Comunitat Valenciana

El comportament de l’economia valenciana és similar al del conjunt del país. Segons les estimacions de CaixaBank Research, el PIB valencià va créixer un 5,7% el 2022 (un 5,8% de mitjana), sobretot gràcies a la recuperació del turisme nacional i la revifada del consum, que es va sustentar en el bon to del mercat laboral. Així mateix, l’economia es va veure menys afectada del que s’esperava pels problemes de subministraments als mercats internacionals. 

 

Contingut disponible en
29 de novembre de 2023
Comunitat Valenciana
5.220.000
habitants (2022)
22.289 €
de PIB per capita (2021)
9,3%
del PIB d’Espanya (2021)
2,4%
creixement previst del PIB (2023)
Estructura i posició econòmica regional
  • La Comunitat Valenciana és la quarta regió espanyola, amb un pes sobre el PIB nacional del 9,3%.
  • Té una població de poc més de 5,2 milions d’habitants (2022), el 10,9% del total, i és també la quarta comunitat en termes demogràfics.
  • El PIB per capita és de 22.289 euros i se situa un 12,6% per sota de la mitjana espanyola. El retrocés de posicions en els darrers anys es deu, en part, al major augment demogràfic.
  • En especialització productiva, la regió destaca per un pes relatiu més gran de la indústria manufacturera (15,8% vs. 12,8% de la mitjana espanyola), la construcció (6,1% vs. 5,6%) i el comerç, el transport, l’hostaleria i l’oci (27,5% vs. 26,2%). En canvi, el pes és menor en l’Administració pública (18,3% vs. 19,2%) i els serveis lligats a la indústria (26,5% vs. 29,2%).
  • La regió presenta una elevada orientació exportadora, amb un pes de les exportacions de béns al PIB regional del 28,8%, 2,6 punts per sobre de la mitjana espanyola. És la quarta comunitat per volum d’exportacions de béns, amb 39.622 milions d’euros el 2022, el 10,2% de les exportacions espanyoles. Els productes exportats principals són els aliments (19,5% del total), el sector de l’automoció (14,6%) i els productes ceràmics (11,3%). La Comunitat Valenciana concentra el 52% de les exportacions espanyoles de materials de la construcció, el 42% de les de calçat, el 25% de les de mobles i el 24% de les de fruites i llegums.

Taula d’indicadors estructurals

   

1991

2001

2011

 

2021

PIB per capita

Euros

 

8.998

16.504

19.933

 

22.289

100 = Espanya

 

98,8

96,0

87,6

 

87,4

Població

Milers d’habitants

 

3.883

4.192

5.010

 

5.108

Creixement mitjà anual en el decenni (%)

 

0,6

0,8

1,8

 

0,2

% sobre el total d’Espanya

 

9,9

10,2

10,7

 

10,8

% de població > 65 anys

 

13,9

16,4

17,2

 

19,9

Pes de les exportacions de béns sobre el PIB

%

 

23,2

20,3

 

28,8

 

 
Situació macroeconòmica

El comportament de l’economia valenciana és similar al del conjunt del país. Segons les estimacions de CaixaBank Research, el PIB valencià va créixer un 5,7% el 2022 (un 5,8% de mitjana), sobretot gràcies a la recuperació del turisme nacional i la revifada del consum, que es va sustentar en el bon to del mercat laboral. Així mateix, l’economia es va veure menys afectada del que s’esperava pels problemes de subministraments als mercats internacionals.

Les nostres previsions apunten a un creixement del PIB el 2023 del 2,4%, una taxa idèntica a la de l’economia espanyola. Després de mostrar una notable resiliència el primer tram de l’any, el panorama s’està veient enfosquit a la segona meitat pel debilitament de la demanda externa, que està afectant l’activitat industrial i les exportacions. Pel costat positiu, es continua creant ocupació a bon ritme i el sector turístic recupera les xifres prepandèmia.

PIB

Última actualització: 29 novembre 2023 - 09:00

L’ocupació mostra una millor evolució que al conjunt d’Espanya, amb un augment d’afiliats del 4,7% el 2022 (vs. 3,9%). L’octubre d’aquest any el creixement s’ha esmorteït (2,8% vs. 2,6% a Espanya), però la xifra d’afiliats supera en un 9,8% el nivell de l’octubre del 2019 (+7,1% a Espanya): l’hostaleria, les activitats sanitàries i, sobretot, l’educació són les activitats més dinàmiques en termes d’ocupació el darrer any. Per la seva banda, la taxa d’atur se situa en l’11,8% en el 3T 2023, una xifra que iguala la mitjana espanyola i millora els registres del tancament del 2019 (14,1%).

El comportament del consum està sent més favorable que en el conjunt espanyol. Les vendes al detall (en volum) amb prou feines van créixer un 0,1% el 2022, una dada que millora, en tot cas, la d’Espanya (1,0%), mentre que el gener-setembre d’aquest any han crescut un 9,2% interanual (vs. 8,0%); d’aquesta manera, se situen un 6,4% per sobre del nivell del 2019 (+3,0% de la mitjana espanyola).

En canvi, la producció industrial presenta una evolució una mica pitjor que el conjunt d’Espanya. Després de créixer un 2,3% el 2022, tot just 1 dècima per sota de la mitjana, l’IPI retrocedeix un 3,0% interanual el gener-setembre del 2023 (vs.1,0%), afectat per l’afebliment de la demanda externa; en tot cas, es troba un 0,5% per sobre del nivell del 2019 (1,1% al conjunt del país).

Les exportacions de béns van tenir un bon comportament el 2022 després del creixement modest de l’any anterior: van créixer el 22,2%, lleugerament per sota de la mitjana nacional (22,9%): dins d’un to positiu generalitzat, van destacar les vendes de semimanufactures (especialment productes químics) i, sobretot, d’automòbils. Aquest any el comportament no és tan favorable i han retrocedit un 3,6% interanual fins al setembre (vs. +0,3%), tot i que superen en un 22,3% els nivells del 2019 (vs. +32,6%).

La regió presenta un pes elevat de les activitats turístiques, però té menys dependència del turisme internacional que Espanya: el 2019, el 52% de les pernoctacions en establiments turístics van ser de persones estrangeres (vs. 64%). La recuperació ha estat més modesta a la regió: el 2022, les pernoctacions totals van augmentar un 55,5% (+73,3% a Espanya), mentre que el gener-setembre d’aquest any es troben un 3,1% per sobre del nivell del 2019 (vs. +1,0%).

Producció industrial

Última actualització: 29 novembre 2023 - 09:00

Pernoctacions turístiques

Última actualització: 29 novembre 2023 - 09:00

Taula d’indicadors

 

 

Mitjana 2008-2013

Mitjana 2014-2019

2020

2021

2022

2023

Bretxa amb l’any 2019 (últ. dada)

Última dada

Activitat i preus

PIB real*
(% var. interanual)

–2,6

2,7

–10,9

5,6

5,7

––

–0,6

2022

–1,8

2,8

–11,2

6,4

5,8

––

0,0

Comerç al detall
(% var. acumulada anual)

–5,2

2,7

–4,5

2,3

0,1

9,2

8,5

setembre-23

–4,6

2,3

–5,6

2,6

–1,0

8,0

5,0

Índex de producció industrial
(% var. acumulada anual)

–4,7

2,4

–5,8

7,1

2,3

–3,0

–0,5

setembre-23

–5,3

1,8

–9,2

7,1

2,4

–1,0

–0,1

Índex d’activitat de serveis
(% var. acumulada anual)

–4,3

5,1

–11,0

16,0

15,3

3,1

23,6

agost-23

–4,6

5,1

–15,6

15,8

19,9

3,7

21,0

Índex de preus al consum
(% var. interanual)

1,6

0,7

–0,4

3,3

8,5

3,5

16,2

octubre-23

1,7

0,7

–0,3

3,1

8,4

3,5

16,0

          

Mercat laboral

Afiliats a la Seguretat Social
(% var. interanual)

–4,3

3,8

–1,5

3,2

4,7

2,8

9,8

octubre-23

–3,1

3,2

–2,1

2,5

3,9

2,6

7,1

Afiliats no afectats per ERTO
(% var. interanual)

–4,3

3,8

–8,2

8,0

8,0

3,3

11,0

octubre-23

–3,1

3,2

–9,2

7,3

7,3

3,2

8,1

Taxa d’atur
(% pobl. activa)

22,5

19,5

16,2

15,9

13,2

11,8

 

3T 2023

20,2

18,8

15,5

14,8

12,9

11,8

 

Taxa d’atur de menors de 25 anys
(% pob. activa < 25)

44,1

43,6

36,6

37,3

28,6

23,1

 

3T 2023

42,5

42,5

38,3

44,7

23,9

27,8

 
          

Sector públic

Dèficit públic
(% del PIB)

–3,9

–1,8

–1,1

–1

–3,1

–1,4

 

2T 2023

–2,7

–0,9

–0,2

0

–1,1

–0,8

 

Deute públic autonòmic
(% del PIB)

21,1

40,8

48,5

47,2

43,8

43,5

 

2T 2023

12,3

24,1

27,2

25,6

23,6

23,2

 
          

Mercat immobiliari

Preu habitatge
(% var. interanual)

–7,7

3,3

2,2

4,3

7,2

3,5

18,4

2T 2023

–8,1

5,3

2,1

3,7

7,4

3,6

18,0

Compravenda d’habitatge
(% var. acumulada anual)

–9,0

10,2

–21,3

35,2

25,2

–0,6

27,5

setembre-23

–10,8

9,7

–16,9

34,8

14,8

–8,5

15,2

          

Sector exterior i turisme

Exportacions de béns
(% var. acumulada anual)

4,1

4,6

–7,1

11,3

22,2

–3,6

26,1

setembre-23

4,6

3,9

–9,4

20,1

22,9

0,3

32,4

Pernoctacions turístiques
(% var. acumulada anual)

0,5

4,4

–63,4

71,7

55,5

6,4

2,3

setembre-23

0,7

3,0

–69,2

78,3

73,3

7,0

1,9

Nota: * La dada del PIB del 2022 de les comunitats autònomes (CA) és una estimació elaborada per CaixaBank Research.

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE, Banc d’Espanya, MITRAMISS, Ministeri d’Hisenda i de DataComex.

Comparativa regional

A continuació s’inclouen un seguit de gràfics comparatius dels principals indicadors de les diferents comunitats.

Comparativa CA

Última actualització: 08 maig 2024 - 09:00