Un creixement ferm amb aparença de continuïtat

Contingut disponible en
12 de juliol de 2018

L’economia espanyola tanca la primera meitat del 2018 de manera robusta. En concret, el model de previsió del PIB de CaixaBank Research prediu un creixement del 0,66% intertrimestral en el 2T 2018, gairebé el mateix registre que en el 1T (el 0,7%). De cara a la segona meitat del 2018, preveiem que el ritme de creixement del PIB se suavitzarà de forma molt gradual, a causa d’una menor embranzida dels vents de cua (per exemple, per la pujada del preu del petroli) i del menor recorregut que queda per tancar la bretxa de producció. De tota manera, l’avanç de l’economia continuarà sent robust i trobarà suports en vents de cua externs i en fortaleses internes. Entre els primers, destaquen el bon to del creixement global i unes condicions financeres acomodatícies i basades en la política monetària del BCE. D’altra banda, en el pla intern, l’economia es beneficiarà de la major intensitat de la creació d’ocupació en l’actual cicle expansiu (vegeu el Focus «Una recuperació intensiva en ocupació: factors explicatius», en aquest mateix Informe Mensual), així com dels guanys en competitivitat exterior i dels progressos en la correcció dels desequilibris macroeconòmics.

El desglossament del PIB del 1T mostra una forta contribució de la demanda interna. El consum privat, que pesa el 58% en el total de l’economia, va mantenir el bon to amb un avanç intertrimestral del 0,7% en el 1T i coincideix amb el que ja avançava l’indicador sintètic del consum. No obstant això, l’atenció en la publicació dels components del PIB es va centrar en la desacceleració de la inversió, que es va concretar en una reculada de la inversió en equipament (el –1,6% intertrimestral) per la caiguda de la inversió en material de transport, que va cedir el 6,6% intertrimestral. D’altra banda, el contrapunt positiu va ser la inversió en construcció, que es va accelerar fins a créixer el 2,4% intertrimestral. Així i tot, la moderació de la inversió en el 1T s’ha d’entendre com un factor puntual. Així, mentre que la inversió en equipament encara podria estar patint la ressaca del repunt anormalment fort del 3T de 2017, a la construcció li queda un camí alcista per recórrer, i, el que és més significatiu, els últims indicadors suggereixen que la inversió ha reprès la tracció en el 2T, ja que l’índex PMI compost del maig va pujar dels 55,4 als 55,9 punts, en zona clarament expansiva (per damunt de 50). Per la seva banda, el sector exterior va aportar menys del que s’esperava, ja que, tot i que les exportacions van conservar un bon to, les importacions es van incrementar més del previst, en especial en serveis.

El mercat laboral evoluciona molt positivament. Al maig, el nombre d’afiliats a la Seguretat Social va augmentar en 70.898 persones (en termes desestacionalitzats), la major dada observada el 2018 i netament superior als 50.935 del maig del 2017, de manera que la taxa de variació interanual es manté en el 3,1%. Per sectors, van destacar la recuperació de l’ocupació en construcció, que va guanyar tracció amb un avanç del 6,6%, i el bon comportament de l’ocupació en serveis, el component amb més pes en el total, que es va accelerar 1 dècima i va créixer el 3,2% interanual. Aquest bon comportament de l’ocupació es va traduir en un descens de l’atur registrat al maig de 84.000 persones, una bona dada, tot i que una mica inferior a la previsió de CaixaBank Research.

El dinamisme del mercat laboral alimenta el vigor del consum privat. Tot i que les vendes al detall es van desaccelerar a l’abril (el 0,5% interanual), per l’efecte de la Setmana Santa, altres indicadors, com la confiança del consumidor, que, al maig, es va recuperar dels descensos del març i de l’abril, i l’indicador sintètic del consum (que inclou les vendes en grans empreses, les matriculacions d’automòbils, les vendes al detall deflactades, el turisme i la remuneració dels assalariats), apunten a una continuïtat de la fortalesa del consum privat en el 2T.

La inflació repunta pels preus energètics. La inflació general va pujar 1 p. p. al maig, fins al 2,1%, i va avançar fins al 2,3% al juny. Els indicadors suggereixen que l’augment va ser degut, especialment, a l’increment dels preus energètics, tot i que encara no es coneix el detall per components del juny. Per la seva banda, la inflació subjacent es va incrementar en 3 dècimes al maig, fins a l’1,1%, per l’encariment dels paquets turístics. De cara als propers mesos, l’evolució del preu del petroli continuarà pressionant els preus a l’alça, malgrat que esperem una certa moderació en l’últim terç del 2018. Així mateix, cal destacar que la inflació subjacent, que és la que marca les tendències a mitjà i a llarg termini, continua inscrita en registres moderats. La previsió d’inflació de CaixaBank Research per a la mitjana del 2018 puja de l’1,6% a l’1,8%, sobretot per l’augment de la repercussió de l’electricitat, dels aliments no elaborats i dels paquets turístics.

Prossegueixen les bones dades al mercat immobiliari. Les compravendes d’habitatges de l’acumulat de l’any fins a l’abril van créixer el 16,0% interanual i confirmen la tendència alcista del sector. A més a més, aquest impuls en les compravendes incideix en el preu de transacció de l’habitatge, que va augmentar el 6,2% en termes interanuals en el 1T 2018 (l’1,4% en termes intertrimestrals), una dada robusta que, malgrat tot, va quedar 3 dècimes per sota de la nostra previsió. De cara als propers anys, la construcció, però, continuarà contribuint positivament al creixement de l’economia i a la creació d’ocupació, ja que, malgrat la intensitat dels últims avanços, el punt de partida és baix. Per exemple, els visats d’obra nova van créixer el 25,4% interanual al febrer (acumulat de 12 mesos).

 

  im_1807_ee_01_ca_fmt.png
  im_1807_ee_02_ca_fmt.png
  im_1807_ee_03_ca_fmt.png
  im_1807_ee_04_ca_fmt.png
  im_1807_ee_05_ca_fmt.png
  im_1807_ee_06_ca_fmt.png