Andalusia

L’economia andalusa ha mantingut, al llarg de la crisi de la pandèmia, un comportament molt semblant al de la mitjana espanyola. Així, estimem que el PIB andalús es va contraure el 2020 un 10,7%, lleugerament per sota del conjunt d’Espanya (–10,8%), gràcies a la bona resposta del sector agrari, amb un gran pes a la regió, i el millor comportament relatiu del sector serveis, menys dependent del turisme internacional que la mitjana d’Espanya.

Contingut disponible en
5 d'octubre de 2021
Andalucía
8.478.000
habitants (2019)
19.633 €
de PIB per capita (2019)
13,3%
del PIB d’Espanya (2019)
5,2%
creixement previst del PIB (2021)
Estructura i posició econòmica regional
  • Andalusia, amb 8,5 milions d’habitants, és la comunitat més gran per volum de la població i concentra el 17,8% del total nacional.
  • El PIB de la comunitat és de 166.073 milions d’euros, xifra que suposa el 13,3% del PIB espanyol, i la converteix en la tercera amb més pes en el total nacional.
  • El PIB per capita és de 19.633 euros, el segon més baix, i a un 74,3% de la mitjana espanyola.
  • En especialització productiva, Andalusia destaca per un pes relatiu més gran en comparació amb la mitjana espanyola en agricultura (6,6% del PIB, més del doble que la mitjana nacional) i en serveis públics (21,8% vs. 18%), mentre que el pes de la indústria manufacturera (7,7%) és significativament inferior a la mitjana (12,3%). El pes del PIB turístic de la regió s’estima en un 12,4%.
  • Si bé Andalusia ha impulsat de manera intensa la seva capacitat exportadora l’última dècada, el pes de les exportacions de mercaderies en el PIB regional, un 19,1%, encara és inferior a la mitjana espanyola (23,4%). Les vendes a l’exterior són de 27.832 milions d’euros (2020), l’11% de les exportacions de les mercaderies espanyoles.
  • Els principals béns exportats són els olis, llegums i hortalisses (21%); les aeronaus i els vehicles espacials (6,3%), i els aparells i material elèctric (5,1%).

Taula d'indicadors estructurals

     

1989

1999

2009

 

2019

PIB per capita

Euros

 

5.599

10.721

17.573

 

19.633

100 = Espanya

 

75,4

73,3

76,2

 

74,3

Població

Milers d'habitants

 

6.899

7.286

8.276

 

8.478

Creixement mitjà anual
en el decenni (%)

 

0,8

0,5

1,3

 

0,2

% sobre el total d'Espanya

 

17,8

18,0

17,8

 

17,9

% de població > 65 anys

 

4,0

4,7

4,2

 

4,8

Pes de les exportacions de béns sobre el PIB

%  

...

11,1

10,0

 

19,1

   
Situació macroeconòmica

L’economia andalusa ha mantingut, al llarg de la crisi de la pandèmia, un comportament molt semblant al de la mitjana espanyola. Així, estimem que el PIB andalús es va contraure el 2020 un 10,7%, lleugerament per sota del conjunt d’Espanya (–10,8%), gràcies a la bona resposta del sector agrari, amb un gran pes a la regió, i el millor comportament relatiu del sector serveis, menys dependent del turisme internacional que la mitjana d’Espanya.

Amb vista al 2021, les nostres previsions apunten a una reactivació de l’economia andalusa, amb un avanç del PIB del 5,2%, que el situaria un 6,1% per sota del nivell pre-COVID. Si bé els indicadors d’ocupació, consum i del sector serveis mostren una reactivació una mica superior a la mitjana, la indústria i les exportacions anoten una recuperació més moderada que el conjunt espanyol.

PIB

Última actualització: 28 setembre 2021 - 15:34

El 2020, Andalusia va registrar una caiguda de 51.019 afiliats, amb dades de final d’any, i un descens anual del –2,4%, respecte del –2,1% de la mitjana espanyola. Els últims mesos, la recuperació de l’ocupació està guanyant tracció i, a l’agost, la xifra d’afiliats ja se situava un 1,3% per sobre del nivell d’agost del 2019. Des del final del 2020, els afiliats que no estan en ERTO han augmentat en 98.500 persones, un 4%, i la xifra de treballadors en ERTO s’ha reduït a 36.021, l’1,4% dels afiliats, respecte de l’1,7% del conjunt espanyol. La taxa d’atur se situa en el 21,6%, xifra que la converteix en la segona més elevada després de les Canàries.

L’indicador de consum de CaixaBank mostra un comportament més positiu a Andalusia que en el conjunt d’Espanya, tant per una caiguda més moderada el 2020 (–9,5% vs. –13,6%) com per un augment de la reactivació aquests últims mesos; al setembre, la despesa en targetes a Andalusia es troba un 16% per sobre dels nivells del 2019, mentre que a Espanya se situa un 9,5% per sobre.

Les exportacions es van reduir el 2020 amb més intensitat que a escala nacional (–12,4% vs. –10,2%), llastades pel mal comportament de les vendes de béns d’equipament. El primer semestre del 2021, les exportacions han repuntat un 15,4% interanual, gràcies al bon to de l’alimentació i els productes energètics. En tot cas, el valor acumulat de les exportacions (16.836 milions d’euros) encara es troba un 2,2% per sota del nivell del mateix període del 2019.

A Andalusia, el sector turístic no és tan dependent del turista internacional com en altres regions; les pernoctacions hoteleres d’estrangers suposen prop del 53% del total, respecte del 65% de la mitjana, així que l’any 2020 va patir una caiguda menys intensa que altres comunitats autònomes. El 2020 només hi van arribar prop de 2,7 milions de turistes (9,3 milions menys que el 2019) i es van perdre prop de 9.500 milions d’euros en despesa respecte del 2019. L’activitat s’ha anat recuperant els últims mesos i, al juliol, les pernoctacions turístiques van reduir la distància respecte del 2019 al –20%.

Índex de consum CaixaBank

Última actualització: 28 setembre 2021 - 15:33

Pernoctacions turístiques

Última actualització: 28 setembre 2021 - 15:31

Taula d’indicadors

 

 

Mitjana 2002-2007

Mitjana 2008-2014

Mitjana 2015-2018

2019

2020

2021

Última dada

Activitat i preus

PIB real*
(% var. interanual)

3,6

–1,6

2,7

2,1

–10,7

2020

3,5

–1,3

2,8

2,0

–10,8

Comerç al detall**
(% var. acumulada anual)

–4,5

1,8

3,3

–7,1

–5,3

juliol-21

–3,7

1,8

2,5

–5,6

–3,4

Índex de producció industrial**
(% var. acumulada anual)

3,3

–5,3

0,6

0,9

–11,9

–9,9

juliol-21

1,9

–4,2

1,7

0,6

–9,2

–4,1

Índex d'activitat de serveis**
(% var. acumulada anual)

–4,2

3,8

6,0

–13,5

–5,2

juny-21

–3,4

5,5

3,9

–15,6

–6,9

Índex de preus al consum
(%. var. interanual)

3,1

1,3

1,1

0,5

–0,2

2,9

juliol-21

3,1

1,4

1,1

0,7

–0,3

2,9

                 

Mercat laboral

Afiliats a la Seguretat Social**
(% var. interanual)

3,8

–2,2

3,3

3,0

–2,4

1,3

agost-21

3,5

–2,3

3,4

2,6

–2,1

0,8

Taxa d'atur
(% pob. activa)

15,7

29,5

27,2

21,2

22,3

21,6

2T 2021

10,0

20,8

18,5

14,1

15,5

15,3

Taxa d'atur de menors de 25 anys
(% pob. activa < 25)

26,4

52,8

52,7

41,6

49,6

47,0

2T 2021

20,4

44,5

41,5

32,6

49,6

38,4

                 

Sector públic

Dèficit públic
(% del PIB)

0,4

–2,7

–0,7

–0,3

0,1

2020

–0,3

–2,5

–0,8

–0,6

–0,2

Deute públic autonòmic
(% del PIB)

6,2

11,2

21,8

21,4

24,1

23,7

1T 2021

6,0

13,8

24,5

23,7

27,1

27,6

                 

Mercat immobiliari

Preu habitatge
(% var. interanual)

–5,3

3,7

5,4

2,3

3,6

2T 2021

–6,8

5,8

5,1

2,1

3,3

Compravenda d'habitatge
(% var. acumulada anual)

–10,0

12,8

–1,3

–16,4

36,3

juny-21

–8,7

13,4

–2,4

–17,2

31,8

                 

Sector exterior i turisme

Exportacions de béns**
(% var. acumulada anual)

9,1

8,0

8,9

–1,3

–12,4

–2,2

juny-21

6,8

4,2

4,5

2,0

–10,2

2,8

Pernoctacions turístiques**
(% var. acumulada anual)

4,1

0,8

4,2

3,5

–66,8

–61,0

juliol-21

2,4

1,1

3,4

0,6

–69,3

–63,9

Notes: * La dada de PIB del 2020 de les CA és una estimació elaborada per CaixaBank Research. ** Es calculen les variacions respecte del mateix període del 2019.

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE, Banc d’Espanya, MITRAMISS, Ministeri d’Hisenda i DataComex.

Comparativa regional

A continuació s'inclouen un seguit de gràfics comparatius dels principals indicadors de les diferents comunitats.

Comparativa CA

Última actualització: 01 octubre 2021 - 13:25