Diagnòstic estratègic que pretén contribuir a un coneixement millor de la complexa realitat econòmica i territorial d'Espanya. Disponible en català i castellà. 

L'economia d'Andalusia: diagnòstic estratègic

/ 02 febrer 2008