Comunitat Valenciana

El comportament de l’economia valenciana és similar al del conjunt del país. Segons les estimacions de CaixaBank Research, el PIB valencià va créixer un 5,1% el 2022 (5,5% de mitjana), gràcies, sobretot, a la recuperació del turisme nacional i a la revifada del consum, que es va sustentar en el bon to del mercat laboral. Així mateix, l’economia es va veure menys afectada del que s’esperava pels problemes de subministraments als mercats internacionals. 

 

Contingut disponible en
20 de febrer de 2023
Comunitat Valenciana
5.070.000
habitants (2021)
22.289 €
de PIB per capita (2021)
9,3%
del PIB d'Espanya (2021)
1,9%
creixement previst del PIB (2023)
Estructura i posició econòmica regional
  • La Comunitat Valenciana és la quarta economia espanyola, amb un pes sobre el PIB nacional del 9,3%.
  • Té una població de poc més de 5,0 milions d’habitants, el 10,7% del total, i és també la quarta comunitat en termes demogràfics.
  • El PIB per capita és de 22.289 euros i se situa un 12,6% per sota de la mitjana espanyola. El retrocés de posicions en els darrers anys es deu, en part, al major augment demogràfic.
  • En especialització productiva, la regió destaca per un pes relatiu més gran de la indústria manufacturera (15,8% vs. 12,8% de la mitjana espanyola), la construcció (6,5% vs. 5,6%) i el comerç, el transport, l’hostaleria i l’oci (27,5% vs. 26,2%). En canvi, el pes és menor en l’Administració pública (18,3% vs. 19,2%) i els serveis lligats a la indústria (26,5% vs. 29,2%).
  • La regió presenta una elevada orientació exportadora, amb un pes de les exportacions de béns al PIB regional del 28,8%, 2,6 punts per sobre de la mitjana espanyola. És la quarta comunitat per volum d’exportacions de béns, amb 32.413 milions d’euros el 2021, el 10,2% de les exportacions espanyoles. Els productes exportats principals són els aliments (22,7% del total), el sector de l’automoció (14,1%) i els productes ceràmics (11,5%). La comunitat concentra el 52% de les exportacions espanyoles de materials de la construcció, el 43% de les de calçat, el 40% de les de terrisseria, el 28% de les de manufactures de cuir i el 25% de les de fruites, llegums i mobles.

Taula d'indicadors estructurals

 

   

1991

2001

2011

 

2021

PIB per capita

Euros

 

8.998

16.504

19.933

 

22.289

100 = Espanya

 

98,8

96,0

87,6

 

87,4

Població

Milers d'habitants

 

3.883

4.192

5.010

 

5.073

Creixement mitjà anual en el decenni (%)

 

0,6

0,8

1,8

 

0,1

% sobre el total d'Espanya

 

9,9

10,2

10,7

 

10,7

% de població > 65 anys

 

13,9

16,4

17,2

 

20,1

Pes de les exportacions de béns sobre el PIB

%

 

23,2

20,3

 

28,8

 

 
Situació macroeconòmica

El comportament de l’economia valenciana és similar al del conjunt del país. Segons les estimacions de CaixaBank Research, el PIB valencià va créixer un 5,1% el 2022 (5,5% de mitjana), gràcies, sobretot, a la recuperació del turisme nacional i a la revifada del consum, que es va sustentar en el bon to del mercat laboral. Així mateix, l’economia es va veure menys afectada del que s’esperava pels problemes de subministraments als mercats internacionals.

Les nostres previsions apunten a un creixement del PIB el 2023 de l’1,9%, una mica superior al de l’economia espanyola, i la situen com una de les regions més dinàmiques. Si bé el consum i la inversió es veuran afectats per una major inflació i les pujades de tipus d’interès, la millora dels colls d’ampolla i la correcció dels preus energètics beneficiaran l’activitat industrial i les exportacions.

PIB

Última actualització: 28 setembre 2021 - 15:55

L’ocupació està mostrant una millor evolució que el conjunt d’Espanya, amb un augment d’afiliats del 4,7% el 2022 (vs. 3,9%). El gener d’aquest any, el creixement s’ha esmorteït (2,5% vs. 2,3%), però la xifra d’afiliats supera en un 9,0% el nivell del gener del 2019 (+6,7% a Espanya): construcció i, sobretot, hostaleria són les activitats més dinàmiques en termes d’ocupació. Per la seva banda, la taxa d’atur se situa en el 13,5% en el 4T 2022, xifra que supera en 6 dècimes la mitjana espanyola, però que millora els registres del tancament del 2019 (14,1%).

La desacceleració del consum està sent més moderada que en el conjunt espanyol. Així, les vendes detallistes (en volum) es van estancar el 2022, una dada que millora, en tot cas, la d’Espanya (–1,0%); d’aquesta manera, se situen un 2,3% per sota dels nivells del 2019 (–4,2% en el cas de la mitjana espanyola).

La producció industrial presenta una evolució molt similar al conjunt nacional. Després de créixer el 2022 un 2,4%, una taxa idèntica a la d’Espanya, l’IPI de la regió supera en un 3,3% els nivells del 2019 (–0,4% al conjunt del país).

Les exportacions de béns van tenir un bon comportament el 2022, després del modest creixement de l’any anterior: els 11 primers mesos de l’exercici passat van créixer el 23,0% interanual, una taxa només lleugerament inferior a la mitjana nacional (23,6%); dins d’un to positiu generalitzat, van destacar les vendes de semimanufactures i, sobretot, automòbil. En conseqüència, les exportacions valencianes se situen un 25,7% per sobre dels nivells del 2019 (+33,0% al conjunt del país).

Tot i que la regió presenta un elevat pes de les activitats turístiques, té menor dependència del turisme internacional que el conjunt d’Espanya. El 2022 les pernoctacions –d’espanyols i estrangers– en establiments turístics van tancar l’any amb una pujada del 53,6% interanual (+73,3% en mitjana nacional), mentre que la bretxa amb els nivells prepandèmia es retalla fins al –3,4% (–4,7% a Espanya).

Producció industrial

Última actualització: 20 febrer 2023 - 14:42

Pernoctacions turístiques

Última actualització: 28 setembre 2021 - 15:52

Taula d’indicadors

 

 

Mitjana 2008-2013

Mitjana 2014-2019

2020

2021

2022

2023

Bretxa amb l’any 2019 (últ. dada)

Última dada

Activitat i preus

PIB real*
(% var. interanual)

–2,6

2,7

–10,9

5,6

5,1

––

–1,2

2022

–1,8

2,8

–11,3

5,5

5,5

––

–1,3

Comerç al detall
(% var. acumulada anual)

2,7

–4,5

2,3

0,0

––

–1,1

desembre–22

2,3

–5,6

2,6

–1,0

––

–2,6

Índex de producció industrial
(% var. acumulada anual)

–4,7

2,4

–5,8

7,1

2,4

––

7,5

desembre–22

–5,3

1,8

–9,2

7,1

2,4

––

1,7

Índex d’activitat de serveis
(% var. acumulada anual)

5,1

–11,0

16,0

16,3

––

23,1

novembre-22

5,1

–15,6

15,8

20,9

––

23,9

Índex de preus al consum
(% var. interanual)

1,6

0,7

–0,4

3,3

8,5

––

12,2

desembre–22

1,7

0,7

–0,3

3,1

8,4

––

12,0

                   

Mercat laboral

Afiliats a la Seguretat Social
(% var. interanual)

–4,3

3,8

–1,5

3,2

4,7

2,5

9,0

gener–23

–3,1

3,2

–2,1

2,5

3,9

2,3

6,7

Afiliats no afectats per ERTO
(% var. interanual)

–4,3

3,8

–8,2

8,0

8,0

3,3

9,9

gener–23

–3,1

3,2

–9,2

7,3

7,3

3,5

7,6

Taxa d’atur
(% pobl. activa)

22,5

19,5

16,2

15,9

13,2

––

––

4T 2022

20,2

18,8

15,5

14,8

12,9

––

––

Taxa d'atur de menors de 25 anys
(% pob. activa < 25)

44,1

43,6

36,6

37,3

28,6

––

––

4T 2022

42,5

42,5

38,3

44,7

23,9

––

––

                   

Sector públic

Dèficit públic
(% del PIB)

–3,9

–1,8

–1,3

–1,1

–1,7

––

––

3T 2022

–2,7

–0,9

–0,2

0,0

–0,4

––

––

Deute públic autonòmic
(% del PIB)

21,1

40,8

48,7

47,8

44,5

––

––

3T 2022

12,3

24,1

27,2

25,9

24,3

––

––

                   

Mercat immobiliari

Preu habitatge
(% var. interanual)

–7,7

3,3

2,2

4,3

6,4

––

14,5

3T 2022

–8,1

5,3

2,1

3,7

7,6

––

14,1

Compravenda d'habitatge
(% var. acumulada anual)

–9,0

10,2

–21,3

35,2

26,4

––

54,6

novembre-22

–10,8

9,7

–16,9

34,8

17,0

––

41,7

                   

Sector exterior i turisme

Exportacions de béns
(% var. acumulada anual)

4,1

4,6

–7,1

11,3

23,0

––

26,0

novembre-22

4,6

3,9

–9,4

20,1

23,6

––

51,0

Pernoctacions turístiques
(% var. acumulada anual)

0,5

4,4

–63,4

71,7

53,6

––

0,8

desembre–22

0,7

3,0

–69,2

78,3

73,3

––

–1,9

Nota: * La dada de PIB del 2022 de les CA és una estimació elaborada per CaixaBank Research.

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l'INE, Banc d'Espanya, MITRAMISS, Ministeri d'Hisenda i DataComex.

Comparativa regional

A continuació s'inclouen un seguit de gràfics comparatius dels principals indicadors de les diferents comunitats.

Comparativa CA

Última actualització: 24 març 2023 - 15:30