, un 1,8% dels afiliats.

El consum es va contreure amb més intensitat que la mitjana nacional. L’indicador de comerç al detall va baixar un 8,2% el 2020, i tot i la recuperació que registra encara es troba lluny de les xifres del 2019 (–4,2% al juliol respecte del juliol de 2019). L’indicador de consum de CaixaBank apunta a una recuperació significativa els últims mesos i la primera setmana de setembre s’ha situat tan sols un 0,5% per sota del mateix període del 2019.

La producció industrial, que el 2020 es va contraure un 9,3%, en línia amb la mitjana, mostra un perfil de recuperació més positiu, tot i que al juliol del 2021 encara es va situar un 2,7% per sota del nivell de juny del 2019.

Les exportacions s’estan recuperant amb força després de caure un 10,3% el 2020, i en el 1S de 2021 ja se situen un 5,9% per sobre del nivell del 2019 i del creixement mitjà espanyol (2,8%). Així, del començament d’any ençà, és la comunitat que més ha contribuït (7,0 p.p.) a l’avanç interanual de les exportacions espanyoles (23,3%). Productes químics, béns d’equip i alimentació, begudes i tabac són els sectors més dinàmics.

Després de les illes, Catalunya és la tercera comunitat més dependent del turisme internacional i ha acusat amb duresa les restriccions sobre el sector. Al juliol, la despesa dels turistes estrangers es va situar un 70% per sota del nivell de juliol del 2019 i les pernoctacions d’estrangers i espanyols van caure un 40%.

Índex de consum CaixaBank

Última actualització: 28 setembre 2021 - 15:47

Exportacions de mercaderies

Última actualització: 28 setembre 2021 - 15:46

Taula d’indicadors

 

 

Mitjana 2002-2007

Mitjana 2008-2014

Mitjana 2015-2018

2019

2020

2021

Última dada

Activitat i preus

PIB real*
(% var. interanual)

3,5

–1,2

2,8

1,8

–11,4

2020

3,5

–1,3

2,8

2,0

–10,8

Comerç al detall**
(% var. acumulada anual)

–3,1

0,7

2,0

–8,2

–5,4

juliol-21

–3,7

1,8

2,5

–5,6

–3,4

Índex de producció industrial**
(% var. acumulada anual)

1,2

–2,6

2,5

–1,2

–9,3

–2,9

juliol-21

1,9

–4,2

1,7

0,6

–9,2

–4,1

Índex d'activitat de serveis**
(% var. acumulada anual)

–2,8

4,6

3,1

–15,6

–6,8

juny-21

–3,4

5,5

3,9

–15,6

–6,9

Índex de preus al consum
(%. var. interanual)

3,5

1,7

1,4

0,9

–0,4

2,8

juliol-21

3,1

1,4

1,1

0,7

–0,3

2,9

                 

Mercat laboral

Afiliats a la Seguretat Social**
(% var. interanual)

3,1

–2,4

3,6

2,4

–2,4

0,3

agost-21

3,5

–2,3

3,4

2,6

–2,1

0,8

Taxa d'atur
(% pob. activa)

8,3

18,3

14,8

11,0

12,6

12,3

2T 2021

10,0

20,8

18,5

14,1

15,5

15,3

Taxa d'atur de menors de 25 anys
(% pob. activa < 25)

18,1

41,1

33,7

26,2

34,0

33,5

2T 2021

20,4

44,5

41,5

32,6

49,6

38,4

                 

Sector públic

Dèficit públic
(% del PIB)

0,7

–3,2

–1,2

–0,6

–0,4

2020

–0,3

–2,5

–0,8

–0,6

–0,2

Deute públic autonòmic
(% del PIB)

7,8

20,6

34,8

33,4

37,1

38,0

1T 2021

6,0

13,8

24,5

23,7

27,1

27,6

                 

Mercat immobiliari

Preu habitatge
(% var. interanual)

–8,5

8,4

5,2

2,0

3,2

2T 2021

–6,8

5,8

5,1

2,1

3,3

Compravenda d'habitatge
(% var. acumulada anual)

–4,3

13,8

–0,8

–19,3

28,6

juny-21

–8,7

13,4

–2,4

–17,2

31,8

                 

Sector exterior i turisme

Exportacions de béns**
(% var. acumulada anual)

6,1

3,0

3,7

–3,8

–10,3

5,9

juny-21

6,8

4,2

4,5

2,0

–10,2

2,8

Pernoctacions turístiques**
(% var. acumulada anual)

1,7

2,2

2,7

2,8

–71,4

–62,0

juliol-21

2,4

1,1

3,4

0,6

–69,3

–63,9

Notes: * La dada de PIB del 2020 de les CA és una estimació elaborada per CaixaBank Research. ** Es calculen les variacions respecte del mateix període del 2019.

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE, Banc d’Espanya, MITRAMISS, Ministeri d’Hisenda i DataComex.

Comparativa regional

A continuació s'inclouen un seguit de gràfics comparatius dels principals indicadors de les diferents comunitats.

Comparativa CA

Última actualització: 01 octubre 2021 - 13:25