Canàries

L’elevada dependència del sector turístic (genera més del 30% del PIB regional) ha provocat que l’arxipèlag pateixi amb més intensitat les conseqüències econòmiques de les restriccions de mobilitat. Així, el PIB de Canàries va experimentar una caiguda del 18% el 2020, molt per sobre de la contracció del conjunt del PIB espanyol (10,8%). 

Contingut disponible en
20 d'octubre de 2021
Canarias
2.237.000
habitants (2019)
21.244 €
de PIB per capita (2019)
3,8%
del PIB d’Espanya (2019)
5,2%
creixement previst del PIB (2021)
Estructura i posició econòmica regional
  • Canàries té 2,24 milions d’habitants, el 4,7% del total nacional, i és la setena comunitat d’Espanya per volum de població. Destaca per ser una de les comunitats autònomes que han experimentat un creixement demogràfic més elevat les darreres dues dècades.
  • El PIB canari és de 47.212 milions d’euros, xifra que suposa el 3,8% del PIB espanyol, amb la qual cosa és la vuitena regió amb més pes en el total nacional.
  • El PIB per capita és de 21.244 euros, el quart més baix. La regió s’ha anat allunyant de la mitjana nacional des de l’inici d’aquest segle i se’n situa un 20% per sota.
  • L’especialització productiva canària destaca per la seva gran dependència del sector turístic, que es reflecteix en el gran pes del comerç, transport, hostaleria i oci (39,8% del PIB de la regió en comparació amb el 28,3% que representa el sector en el total d’Espanya). En canvi, els sectors industrials tenen un pes molt reduït en l’economia regional (6,2% del PIB).
  • El pes de les exportacions de béns en el PIB regional és considerablement petit, en consonància amb el pes inferior de la indústria. No obstant això, Canàries destaca per la rellevància de les seves exportacions de serveis turístics. Així, el 2019, abans de la pandèmia, la despesa dels turistes estrangers a la regió va ser de 16.862 milions d’euros, el 18% de la despesa total que van fer a tot el territori espanyol.
  • Els principals béns exportats són els combustibles minerals (44% del total), els reactors nuclears, calderes i màquines mecàniques (5,2%) i els vehicles (4,5%).

Taula d'indicadors estructurals

 

   

1989

1999

2009

 

2019

PIB per capita

Euros

 

6.932

14.320

19.810

 

21.244

100 = Espanya

 

93,3

98,0

85,9

 

80,4

Població

Milers d'habitants

 

1.484

1.659

2.045

 

2.237

Creixement mitjà anual en el decenni (%)

 

1,0

1,1

2,1

 

0,9

% sobre el total d'Espanya

 

3,8

4,1

4,4

 

4,7

% de població > 65 anys

 

3,1

4,1

4,1

 

4,9

Pes de les exportacions de béns sobre el PIB

%

 

...

2,7

3,8

 

5,7

 

 
Situació macroeconòmica

L’elevada dependència del sector turístic (genera més del 30% del PIB regional) ha provocat que l’arxipèlag pateixi amb més intensitat les conseqüències econòmiques de les restriccions de mobilitat. Així, el PIB de Canàries va experimentar una caiguda del 18% el 2020, molt per sobre de la contracció del conjunt del PIB espanyol (10,8%).

Per al 2021, les nostres previsions apunten a un creixement del PIB del 5,2%, en línia amb la mitjana del país, que el situaria un 13,8% per sota del nivell anterior a la COVID. La recuperació del turisme, tant de la UE com, sobretot, nacional, està sent clau per a la reactivació de l’economia canària, si bé és cert que, després d’una primera meitat d’any encara molt dèbil per al sector, es manté lluny dels nivells previs a la pandèmia. Les bones perspectives per al tram final de l’any, amb l’inici de la temporada alta per al sector turístic canari, podrien veure’s entenebrides per l’erupció volcànica a l’illa de La Palma, que estaria afectant les reserves hoteleres.

PIB

Última actualització: 28 setembre 2021 - 15:38

Canàries va registrar una forta caiguda del 4% en el nombre d’afiliats a la Seguretat Social el 2020 (vs. el 2,1% de la mitjana espanyola), malgrat la utilització àmplia dels ERTO. A l’agost, encara es mantenia un descens agut de l’ocupació, un 3,3% per sota de la xifra de l’agost del 2019. La xifra de treballadors en ERTO se situa als 38.655, un 6,0% dels afiliats. La taxa d’atur ha augmentat fins al 24,7% el 2T 2021 (vs. el 15,3% de la mitjana espanyola), des del 20,5% que registrava abans de la pandèmia.

Malgrat la seva gran dependència del turisme estranger, la caiguda de l’activitat turística el 2020 va ser semblant a la de la mitjana d’Espanya, gràcies al fet que la baixa estacionalitat del turisme a Canàries va esmorteir l’impacte del primer estat d’alarma en el sector. Així, el 2020, les pernoctacions de turistes nacionals i internacionals van caure un 70% a la regió (vs. el 69% del conjunt d’Espanya). L’any 2021, l’activitat turística es manté molt reduïda i, el juliol, les pernoctacions es van desplomar un 55% respecte del juliol del 2019.

El descens de l’arribada de turistes també ha afectat significativament el comerç al detall. Els primers set mesos del 2021, l’indicador de comerç al detall de l’INE indica una caiguda del 15,9% en comparació amb el mateix període del 2019 (3,4% en el cas de la mitjana espanyola). Les dades més recents apunten una millora molt considerable del consum. Durant la primera setmana de setembre, l’indicador de consum de CaixaBank va registrar un augment de la despesa amb targeta del 0,7% respecte del mateix període del 2019, la qual cosa millora visiblement els registres de principis de maig (10%).

Per la seva part, el sector industrial canari manté un nivell de producció deprimit el 2021, que contrasta amb la millora en l’àmbit nacional. La producció industrial a les illes va caure un 10,6% els primers set mesos del 2021 respecte del mateix període del 2019 (la caiguda mitjana d’Espanya va ser del 4,1%).

Afiliats a la Seguretat Social

Última actualització: 28 setembre 2021 - 15:36

Pernoctacions turístiques

Última actualització: 28 setembre 2021 - 15:35

Taula d’indicadors

   

Mitjana 2002-2007

Mitjana 2008-2014

Mitjana 2015-2018

2019

2020

2021

Última dada

Activitat i preus

PIB real*
(% var. interanual)

2,6

–1,3

3,0

1,7

–18,0

2020

3,5

–1,3

2,8

2,0

–10,8

Comerç al detall**
(% var. acumulada anual)

–2,5

3,0

1,8

–13,9

–15,9

juliol-21

–3,7

1,8

2,5

–5,6

–3,4

Índex de producció industrial**
(% var. acumulada anual)

0,5

–3,3

–0,7

–1,7

–10,4

–10,6

juliol-21

1,9

–4,2

1,7

0,6

–9,2

–4,1

Índex d'activitat de serveis**
(% var. acumulada anual)

–3,4

5,7

1,2

–29,9

–27,4

juliol-21

–3,4

5,5

3,9

–15,6

–6,9

Índex de preus al consum
(% var. interanual)

2,4

0,8

1,0

0,3

0,5

1,8

juliol-21

3,1

1,4

1,1

0,7

–0,3

2,9

                 

Mercat laboral

Afiliats a la Seguretat Social**
(% var. interanual)

3,1

–2,3

4,6

2,3

–4,0

-3,3

agost-21

3,5

–2,3

3,4

2,6

–2,1

0,8

Taxa d'atur
(% pob. activa)

11,4

28,5

24,7

20,5

22,7

24,7

2T 2021

10,0

20,8

18,5

14,1

15,5

15,3

Taxa d'atur de menors de 25 anys
(% pob. activa < 25)

23,1

52,5

47,3

42,3

52,1

52,4

2T 2021

20,4

44,5

41,5

32,6

49,6

38,4

                 

Sector públic

Dèficit públic
(% del PIB)

–0,1

–2,0

0,4

0,6

0,5

2020

–0,3

–2,5

–0,8

–0,6

–0,2

Deute públic autonòmic
(% del PIB)

3,0

9,0

16,2

14,0

15,1

15,9

1T 2021

6,0

13,8

24,5

23,7

27,1

27,6

                 

Mercat immobiliari

Preu habitatge
(% var. interanual)

–6,0

4,2

3,8

1,2

6,4

2T 2021

–6,8

5,8

5,1

2,1

3,3

Compravenda d'habitatge
(% var. acumulada anual)

–6,3

9,5

–12,0

–21,6

8,4

juny-21

–8,7

13,4

–2,4

–17,2

31,8

                 

Sector exterior i turisme

Exportacions de béns**
(% var. acumulada anual)

19,3

1,3

5,8

–8,0

–33,5

–41,7

juliol-21

6,8

4,2

4,5

2,0

–10,2

2,8

Pernoctacions turístiques**
(% var. acumulada anual)

0,4

1,7

2,0

–3,7

–69,9

–81,2

juliol-21

2,4

1,1

3,4

0,6

–69,3

–63,9

Notes: * La dada de PIB del 2020 de les CA és una estimació elaborada per CaixaBank Research. ** Es calculen les variacions respecte del mateix període del 2019.

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE, Banc d’Espanya, MITRAMISS, Ministeri d’Hisenda i DataComex.

Comparativa regional

A continuació s'inclouen un seguit de gràfics comparatius dels principals indicadors de les diferents comunitats.

Comparativa CA

Última actualització: 01 octubre 2021 - 13:25