Catalunya

El comportament de l’economia catalana és similar al del conjunt del país. Segons les estimacions de CaixaBank Research,el PIB va créixer un 5,5% el 2022, gràcies a l’empenta de l’ocupació i l’embranzida del turisme, sobretot nacional, cosa que, alhora, va contribuir a un bon rendiment del consum. També va destacar el dinamisme de les exportacions, especialment del sector de l’automoció.

Contingut disponible en
Cataluña
7.680.000
habitants (2021)
29.942 €
de PIB per capita (2021)
19,0%
del PIB d’Espanya (2021)
1,4%
creixement previst del PIB (2023)
Estructura i posició econòmica regional
  • Catalunya és la segona comunitat amb més PIB, després de Madrid, amb un pes sobre el total espanyol del 19,0%.
  • Amb una població de gairebé 7,7 milions d’habitants, el 16,2% de la població espanyola, també és la segona comunitat en termes demogràfics, després d’Andalusia.
  • El PIB per capita és de 29.942 euros, el quart més alt del país i un 17,4% superior a la mitjana.
  • Catalunya presenta un teixit productiu molt diversificat, si bé destaca el pes relatiu més gran de la indústria manufacturera (un 17,1% vs. el 12,8% de la mitjana espanyola) i els serveis, tant els que estan lligats a la indústria (30,6% vs. 29,2%) com els del comerç, transport, hostaleria i oci (26,7% vs. 26,2%).
  • Destaca la seva elevada orientació exportadora, amb un pes de les exportacions de béns al PIB regional del 35,1% (el 26,2% de la mitjana nacional), que fa que sigui la comunitat amb més volum d’exportacions: 94.927 milions d’euros el 2022, el 24,4% del total. Els principals sectors exportadors són els productes químics (el 30,0% del total), especialment medicaments, automoció (12,1%) i tèxtils (6,2%): la comunitat concentra gairebé el 60% de les exportacions espanyoles de joguines, el 44% de carn, el 39% de productes químics i prop del 30% de tèxtils i maquinària industrial. Per altra banda, és la primera comunitat per ingressos per turisme internacional, amb 21.319 milions d’euros el 2019 (el 23,2% del total).

Taula d'indicadors estructurals

 

  

1991

2001

2011

 

2021

PIB per capita

Euros

 

11.030

20.953

26.507

 

29.942

100 = Espanya

 

121,1

121,8

116,5

 

117,4

Població

Milers d'habitants

 

6.082

6.381

7.515

 

7.679

Creixement mitjà anual en el decenni (%)

 

0,2

0,5

1,6

 

0,2

% sobre el total d'Espanya

 

15,6

15,5

16,1

 

16,2

% de població > 65 anys

 

14,5

17,3

17,1

 

19,6

Pes de les exportacions de béns sobre el PIB

%

 

27,4

27,6

 

35,1

 

 
Situació macroeconòmica

El comportament de l’economia catalana és similar al del conjunt del país. Segons les estimacions de CaixaBank Research,el PIB va créixer un 5,5% el 2022, gràcies a l’empenta de l’ocupació i l’embranzida del turisme, sobretot nacional, cosa que, alhora, va contribuir a un bon rendiment del consum. També va destacar el dinamisme de les exportacions, especialment del sector de l’automoció.

De cara al 2023, les nostres previsions apunten a un creixement del PIB de Catalunya de l’1,4%, una taxa lleugerament superior a la mitjana espanyola (1,3%). L’activitat industrial es beneficiarà de la correcció dels preus energètics i dels problemes a les cadenes de subministrament; a més, pel fet de comptar amb un teixit productiu diversificat, la comunitat està més ben preparada per aprofitar els fons europeus. A això s’afegeixen les bones perspectives per al turisme.

PIB

Última actualització: 02 octubre 2023 - 12:00

El mercat laboral català mostra una evolució molt positiva: els afiliats van augmentar el 2022 al mateix ritme que la mitjana espanyola (3,9%) i, tot i que el març d’aquest any el creixement s’ha desaccelerat, supera la mitjana (un 2,9% interanual vs. un 2,5%) i la xifra total se situa un 6,6% per sobre del nivell del març del 2019 (un +7,0% a Espanya): l’últim any destaca la creació d’ocupació en l’hostaleria i les activitats professionals. Pel que fa a la taxa d’atur, se situa en el 9,9% el 4T 2022, 3 punts per sota de la mitjana, i això millora els registres anteriors a la pandèmia (un 10,5% el 4T 2019).

El consum està evolucionant de forma similar al conjunt del país. Després de caure un 0,9% el 2022 (vs. 1,0%), en un context de fortes tensions inflacionistes, les vendes al detall (en volum) el gener-febrer del 2023 creixen un 5,8% interanual (un 5,7% a Espanya), si bé és cert que encara no han recuperat els nivells del 2019 (un 1,3% vs. el +0,5% en el cas de la mitjana espanyola).

La producció industrial, afectada pels colls d’ampolla a les cadenes de subministrament i l’increment dels preus de l’energia, només va créixer el 2022 un 0,6%, molt per sota de la mitjana espanyola (2,4%). Aquesta debilitat s’ha mantingut durant l’inici del 2023: al gener-febrer va anotar un avanç del 0,4% interanual (un 0,2% al conjunt del país), situant-se encara un 5,8% per sota del nivell del 2019 (vs. 3,5%).

La crisi de subministraments va frenar les exportacions de mercaderies, que van créixer per sota de la mitjana el 2022 (17,9% vs. 22,9%): van destacar les vendes de productes químics, automòbils i aliments. La dada del gener apunta a una millora, amb un creixement del 22,9% interanual (vs. 16,2%) i del 32,1% amb relació al 2019 (vs. 32,8%). Pel que fa al turisme, la recuperació és extraordinària: després de créixer un 78,5% el 2022 (un 73,3% al conjunt d’Espanya) i un 34,4% interanual el gener-febrer d’aquest any (vs. 29,0%), les pernoctacions en allotjaments turístics superen els registres prepandèmia en un 4,4% (vs. 2,3%).

Vendes al detall

Última actualització: 27 abril 2023 - 10:23

Exportacions de mercaderies

Última actualització: 27 abril 2023 - 15:46

Taula d’indicadors

 

 

Mitjana 2008-2013

Mitjana 2014-2019

2020

2021

2022

2023

Bretxa amb l’any 2019 (últ. dada)

Última dada

Activitat i preus

PIB real*
(% var. interanual)

–1,8

2,9

–12,3

5,8

5,5

––

–2,2

2022

–1,8

2,8

–11,3

5,5

5,5

––

–1,3

Comerç al detall
(% var. acumulada anual)

–4,1

1,4

–8,2

3,2

–0,9

5,8

–0,8

febrer-23

–4,6

2,3

–5,6

2,6

–1,0

5,7

0,3

Índex de producció industrial
(% var. acumulada anual)

–3,4

1,8

–9,3

8,3

0,6

0,4

–1,7

febrer-23

–5,3

1,8

–9,2

7,1

2,4

0,2

–0,7

Índex d’activitat de serveis
(% var. acumulada anual)

–3,9

4,6

–15,6

15,1

18,7

12,8

17,4

gener-23

–4,6

5,1

–15,6

15,8

19,9

12,9

19,7

Índex de preus al consum
(% var. interanual)

2,0

1,0

–0,4

2,9

8,0

5,6

14,2

febrer-23

1,7

0,7

–0,3

3,1

8,4

6,0

14,9

          

Mercat laboral

Afiliats a la Seguretat Social
(% var. interanual)

–3,2

3,4

–2,4

2,4

3,9

3,0

6,6

març-23

–3,1

3,2

–2,1

2,5

3,9

2,7

7,0

Afiliats no afectats per ERTO
(% var. interanual)

–3,2

3,4

–10,6

7,9

7,8

4,3

7,6

març-23

–3,1

3,2

–9,2

7,3

7,3

3,8

8,0

Taxa d’atur
(% pobl. activa)

17,9

15,1

12,6

11,6

9,7

––

 

4T 2022

20,2

18,8

15,5

14,8

12,9

––

 

Taxa d'atur de menors de 25 anys
(% pob. activa < 25)

39,7

35,2

34,0

28,9

24,0

––

 

4T 2022

42,5

42,5

38,3

44,7

23,9

––

 
          

Sector públic

Dèficit públic
(% del PIB)

–3,4

–1,3

–0,4

–0,4

–1,5

––

 

2022

–2,7

–0,9

–0,2

–0,1

–1,1

––

 

Deute públic autonòmic
(% del PIB)

18,6

34,2

37,4

35,9

33,4

––

 

4T 2022

12,3

24,1

27,2

25,9

23,9

––

 
          

Mercat immobiliari

Preu habitatge
(% var. interanual)

–10,3

7,1

2,0

3,5

7,1

––

13,0

4T 2022

–8,1

5,3

2,1

3,7

7,4

––

13,8

Compravenda d'habitatge
(% var. acumulada anual)

–6,1

11,1

–18,7

35,3

14,5

10,9

10,5

gener-23

–10,8

9,7

–16,9

34,8

14,7

6,6

16,9

          

Sector exterior i turisme

Exportacions de béns
(% var. acumulada anual)

3,1

4,2

–10,0

21,1

17,9

22,9

32,1

gener-23

4,6

3,9

–9,4

20,1

22,9

16,2

32,8

Pernoctacions turístiques
(% var. acumulada anual)

2,2

3,0

–71,2

85,3

78,5

34,4

4,7

febrer-23

0,7

3,0

–69,2

78,3

73,3

29,0

2,8

Nota: * La dada de PIB del 2022 de les comunitats autònomes és una estimació elaborada per CaixaBank Research.

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE, Banc d’Espanya, MITRAMISS, Ministeri d’Hisenda i DataComex.

Comparativa regional

A continuació s'inclouen un seguit de gràfics comparatius dels principals indicadors de les diferents comunitats.

Comparativa CA

Última actualització: 27 setembre 2023 - 11:05