Videos

Debat sobre l’impacte econòmic del coronavirus #IdeesCovid19

Albert Carreras
Judit Vall
Sara de la Rica
May 14th, 2020