Els mercats prenen el protagonisme

Contingut disponible en
13 de març de 2018

Els mercats s’agiten. Entre el final de gener i l’inici de febrer, es va produir un període d’inestabilitat financera remarcable, durant el qual la volatilitat va repuntar amb força i els principals índexs borsaris van arribar a acumular pèrdues properes al 10%. Aquest episodi va ser degut, sobretot, a les sorpreses a l’alça de la inflació i del creixement dels salaris als EUA, que van propiciar un repunt dels tipus d’interès a llarg termini i una revisió de les expectatives sobre la velocitat a la qual la Reserva Federal dels EUA (Fed) apujarà els tipus d’interès. Cal prendre bona nota de les lliçons que ens ofereix aquest episodi. L’economia nord-americana es troba en una fase molt madura del cicle econòmic, de manera que és probable que les pressions sobre la inflació i els salaris es mantinguin a l’alça. Si aquest procés és gradual, la Fed podrà normalitzar les condicions monetàries seguint el guió previst. Però la probabilitat que es tornin a produir sorpreses a l’alça no és menor, i això podria tornar a generar nous episodis de volatilitat i de correccions borsàries. De fet, els temors que això succeeixi han augmentat arran de les diferents mesures fiscals expansives que l’Administració Trump ha anat prenent. En l’últim mes, s’ha aprovat un augment substancial de la despesa pública, que, a més de tenir un impacte notable sobre el dèficit públic nord-americà, molt probablement també afegirà una certa pressió sobre la inflació.

Però no perdem l’optimisme: l’activitat global prem l’accelerador. Les dades de creixement a nivell mundial del 4T 2017 i els diferents indicadors d’activitat del 2018 han estat molt positius. Un bon exemple d’això és l’índex de sentiment empresarial (PMI), que, al gener, va assolir el millor registre des del març del 2011. Així mateix, cal destacar que el dinamisme és generalitzat i s’observa tant a les economies avançades com a les emergents. A més a més, tot fa pensar que el bon ritme de creixement es mantindrà en els propers trimestres, la qual cosa permetrà que es tanqui l’any amb xifres de creixement superiors a les del 2017. En concret, esperem que el ritme d’avanç del PIB global s’acceleri des del 3,7% registrat el 2017 fins a un remarcable 3,9% enguany, una xifra que se situa lleugerament per damunt del ritme de creixement mitjà de les últimes dècades.

Europa confirma el seu moment dolç. Els indicadors macro del final del 2017 i del començament del 2018 certifiquen el bon moment cíclic de la zona de l’euro. La forta embranzida de l’economia global, el manteniment d’una política monetària acomodatícia per part del BCE i el clima de confiança que afavoreix la creació d’ocupació són els principals artífexs del momentum europeu. Arran d’aquesta situació, hem revisat a l’alça les previsions de creixement de la zona de l’euro en 0,3 p. p. tant el 2018 com el 2019, fins al 2,5% i el 2,0%, respectivament. Destaquen, en especial, les últimes dades de creixement a Alemanya i a França. Al país germànic, queda clar que l’impasse polític d’aquests últims mesos no ha frenat la vitalitat de l’economia. Ara tots els focus es desplacen a Itàlia, que, després de les eleccions generals del 4 de març, haurà d’intentar formar un Govern estable que doni resposta als problemes estructurals que continua patint la seva economia.

Espanya i Portugal comparteixen perspectives favorables per al 2018. Els dos països es veuen molt beneficiats pel bon moment que travessa l’economia mundial en general i la zona de l’euro en particular. A Espanya, després de la bona dada de creixement del 4T 2017, i tenint en compte diverses dades positives en diferents àmbits i sectors (dinamisme del mercat laboral, consolidació del cicle alcista immobiliari i vigor de l’activitat creditícia i del turisme), contemplem un creixement del PIB per al conjunt de 2018 del 2,8%, una xifra clarament superior a la mitjana de les economies avançades. Un element molt destacable d’aquest cicle expansiu és el seu caràcter més equilibrat, amb aportacions al creixement molt notables tant pel costat de la demanda interna com de l’externa. Portugal, per la seva banda, també ofereix unes perspectives favorables. L’economia lusitana va mantenir un ritme sòlid de creixement en el 4T 2017 (el 2,4% interanual), que va situar el còmput per al conjunt del 2017 en el 2,7%, la taxa de creixement més alta dels 17 últims anys. Per als propers anys, les perspectives també són encoratjadores, amb un creixement previst del 2,4% el 2018 i del 2,3% el 2019.