Dinamisme renovat de l’economia portuguesa

Les dades preliminars del PIB publicades per l’INE indiquen una acceleració notable del creixement en l’últim trimestre del 2023, amb un avanç del 0,8% intertrimestral i del 2,2% interanual en el 4T 2023.

Contingut disponible en
CaixaBank Research
9 de febrer de 2024
ico_im_02_24_pt
L’economia portuguesa va créixer el 2,3% el 2023

Les dades preliminars del PIB publicades per l’INE indiquen una acceleració notable del creixement en l’últim trimestre del 2023, amb un avanç del 0,8% intertrimestral i del 2,2% interanual en el 4T 2023. D’aquesta manera, en el conjunt del 2023, el creixement es va situar en el 2,3%, 1 dècima per sota de la previsió de CaixaBank Research. El dinamisme del creixement trimestral es va sustentar en una acceleració de la demanda interna, sobretot del consum privat, i, en especial, de la despesa en béns duradors, segons es dedueix de l’embranzida de les vendes d’automòbils en els últims mesos de l’any. Per la seva banda, la demanda externa va reduir l’aportació negativa al creixement del PIB, gràcies al bon funcionament de les exportacions de serveis, en especial del turisme, el comportament del qual durant la temporada baixa va sorprendre positivament. Els primers indicadors coneguts del gener mostren una evolució favorable, tant dels indicadors sintètics d’activitat com dels de clima de confiança.

Portugal: PIB
Repunt de la inflació al gener

La inflació general va repuntar al gener fins al 2,3% des de l’1,4% del desembre. Aquest increment s’explica per l’augment de la inflació de l’electricitat, en comparació amb la baixada del gener de l’any passat, i per la finalització de l’exempció de l’IVA sobre alguns aliments de primera necessitat. No obstant això, la inflació subjacent va continuar reculant, fins a situar-se en el 2,5% (vs. el 2,6% del mes anterior). El 2024, no esperem que la inflació per al conjunt de l’any se situï per sota del 2%. Els preus de l’energia, que van ser un factor important en la moderació de la inflació el 2023, tindran una contribució més residual.

Portugal: IPC
Excel·lent any turístic el 2023

El nombre de visitants va superar per primera vegada la barrera dels 30 milions, al voltant del 2,5% per damunt de l’estimació de CaixaBank Research. Aquesta dada situa la xifra de turistes en un nivell el 12% superior a l’any anterior a la pandèmia. El Regne Unit va continuar sent el principal mercat emissor el 2023 (el 18,4% de les pernoctacions de no residents), tot i que el major creixement es va produir en els turistes procedents del Canadà i dels EUA. De cara al 2024, preveiem un nou creixement del sector, tot i que més moderat, tenint en compte l’alentiment tant de l’activitat als principals països emissors com del turisme interior dels residents.

Portugal: nombre d’hostes per trimestre
Forta millora dels comptes públics

Les dades d’execució mensual en la comptabilitat pública apunten a un superàvit de l’1,6% del PIB el 2023 (un cop exclosa la partida extraordinària relacionada amb el Fons de Pensions de la CGD), que contrasta amb el dèficit de l’1,4% del 2022. Aquest comportament s’explica pel notable creixement dels ingressos (el +12,1%) i per un augment més contingut de les despeses (el +4,4%). Per la seva banda, la ràtio de deute públic es va situar en el 98,7% del PIB (el 112,2% el 2022), la més baixa des del 2010.

CaixaBank Research