Castella i Lleó

Segons les nostres estimacions, el PIB de Castella i Lleó es va reduir el 2020 un 10,0%, una mica menys que el conjunt de l’economia espanyola (–10,8%). Aquest millor comportament va ser degut a una estructura productiva amb més preponderància dels sectors menys afectats per la crisi, com l’agroalimentari o els serveis públics, juntament amb la menor dependència del turisme, especialment l’internacional. 

Contingut disponible en
28 d'octubre de 2021
Castilla y León
2.401.000
habitants (2019)
24.886 €
de PIB per capita (2019)
4,8%
del PIB d'Espanya (2019)
3,9%
creixement previst del PIB (2021)
Estructura i posició econòmica regional
  • El PIB de Castella i Lleó suposa el 4,8% del total nacional.
  • En termes de demografia, els seus 2,4 milions d’habitants representen el 5,1% de la població total d’Espanya.
  • El PIB per capita se situa en 24.886 euros, cosa que suposa un 5,8% menys que la mitjana espanyola.
  • Quant a la seva estructura productiva, Castella i Lleó destaca per un major pes relatiu de l’agricultura (5,2% vs. 2,9% de mitjana espanyola), de la indústria manufacturera (un 16,0% vs. 12,3%) i de l’Administració pública (21,3% vs. 18,0%); en canvi, la participació de comerç, transport, hostaleria i oci és inferior (24,5% vs. 28,3%).
  • Es tracta d’una regió amb una destacada orientació exportadora: el pes de les exportacions de béns en el PIB regional és del 24,6%, lleugerament per sobre de la mitjana espanyola (23,4%). L’any 2020, Castella i Lleó va exportar béns per valor de 12.493 milions d’euros, cosa que suposa el 4,8% de les exportacions espanyoles.
  • Els principals sectors exportadors són l’automoció (32,0% del total) i, a certa distància, calderes, màquines i aparells mecànics (11,6%), i productes farmacèutics (6,4%).

Taula d'indicadors estructurals

 

   

1989

1999

2009

 

2019

PIB per capita

Euros

 

6.770

13.085

21.509

 

24.886

100 = Espanya

 

91,1

89,5

93,3

 

94,2

Població

Milers d'habitants

 

2.560

2.473

2.547

 

2.401

Creixement mitjà anual en el decenni (%)

 

0,1

0,3

0,3

 

0,6

% sobre el total d'Espanya

 

6,6

6,1

5,5

 

5,1

% de població > 65 anys

 

5,7

6,2

5,1

 

6,0

Pes de les exportacions de béns sobre el PIB

%

 

...

22,9

17,1

 

24,6

 

 
Situació macroeconòmica

Segons les nostres estimacions, el PIB de Castella i Lleó es va reduir el 2020 un 10,0%, una mica menys que el conjunt de l’economia espanyola (–10,8%). Aquest millor comportament va ser degut a una estructura productiva amb més preponderància dels sectors menys afectats per la crisi, com l’agroalimentari o els serveis públics, juntament amb la menor dependència del turisme, especialment l’internacional.

Les previsions de CaixaBank Research apunten un creixement del PIB castellanolleonès del 3,9% l’any 2021, molt per sota de la mitjana nacional (5,0%), a causa del menor pes de les activitats que mostraran més dinamisme (serveis relacionats amb el turisme); el PIB se situaria un 6,5% per sota dels nivells precrisi, una distància similar a la del conjunt de l’economia. La recuperació la primera meitat de l’any s’ha fonamentat en el rebot del consum, en un context positiu de l’ocupació, i de les exportacions, sobretot d’automoció.

PIB

Última actualització: 26 octubre 2021 - 09:27

L’impacte de la crisi pandèmica en el mercat laboral castellanolleonès el 2020 va ser una mica menor que en el conjunt del país: l’afiliació va caure un 1,9% davant del –2,1% a Espanya. Al llarg d’aquest any s’observa una progressiva millora, de manera que durant el mes d’agost la xifra d’afiliats va superar lleugerament, en un 0,2%, els nivells d’agost de 2019. No obstant això, l’ocupació efectiva (descomptats els treballadors en ERTO) encara es troba un 0,6% per sota. El nombre de treballadors en ERTO s’ha reduït, des del tancament de 2020 en 27.400, fins a 9.500, l’1,3% dels afiliats al Règim General (1,7% per al conjunt espanyol). Per la seva banda, la taxa d’atur se situa en el 2T 2021 al 12,6%, molt per sota de la mitjana nacional (15,3%).

L’indicador de consum de CaixaBank mostra l’any 2020 un deteriorament més pronunciat que al conjunt d’Espanya (–14,4% vs. –13,6%). No obstant això, la recuperació posterior està sent més intensa i els nivells actuals superen ja els de 2019: la primera setmana de setembre, la despesa en targetes se situava un 10,6% per sobre del mateix període de 2019, davant del 9,5% en el conjunt del país.

Després d’anotar el 2020 una regressió idèntica a la mitjana nacional (–9,2%), la producció industrial està mostrant al llarg de 2021 un to més negatiu, allunyant-se dels nivells prepandèmia: al juliol se situava un 7,2% per sota del registre de juliol de 2019 (–5,9% per a Espanya).

Les exportacions de béns van patir el 2020 un intens deteriorament (–14,7% vs. –10,2% en el conjunt nacional) per culpa de la caiguda de les vendes del sector de l’automòbil, la primera exportació castellanolleonesa. El gener-juliol de 2021 es produeix un efecte rebot gràcies, sobretot, a la recuperació de l’automoció, el creixement acumulat es va situar al 18,5% interanual i al 2,4% respecte al mateix període de 2019 (2,8% a la mitjana nacional).

Afiliats a la Seguretat Social

Última actualització: 28 octubre 2021 - 10:27

Índex de producció industrial

Última actualització: 26 octubre 2021 - 09:30

Taula d’indicadors

   

Mitjana 2002-2007

Mitjana 2008-2014

Mitjana 2015-2018

2019

2020

2021

Última dada

Activitat i preus

PIB real*
(% var. interanual)

2,7

–1,5

2,3

0,9

–10,0

2020

3,5

–1,3

2,8

2,0

–10,8

Comerç al detall**
(% var. acumulada anual)

–2,8

0,3

1,6

–4,7

–5,3

juliol-21

–3,7

1,8

2,5

–5,6

–3,4

Índex de producció industrial**
(% var. acumulada anual)

2,0

–3,4

–0,5

–0,9

–9,2

–5,1

juliol-21

1,9

–4,2

1,7

0,6

–9,2

–4,1

Índex d'activitat de serveis**
(% var. acumulada anual)

–3,1

3,0

2,0

–10,5

0,6

juliol-21

–3,4

5,5

3,9

–15,6

–6,4

Índex de preus al consum
(% var. interanual)

3,0

1,5

1,2

0,8

–0,6

3,5

juliol-21

3,1

1,4

1,1

0,7

-0,3

2,9

                 

Mercat laboral

Afiliats a la Seguretat Social**
(% var. interanual)

3,0

–2,4

2,0

1,3

–1,9

0,2

agost-21

3,5

–2,3

3,4

2,6

–2,1

0,8

Taxa d'atur
(% pob. activa)

9,4

16,9

15,1

11,6

12,1

12,6

2T 2021

10,0

20,8

18,5

14,1

15,5

15,3

Taxa d'atur de menors de 25 anys
(% pob. activa < 25)

21,1

39,4

37,9

29,7

34,6

32,4

2T 2021

20,4

44,5

41,5

32,6

49,6

38,4

                 

Sector públic

Dèficit públic
(% del PIB)

–0,6

–4,3

–0,8

–0,7

0,0

2020

–0,3

–2,5

–0,8

–0,6

–0,2

Deute públic autonòmic
(% del PIB)

3,1

10,4

20,4

20,9

24,0

24,3

1T 2021

6,0

13,8

24,5

23,7

27,1

27,6

                 

Mercat immobiliari

Preu habitatge
(% var. interanual)

–7,0

2,3

4,8

2,4

2,6

2T 2021

–6,8

5,8

5,1

2,1

3,3

Compravenda d'habitatge
(% var. acumulada anual)

–11,8

10,5

1,0

–11,1

42,7

juny-21

–8,7

13,4

–2,4

–17,2

31,8

                 

Sector exterior i turisme

Exportacions de béns**
(% var. acumulada anual)

4,3

4,8

1,0

–4,4

–14,7

2,4

juliol-21

6,8

4,2

4,5

2,0

–10,2

2,8

Pernoctacions turístiques**
(% var. acumulada anual)

6,1

–1,9

6,5

1,6

–55,1

–44,1

juliol-21

2,4

1,1

3,4

0,6

–69,3

–63,9

Notes: * La dada de PIB del 2020 de les CA és una estimació elaborada per CaixaBank Research. ** Es calculen les variacions respecte del mateix període del 2019.

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE, Banc d’Espanya, MITRAMISS, Ministeri d’Hisenda i DataComex.

Comparativa regional

A continuació s'inclouen un seguit de gràfics comparatius dels principals indicadors de les diferents comunitats.

Comparativa CA

Última actualització: 01 octubre 2021 - 13:25