Comunitat Valenciana

L’economia valenciana es va contraure un 9,7% el 2020 per l’efecte de la crisi sanitària causada per la COVID-19. Aquest descens va ser inferior al del conjunt de l’economia espanyola (–10,8%). Si bé el sector turístic, el més castigat per les restriccions a la mobilitat, té un pes destacable a la comunitat, té menys dependència del turisme estranger, i el sector industrial es va comportar millor que la mitjana nacional.

Contingut disponible en
5 d'octubre de 2021
Comunitat Valenciana
5.029.000
habitants (2019)
23.206 €
de PIB per capita (2019)
9,3%
del PIB d’Espanya (2019)
4,9%
creixement previst del PIB (2021)
Estructura i posició econòmica regional
  • La Comunitat Valenciana és la quarta economia espanyola, amb un pes sobre el PIB nacional del 9,3%.
  • Té una població de 5 milions d’habitants, el 10,6% de la població espanyola, de manera que és la quarta comunitat pel que fa a volum de població.
  • El PIB per capita ascendeix a 23.206 euros i se situa en el 87,4% respecte de la mitjana espanyola. Ha retrocedit posicions la primera dècada d’aquest segle, en part pel major augment demogràfic.
  • En especialització productiva, la regió destaca per un pes relatiu més gran de la indústria manufacturera (15,1% vs. 12,3% de la mitjana espanyola), comerç, transport, hostaleria i oci (29,2% vs. 28%) i activitats immobiliàries (12,6% vs. 16,6%).
  • La regió presenta una elevada orientació exportadora, amb un pes de les exportacions de béns en el PIB regional del 27%, i una taxa de cobertura del 114,6%. És la tercera comunitat per volum d’exportacions de béns, després de Catalunya i Madrid. El 2020 van ascendir a 28.623 milions d’euros, l’11% de les exportacions espanyoles.
  • Els principals productes exportats són els aliments (23% del total), el sector de l’automoció (19,2%), els productes químics (13,6%) i els materials de construcció (11,2%). La comunitat concentra el 52% de les exportacions espanyoles de materials de la construcció, el 41% de les de calçat, el 25% de les fruites i llegums i el 24% de les de mobles.

Taula d'indicadors estructurals

     

1989

1999

2009

 

2019

PIB per capita

Euros

 

7.351

13.941

20.352

 

23.206

100 = Espanya

 

98,9

95,4

88,2

 

87,8

Població

Milers d'habitants

 

3.842

4.104

4.990

 

5.029

Creixement mitjà anual
en el decenni (%)

 

0,7

0,7

2,0

 

0,1

% sobre el total d'Espanya

 

9,9

10,1

10,7

 

10,6

% de població > 65 anys

 

4,7

5,0

4,8

 

5,3

Pes de les exportacions de béns sobre el PIB

%  

...

23,8

16,7

 

27,2

   
Situació macroeconòmica

L’economia valenciana es va contraure un 9,7% el 2020 per l’efecte de la crisi sanitària causada per la COVID-19. Aquest descens va ser inferior al del conjunt de l’economia espanyola (–10,8%). Si bé el sector turístic, el més castigat per les restriccions a la mobilitat, té un pes destacable a la comunitat, té menys dependència del turisme estranger, i el sector industrial es va comportar millor que la mitjana nacional.

Després d’un inici d’any feble per l’augment de les restriccions, des de maig, després de la fi de l’estat d’alarma, s’observa una recuperació de l’activitat. Amb això, les nostres previsions apunten a un creixement del PIB el 2021 del 4,9%. En concret, esperem que l’activitat econòmica repunti i es consolidi en la segona meitat de l’any gràcies a la recuperació del turisme nacional i a l’arribada de turistes vacunats –sense restriccions de mobilitat– des de la UE.

PIB

Última actualització: 28 setembre 2021 - 15:55

Si bé l’ocupació a la regió va acusar un impacte més fort els primers mesos de la pandèmia que la mitjana espanyola, després ha mostrat una evolució més bona. A l’agost, la xifra d’afiliats es va situar un 2,4% per sobre del nivell d’agost del 2019 i l’ocupació no afectada per ERTO es va situar un 1,2% per sobre. La xifra de treballadors en ERTO s’ha reduït fins als 19.416, un 1,2% dels afiliats al R. G.

L’indicador de comerç al detall s’ha comportat durant aquesta crisi relativament millor que la mitjana nacional. Els primers set mesos d’enguany, les vendes es van situar un 2,1% per sota del mateix període del 2019 (3,4% en el cas de la mitjana espanyola). Així mateix, l’indicador de consum de CaixaBank apunta a una recuperació significativa durant els mesos d’estiu, amb un creixement del 5,4% la primera setmana de setembre respecte del mateix període del 2019.

L’evolució de la producció industrial també va ser més favorable que la del conjunt nacional durant la crisi, amb una contracció el 2020 del 5,8%, inferior a la caiguda del 9,2% de la mitjana, pel bon comportament de les branques energètiques. Fins avui, l’IPI de la regió se situa un 1,0% per sota dels nivells del 2019.

Les exportacions van patir el 2020 una caiguda menys intensa que en el conjunt nacional (–8,7% vs. –10,2%), gràcies al dinamisme de les vendes a l’exterior de fruites, llegums i hortalisses, que van contrarestar la contracció de l’automoció.

Si bé la regió té un elevat pes del turisme, té menys dependència internacional que el conjunt d’Espanya, per la qual cosa s’ha comportat millor que la mitjana. Segons les últimes dades, l’activitat turística s’ha anat recuperant ràpidament durant l’estiu. Al juliol, les pernoctacions van caure un 17% respecte del mes de juliol del 2019 (–75% a l’abril).

Índex de consum CaixaBank

Última actualització: 28 setembre 2021 - 15:54

Pernoctacions turístiques

Última actualització: 28 setembre 2021 - 15:53

Taula d’indicadors

 

 

Mitjana 2002-2007

Mitjana 2008-2014

Mitjana 2015-2018

2019

2020

2021

Última dada

Activitat i preus

PIB real*
(% var. interanual)

3,3

–1,9

2,7

2,1

–9,7

2020

3,5

–1,3

2,8

2,0

–10,8

Comerç al detall**
(% var. acumulada anual)

–4,1

1,9

2,5

–4,5

–2,1

juliol-21

–3,7

1,8

2,5

–5,6

–3,4

Índex de producció industrial**
(% var. acumulada anual)

0,4

–3,4

1,7

1,3

–5,8

–1,0

juliol-21

1,9

–4,2

1,7

0,6

–9,2

–4,1

Índex d'activitat de serveis**
(% var. acumulada anual)

–3,2

4,9

4,5

–11,0

–0,8

juny-21

–3,4

5,5

3,9

–15,6

–6,9

Índex de preus al consum
(%. var. interanual)

3,1

1,3

1,1

0,5

–0,4

2,9

juliol-21

3,1

1,4

1,1

0,7

–0,3

2,9

                 

Mercat laboral

Afiliats a la Seguretat Social**
(% var. interanual)

3,7

–3,2

4,0

3,1

–1,5

2,4

agost-21

3,5

–2,3

3,4

2,6

–2,1

0,8

Taxa d'atur
(% pob. activa)

9,7

22,9

19,3

14,1

16,2

16,7

2T 2021

10,0

20,8

18,5

14,1

15,5

15,3

Taxa d'atur de menors de 25 anys
(% pob. activa < 25)

19,6

46,4

42,5

31,2

36,6

41,6

2T 2021

20,4

44,5

41,5

32,6

49,6

38,4

                 

Sector públic

Dèficit públic
(% del PIB)

0,8

–3,0

–1,7

–1,9

–1,2

2020

–0,3

–2,5

–0,8

–0,6

–0,2

Deute públic autonòmic
(% del PIB)

10,8

23,4

41,8

41,8

48,6

49,4

1T 2021

6,0

13,8

24,5

23,7

27,1

27,6

                 

Mercat immobiliari

Preu habitatge
(% var. interanual)

–6,5

3,1

4,2

2,2

4,3

2T 2021

–6,8

5,8

5,1

2,1

3,3

Compravenda d'habitatge
(% var. acumulada anual)

–7,3

15,3

–4,2

–21,2

26,3

juny-21

–8,7

13,4

–2,4

–17,2

31,8

                 

Sector exterior i turisme

Exportacions de béns**
(% var. acumulada anual)

3,0

4,4

2,6

2,7

–8,7

–1,4

juny-21

6,8

4,2

4,5

2,0

–10,2

2,8

Pernoctacions turístiques**
(% var. acumulada anual)

3,5

0,9

4,9

0,6

–63,8

–54,6

juliol-21

2,4

1,1

3,4

0,6

–69,3

–63,9

Notes: * La dada de PIB del 2020 de les CA és una estimació elaborada per CaixaBank Research. ** Es calculen les variacions respecte del mateix període del 2019.

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE, Banc d’Espanya, MITRAMISS, Ministeri d’Hisenda i DataComex.

Comparativa regional

A continuació s'inclouen un seguit de gràfics comparatius dels principals indicadors de les diferents comunitats.

Comparativa CA

Última actualització: 01 octubre 2021 - 13:25