Aragó

Segons les estimacions de CaixaBank Research, el PIB d’Aragó va créixer el 2022 un 5,3%, per sota del conjunt de l’economia espanyola (5,8%). L’economia, que depèn molt de les indústries alimentària i d’automoció, va evitar amb un èxit relatiu l’impacte de l’encariment de l’energia i les disrupcions a les cadenes de subministraments globals. Per la seva banda, la despesa de les famílies es va veure condicionada pel context inflacionista. 

Contingut disponible en
2 de novembre de 2023
Aragón
1.350.000
habitants (2022)
28.912 €
de PIB per capita (2021)
3,1%
del PIB d’Espanya (2021)
2,2%
creixement previst del PIB (2023)
Estructura i posició econòmica regional
  • Aragó té 1,35 milions d’habitants, l’onzena regió del país, amb el 2,8% de la població total.
  • El PIB de la regió (37.964 milions d’euros) suposa el 3,1% del total del PIB nacional, cosa que el situa en la desena posició del rànquing.
  • El PIB per capita aragonès (28.912 euros) és un dels més alts del país i supera la mitjana espanyola en un 13,4%. En els darrers anys, ha millorat la seva posició relativa gràcies tant al creixement econòmic de la regió com, sobretot, al seu dinamisme demogràfic baix.
  • L’estructura productiva d’Aragó es caracteritza per l’especialització en la indústria manufacturera (18,4% del PIB vs. 12,8% de mitjana espanyola), on destaquen l’automoció, l’alimentació i l’agricultura (7,0% vs. 2,9%). En canvi, és inferior la participació del comerç, el transport, l’hostaleria i l’oci (22,9% vs. 26,2%) i dels serveis relacionats amb la indústria (22,6% vs. 29,2%).
  • La regió destaca per la seva elevada orientació exportadora: el pes de les exportacions de mercaderies sobre el PIB regional és el tercer més alt del país (38,0% vs. 26,2% de la mitjana espanyola). L’any 2022, va exportar béns per valor de 16.423 milions d’euros, el 4,2% de les exportacions espanyoles. Els principals sectors exportadors són els aliments, principalment la carn (11,0%); les semimanufactures, en especial els productes químics (11,1%), i, sobretot, l’automoció (25,1%). Cal destacar que gairebé el 32,0% dels electrodomèstics que exporta Espanya procedeixen d’Aragó.

Taula d’indicadors estructurals

   

1991

2001

2011

 

2021

PIB per capita

Euros

 

10.112

17.934

24.819

 

28.912

100 = Espanya

 

111,0

104,3

109,0

 

113,4

Població

Milers d’habitants

 

1.191

1.210

1.344

 

1.337

Creixement mitjà anual en el decenni (%)

 

–0,1

0,2

1,1

 

0,0

% sobre el total d’Espanya

 

3,0

2,9

2,9

 

2,8

% de població > 65 anys

 

18,2

21,4

20,1

 

21,9

Pes de les exportacions de béns sobre el PIB

%

 

25,2

27,6

 

38,0

 

 
Situació macroeconòmica

Segons les estimacions de CaixaBank Research, el PIB d’Aragó va créixer el 2022 un 5,3%, per sota del conjunt de l’economia espanyola (5,8%). L’economia, que depèn molt de les indústries alimentària i d’automoció, va evitar amb un èxit relatiu l’impacte de l’encariment de l’energia i les disrupcions a les cadenes de subministraments globals. Per la seva banda, la despesa de les famílies es va veure condicionada pel context inflacionista.

De cara al 2023, les nostres previsions apunten a un creixement del PIB del 2,2%, lleugerament inferior a la mitjana nacional (2,4%). El progressiu debilitament de la demanda externa frenarà l’activitat industrial i les exportacions, mentre que la despesa de les famílies es veurà condicionada per la inflació i la pujada de tipus. La part positiva és que la inversió augmentarà amb l’execució dels fons europeus.

PIB

Última actualització: 02 novembre 2023 - 15:11

L’evolució de l’ocupació a la regió no està sent tan dinàmica com a escala nacional: l’any passat l’afiliació va créixer un 2,3% (3,9% a Espanya) i, després de créixer un 2,5% interanual el setembre de 2023 (vs. 2,7%), el volum total se situa un 4,6% per sobre dels nivells de 2019 (+7,3% a Espanya). En l’últim any, la creació de llocs de treball a l’hostaleria, el transport i, sobretot, l’educació contraresta la destrucció al sector públic. Per la seva banda, la taxa d’atur és una de les més baixes del país: en el 2T 2023 es va situar en el 8,6% (11,6% a Espanya), per sota del tancament de 2019 (9,9%).

El consum està tenint una evolució menys positiva que la mitjana del país: en un context d’un fort encariment de la cistella de la compra, la caiguda de les vendes al detall (en volum) el 2022 va ser del 4,0% (–1,0 % a Espanya) i, tot i el repunt d’aquest any, un 5,3% interanual fins a l’agost (vs. 8,0%), continuen per sota dels nivells de 2019 (0,7% vs. +2,8%).

En canvi, el comportament de la producció industrial està sent bastant millor que el de la mitjana, amb un dels creixements més intensos de totes les regions el 2022 (5,1% vs. 2,4% a Espanya); tot i la forta aturada patida enguany, segueixen millorant els registres del conjunt del país (0,8% interanual als mesos de gener-agost vs. 0,6%), tot superant els nivells anteriors a la pandèmia (+0,4% vs. 1,2%).

Les exportacions aragoneses de béns es van mostrar una mica menys dinàmiques que al conjunt d’Espanya el 2022, amb un creixement del 13,9% (vs. 22,9%), on destaquen les semimanufactures, en especial els productes químics, ferro i acer, i els béns d’equipament, bàsicament, maquinària industrial. Aquest any (amb dades fins a l’agost) frenen el seu avanç fins al 4,7% interanual, un ritme superior, en tot cas, al d’Espanya (1,8%), gràcies a l’impuls dels aliments i els automòbils, de manera que el volum total supera en un 30,6% les xifres de 2019 (vs. +32,6% en la mitjana nacional).

Índex de producció industrial

Última actualització: 02 novembre 2023 - 15:13

Exportacions de mercaderies

Última actualització: 02 novembre 2023 - 15:16

Taula d’indicadors

 

 

Mitjana 2008-2013

Mitjana 2014-2019

2020

2021

2022

2023

Bretxa amb l’any 2019 (últ. dada)

Última dada

Activitat i preus

PIB real*
(% var. interanual)

–1,9

2,1

–8,7

4,4

5,3

––

0,4

2022

–1,8

2,8

–11,2

6,4

5,8

––

0,0

Comerç al detall
(% var. acumulada anual)

–4,9

2,2

–3,0

1,5

–4,0

5,3

–4,0

agost-23

–4,6

2,3

–5,6

2,6

–1

8,0

3,2

Índex de producció industrial
(% var. acumulada anual)

–4,8

1,6

–8,3

3,4

5,1

0,8

1,1

agost-23

–5,3

1,8

–9,2

7,1

2,4

–0,6

–1,2

Índex d’activitat de serveis
(% var. acumulada anual)

–4,1

4,2

–11,1

14,8

16,7

4,1

22,9

agost-23

–4,6

5,1

–15,6

15,8

19,9

3,7

21,0

Índex de preus al consum
(% var. interanual)

1,6

0,6

–0,5

3,4

9,0

2,9

16,9

setembre-23

1,7

0,7

–0,3

3,1

8,4

3,5

16,8

          

Mercat laboral

Afiliats a la Seguretat Social
(% var. interanual)

–3,3

2,8

–1,5

1,5

2,3

2,5

4,6

setembre-23

–3,1

3,2

–2,1

2,5

3,9

2,7

7,3

Afiliats no afectats per ERTO
(% var. interanual)

–3,3

2,8

–6,4

5,3

4,6

3,2

6,0

setembre-23

–3,1

3,2

–9,2

7,3

7,3

3,3

8,3

Taxa d’atur
(% pobl. activa)

15,4

13,9

11,7

10,2

9,4

8,6

 

2T 2023

20,2

18,8

15,5

14,8

12,9

11,6

 

Taxa d’atur de menors de 25 anys
(% pob. activa < 25)

35,4

36,4

28,2

25,0

23,9

27,7

 

2T 2023

42,5

42,5

38,3

44,7

23,9

27,9

 
          

Sector públic

Dèficit públic
(% del PIB)

–2,5

–1,2

0,3

–0,1

–0,8

–0,6

 

2T 2023

–2,7

–0,9

–0,2

0

–1,1

–0,8

 

Deute públic autonòmic
(% del PIB)

9,3

21,0

24,6

23,6

21,1

20,5

 

2T 2023

12,3

24,1

27,2

25,6

23,6

23,2

 
          

Mercat immobiliari

Preu habitatge
(% var. interanual)

–9,8

3,3

2,6

3,8

6,4

3,4

17,4

2T 2023

–8,1

5,3

2,1

3,7

7,4

3,6

18,0

Compravenda d’habitatge
(% var. acumulada anual)

–11,2

10,7

–13,2

28,7

12,1

–5,9

0,8

juliol-23

–10,8

9,7

–16,9

34,8

14,8

–5,3

–0,1

          

Sector exterior i turisme

Exportacions de béns
(% var. acumulada anual)

0,9

7,3

0,2

7,7

13,9

4,7

25,9

agost-23

4,6

3,9

–9,4

20,1

22,9

1,8

39,1

Pernoctacions turístiques
(% var. acumulada anual)

–4,0

6,4

–50,6

48,8

35,5

0,7

–4,5

agost-23

0,7

3,0

–69,2

78,3

73,3

7,3

–1,2

Nota: * La dada de PIB de 2022 de les comunitats autònomes és una estimació elaborada per CaixaBank Research.

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE, del Banc d’Espanya, del MITRAMISS, del Ministeri d’Hisenda i de DataComex.

Comparativa regional

A continuació s'inclouen un seguit de gràfics comparatius dels principals indicadors de les diferents comunitats.

Comparativa CA

Última actualització: 08 maig 2024 - 09:00