Extremadura

Extremadura està sent una de les regions menys dinàmiques del país. El 2023 vam estimar un creixement del PIB de l’1,6% (2,5% a Espanya). La despesa de les llars es va veure afectada per l’augment dels preus i els tipus d’interès, la incertesa i la frenada de l’ocupació. A més, la sequera i els costos energètics van impactar en el sector agroalimentari, vital per a la regió.

Contingut disponible en
Extremadura
1.050.000
habitants (2023)
21.343 €
del PIB per capita (2022)
1,7%
del PIB d’Espanya (2022)
1,2%
creixement previst del PIB (2024)
Estructura i posició econòmica regional
  • Amb poc més d’1 milió d’habitants (el 2,2% de la població total del país), Extremadura és la cinquena regió menys poblada.
  • El PIB extremeny arriba als 22.531 milions d’euros, l’1,7% del PIB espanyol, de manera que és la tercera regió amb menys pes en el total nacional.
  • El PIB per capita se situa en 21.343 euros, el segon més baix de totes les regions i un 24,2% inferior a la mitjana espanyola. Els avenços ens els darrers anys són fruit, sobretot, del retrocés demogràfic.
  • En termes d’especialització productiva, Extremadura destaca pel seu potent sector agrari, que aporta el 7,7% del seu PIB (2,6% de mitjana nacional); també destaquen la indústria extractiva (8,6% vs. 4,9% d’Espanya) i els serveis públics (26,1% vs. 17,8%). En canvi, és notablement inferior el pes de la indústria manufacturera (7,2% vs. 12,5%), així com dels serveis lligats a la indústria (20,9% vs. 28,5%).
  • Tot i que en els últims anys el pes de les exportacions de mercaderies en el PIB regional ha augmentat de manera apreciable, amb prou feines representa un 13,2%, molt lluny de la mitjana espanyola (28,9%) i el percentatge més baix de les regions peninsulars. El 2023 va exportar béns per 3.022 milions d’euros, només el 0,8% de les exportacions espanyoles; gairebé la meitat dels béns exportats procedeixen del sector agroalimentari, sobretot fruites i llegums (28,3%). A més, la cinquena part del tabac que exporta Espanya té el seu origen en aquesta regió.

Taula d'indicadors estructurals

   

1992

2002

2012

 

2022

PIB per capita

Euros

 

6.392

11.592

15.484

 

21.343

100 = Espanya

 

65,3

64,1

70,2

 

75,8

Població

Milers d’habitants

 

1.064

1.060

1.101

 

1.054

Creixement mitjà anual en el decenni (%)

 

0,0

0,0

0,4

 

–0,4

% sobre el total d’Espanya

 

2,7

2,5

2,4

 

2,2

% de població > 65 anys

 

15,8

19,2

19,3

 

21,8

Pes de les exportacions de béns sobre el PIB

%

 

9,7

9,8

 

13,2

 

 
Situació macroeconòmica

Extremadura està sent una de les regions menys dinàmiques del país. El 2023 vam estimar un creixement del PIB de l’1,6% (2,5% a Espanya). La despesa de les llars es va veure afectada per l’augment dels preus i els tipus d’interès, la incertesa i la frenada de l’ocupació. A més, la sequera i els costos energètics van impactar en el sector agroalimentari, vital per a la regió.

Des de CaixaBank Research preveiem un creixement del PIB extremeny per al 2024 de l’1,2%, inferior al del conjunt del país (1,9%), i per tant seria l’única regió que encara no haurà recuperat els nivells prepandèmia. Si bé la sequera podria seguir sent un fre per a la producció agrària, esperem una millora de l’ocupació i el consum, en un context de distensió dels preus i la política monetària. A més, l’activitat podria beneficiar-se d’una execució superior de fons NGEU.

PIB

Última actualització: 10 abril 2024 - 11:07

Extremadura està sent una de les regions menys dinàmiques pel que fa a ocupació. El 2023, l’afiliació va créixer a un ritme molt inferior a la mitjana espanyola (1,1% vs. 2,7%), i el març d’aquest any, un 0,9% interanual (vs. 2,6%): l’avenç en hostaleria i sanitat contrasta amb la forta destrucció a l’Administració pública. D’aquesta manera, els nivells actuals superen en un 3,9% els del mateix mes de 2019 (+9,8% per al conjunt d’Espanya). Per la seva banda, la regió presenta la segona taxa d’atur més alta del país: 16,3% en el 4T 2023, 4,5 punts més que la mitjana d’Espanya, tot i que millora notablement els registres prepandèmia (23,5% en el 4T 2019).

Els indicadors de consum mostren un comportament més feble a Extremadura que al conjunt del país. Després de la forta caiguda del 2022, les vendes al detall (en volum), afectades pel repunt de la inflació, no van aixecar el cap l’any passat (0,3% vs. +2,9% a Espanya) i amb prou feines creixen un 1,9% interanual en els dos primers mesos del 2024, una taxa inferior a la mitjana (3,2%), i per tant es mantenen per sota dels nivells del 2019 (3,3% vs. un +3,5%).

La producció industrial, poc rellevant a la regió, el 2023 va anotar un dels millors creixements del país, un 4,7%, en contrast amb la caiguda de l’1,4% a Espanya. El gener d’aquest any el ritme s’accelera fins al 5,3% interanual (vs. 3,6%), de manera que supera àmpliament, en un 8,4%, els nivells del 2019 (vs. un 2,4%).

Enmig d’un to d’afebliment generalitzat per regions, les exportacions extremenyes de mercaderies estan tenint un comportament molt positiu. El 2023 van créixer un 1,5% (1,4% a Espanya), gràcies a l’embranzida de les vendes de productes químics i del sector agroalimentari, especialment fruites, llegums i preparats alimentaris, mentre que el gener d’aquest any s’acceleren amb força i creixen un 28,7% interanual (vs. 2,5%) i un 58,1% amb relació al 2019 (vs. +29,5%).

Afiliats a la Seguretat Social

Última actualització: 10 abril 2024 - 11:09

Exportacions de mercaderies

Última actualització: 10 abril 2024 - 14:24

Taula d'indicadors

  

Mitjana 2008-2013

Mitjana 2014-2019

2020

2021

2022

2023

2024

Última dada

Activitat i preus

PIB real*
(% var. interanual)

–1,3

2,3

–9,4

4,3

2,1

1,6

 

2023

–1,8

2,8

–11,2

6,4

5,8

2,5

 

Comerç al detall
(% var. acumulada anual)

–3,1

0,4

–5,3

0,8

–0,3

–0,3

1,9

febrer-24

–5,2

2,3

–5,2

3,6

0,8

2,9

3,2

Índex de producció industrial
(% var. acumulada anual)

–5,7

0,5

–2,3

6,6

1,2

4,7

5,3

gener-24

–5,3

1,8

–9,2

7,1

2,5

–1,4

3,6

Índex d’activitat de serveis
(% var. acumulada anual)

–5

4,9

–5,5

15,0

9,4

5,7

7,5

gener-24

–4,6

5,1

–15,6

22,0

18,3

2,2

2,8

Índex de preus al consum
(% var. interanual)

1,6

0,5

–0,2

3,4

8,9

3,2

3,3

febrer-24

1,7

0,7

–0,3

3,1

8,4

3,5

2,8

          

Mercat laboral

Afiliats a la Seguretat Social
(% var. interanual)

–2,2

1,9

–1,9

2,4

1,8

1,1

0,9

març-24

–3,1

3,2

–2,1

2,5

3,9

2,7

2,6

Afiliats no afectats per ERTO
(% var. interanual)

–2,2

1,9

–5,7

5,1

3,5

1,7

1,0

març-24

–3,1

3,2

–9,2

7,3

7,3

3,4

3,0

Taxa d’atur
(% pobl. activa)

25,2

26,3

21,8

19,6

17,3

17,3

––

4T 2023

20,2

18,8

15,5

14,8

12,9

12,1

––

Taxa d’atur de menors de 25 anys
(% pobl. activa < 25)

48,1

50,4

47,3

46,9

39,6

36,9

––

4T 2023

42,5

42,5

38,3

44,7

23,9

27,2

––

          

Sector públic

Dèficit públic
(% del PIB)

–3,0

–1,5

–0,3

0,2

–1,3

–1,0

––

2023

–2,7

–0,9

–0,2

0,0

–1,1

–0,9

––

Deute públic autonòmic
(% del PIB)

9,4

20,6

25,9

24,4

22,8

21,8

––

4T 2023

12,3

24,1

27,2

25,6

23,6

22,2

––

          

Mercat immobiliari

Preu habitatge
(% var. interanual)

–5,5

1,5

0,5

2,3

5,4

1,5

––

4T 2023

–8,1

5,3

2,1

3,7

7,4

4,0

––

Compravenda d’habitatge
(% var. acumulada anual)

–17,0

7,4

–4,3

27,5

10,9

–8,0

–1,2

gener-24

–10,8

9,7

–16,9

34,8

14,8

–9,9

–2,1

          

Sector exterior i turisme

Exportacions de béns
(% var. acumulada anual)

5,9

4,8

3,0

9,4

24,7

1,5

28,7

gener-24

4,6

3,9

–9,4

20,1

22,9

–1,4

–2,5

Pernoctacions turístiques
(% var. acumulada anual)

–0,8

5,6

–54,9

63,0

37,2

4,7

2,5

febrer-24

0,7

3,0

–69,2

78,3

73,3

7,2

7,6

Nota: * La dada del PIB del 2023 de les CA és una estimació elaborada per CaixaBank Research.

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE, Banc d’Espanya, MITRAMISS, Ministeri d’Hisenda i de DataComex.

Comparativa regional

A continuació s'inclouen un seguit de gràfics comparatius dels principals indicadors de les diferents comunitats.

Comparativa CA

Última actualització: 04 juliol 2024 - 08:30