Catalunya

El comportament de l’economia catalana en els darrers anys és molt similar al del conjunt del país. Segons les estimacions de CaixaBank Research, el PIB va créixer el 5,6% l’any 2021, gràcies a l’impuls de la despesa de les famílies, el turisme domèstic (principalment urbà) i les exportacions.

Contingut disponible en
16 de gener de 2023
Cataluña
7.680.000
habitants (2021)
27.812 €
de PIB per capita (2020)
19,0%
del PIB d’Espanya (2020)
4,7%
creixement previst del PIB (2022)
Estructura i posició econòmica regional
  • Catalunya és la segona regió amb més PIB, després de Madrid, amb un pes sobre el total espanyol del 19,0%.
  • Amb una població de gairebé 7,7 milions d’habitants, el 16,2% de la població espanyola, també és la segona regió en termes demogràfics, després d’Andalusia.
  • El PIB per capita el 2020 (última dada disponible) és de 27.812 euros, el quart més alt del país i un 17,4% per sobre de la mitjana.
  • Catalunya presenta un teixit productiu molt diversificat, si bé destaca el pes relatiu més gran de la indústria manufacturera (un 16,2% vs. el 12,1% de la mitjana espanyola) i els serveis, tant els que estan lligats a la indústria (un 31,2% vs. un 29,8%) com els del comerç, transport, hostaleria i oci (un 24,7% vs. un 23,9%).
  • La regió presenta una elevada orientació exportadora, amb un pes de les exportacions de béns al PIB regional del 31,2% (el 23,5% de la mitjana nacional), i és la comunitat amb més volum d’exportacions: 80.538 milions d’euros el 2021, el 25,4% del total. Els principals sectors exportadors són l’automoció (un 12,0% del total), els productes farmacèutics (8,2%) i els plàstics i les seves manufactures (8,2%): la regió concentra gairebé el 60% de les exportacions espanyoles de joguines, més del 40% de carn i productes químics i més del 30% de tèxtils i maquinària industrial. Per altra banda, és la primera comunitat per ingressos per turisme internacional, amb 21.319 milions d’euros el 2019 (el 23,2% del total).

Taula d'indicadors estructurals

 

   

1990

2000

2010

 

2020

PIB per capita

Euros

 

10.031

19.442

26.976

 

27.812

100 = Espanya

 

120,9

121,7

117,1

 

117,4

Població

Milers d'habitants

 

6.062

6.315

7.493

 

7.671

Creixement mitjà anual en el decenni (%)

 

0,2

0,4

1,7

 

0,2

% sobre el total d'Espanya

 

15,6

15,5

16,1

 

16,2

% de població > 65 anys

 

4,9

5,1

4,4

 

5,1

Pes de les exportacions de béns sobre el PIB

%

 

27,4

24,2

 

31,2

 

 
Situació macroeconòmica

El comportament de l’economia catalana en els darrers anys és molt similar al del conjunt del país. Segons les estimacions de CaixaBank Research, el PIB va créixer el 5,6% l’any 2021, gràcies a l’impuls de la despesa de les famílies, el turisme domèstic (principalment urbà) i les exportacions.

Per al 2022, les nostres previsions apunten a un creixement del PIB de Catalunya del 4,7%, una taxa lleugerament superior a la mitjana espanyola, i se situarà un 2,2% per sota del nivell anterior a la COVID: no recuperarà els nivells anteriors fins al 2024. L’activitat es beneficiarà de l’embranzida del consum, el rellançament del turisme internacional i un teixit productiu diversificat, més ben preparat per aprofitar els fons europeus i esquivar amb èxit un entorn d’incertesa, crisi energètica i colls d’ampolla als mercats internacionals.

PIB

Última actualització: 12 gener 2023 - 15:48

El mercat laboral català està mostrant una evolució similar a la mitjana espanyola: els afiliats van augmentar un 2,4% el 2021 (vs. 2,5%), mentre que a l’octubre d’aquest any el creixement s’ha accelerat fins el 2,9% interanual (vs. 2,7%) i això situa la xifra un 4,5% per sobre del nivell de novembre del 2019 (+4,7% a Espanya). Pel que fa a la taxa d’atur, se situa en el 9,3% el 3T 2022, una xifra molt inferior a la mitjana (12,7%) i que millora els registres anteriors a la pandèmia (un 10,5% el 4T 2019).

El consum està evolucionant millor que al conjunt del país. Després de créixer un 3,2% el 2021 (vs. 2,6%), les vendes detallistes (en volum) el gener-octubre del 2022 retrocedeixen un 0,7% interanual, afectades, fonamentalment, pel repunt de preus, davant una caiguda una mica més intensa a Espanya (1,2%). En tot cas, encara es troben molt per sota dels nivells del 2019 (un 6,4% vs. un 4,6% en el cas de la mitjana espanyola).

La producció industrial, que el 2021 va créixer un 8,3%, per sobre de la mitjana espanyola (7,1%), s’està veient afectada els últims mesos pels colls d’ampolla a les cadenes de subministrament i l’increment dels preus de l’energia. En conseqüència, està mostrant un to més contingut, amb un avenç acumulat fins a l’octubre de l’1,2% interanual, 2 punts menys que el conjunt del país, i se situa un 2,1% per sota del nivell del 2019 (vs. 0,9%).

Les exportacions evolucionen en línia amb la mitjana espanyola, tot i que de manera esmorteïda, afectades per la crisi de subministraments. Després de créixer un 21,1% el 2021, un punt més que a Espanya, els 10 primers mesos del 2022 creixen un 17,0% interanual (vs. +23,6%) i es troben un 24,2% per sobre del 2019 (vs. +31,2%). Pel que fa al turisme, les pernoctacions a la regió van tancar el 2021 amb una caiguda del 46,7% respecte al 2019, una mica per sobre de la mitjana espanyola (45,0%), mentre que el gener-octubre del 2022 la distància es va situar en el 5,1% (el 5,0% a Espanya).

Vendes al detall

Última actualització: 12 gener 2023 - 10:23

Exportacions de mercaderies

Última actualització: 12 gener 2023 - 15:46

Taula d’indicadors

 

 

Mitjana 2008-2013

Mitjana 2014-2019

2020

2021

2022

Bretxa amb l’any 2019 (últ. dada)

Última dada

Activitat i preus

PIB real*
(% var. interanual)

–1,8

2,9

–11,5

5,6

–6,6

2021

–1,8

2,8

–11,3

5,5

–6,4

Comerç al detall
(% var. acumulada anual)

1,4

–8,2

3,2

–0,7

–6,8

octubre-22

2,3

–5,6

2,6

–1,2

–4,8

Índex de producció industrial
(% var. acumulada anual)

–3,4

1,8

–9,3

8,3

1,2

–9,1

octubre-22

–5,3

1,8

–9,2

7,1

3,3

–7,1

Índex d’activitat de serveis
(% var. acumulada anual)

4,6

–15,6

15,1

21,2

19,9

setembre-22

5,1

–15,6

15,8

22,4

22,3

Índex de preus al consum
(% var. interanual)

2,0

1,0

–0,4

2,9

6,4

11,0

novembre-22

1,7

0,7

–0,3

3,1

6,8

11,8

                 

Mercat laboral

Afiliats a la Seguretat Social
(% var. interanual)

–3,2

3,4

–2,4

2,4

2,9

4,5

novembre-22

–3,1

3,2

–2,1

2,5

2,7

4,7

Afiliats no afectats per ERTO
(% var. interanual)

–3,2

3,4

–10,6

7,9

4,5

4,8

novembre-22

–3,1

3,2

–9,2

7,3

4,1

5,1

Taxa d’atur
(% pobl. activa)

17,9

15,1

12,6

11,6

9,3

3T 2022

20,2

18,8

15,5

14,8

12,7

Taxa d'atur de menors de 25 anys
(% pob. activa < 25)

39,7

35,2

34,0

28,9

25,7

3T 2022

42,5

42,5

 

38,3

44,7

31,0

 

               

Sector públic

Dèficit públic
(% del PIB)

–3,4

–1,3

–0,4

–0,3

–0,9

2T 2022

–2,7

–0,9

–0,2

0,0

–0,6

Deute públic autonòmic
(% del PIB)

18,6

34,2

37,5

36,0

34,6

3T 2022

12,3

24,1

27,2

25,9

24,3

 

               

Mercat immobiliari

Preu habitatge
(% var. interanual)

–10,3

7,1

2,0

3,5

6,4

13,6

3T 2022

–8,1

5,3

2,1

3,7

7,6

14,1

Compravenda d'habitatge
(% var. acumulada anual)

–6,1

11,1

–18,7

35,3

16,7

51,5

setembre-22

–10,8

9,7

–16,9

34,8

18,3

49,8

 

               

Sector exterior i turisme

Exportacions de béns
(% var. acumulada anual)

3,1

4,2

–10,0

21,1

17,0

16,1

octubre-22

4,6

3,9

–9,4

20,1

23,6

32,0

Pernoctacions turístiques
(% var. acumulada anual)

2,2

3,0

–71,2

85,3

84,0

0,5

octubre-22

0,7

3,0

–69,2

78,3

83,0

0,7

Nota: * La dada de PIB del 2021 de les CA és una estimació elaborada per CaixaBank Research.

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l'INE, Banc d'Espanya, MITRAMISS, Ministeri d'Hisenda i DataComex.

Comparativa regional

A continuació s'inclouen un seguit de gràfics comparatius dels principals indicadors de les diferents comunitats.

Comparativa CA

Última actualització: 10 gener 2023 - 13:24